Waarom ontvang ik ongewenste e-mail in iCloud?

Ongewenste e-mailberichten worden doorgaans ongewenste reclame of spam genoemd. Hier vindt u mogelijke redenen voor het ontvangen van ongewenste reclame en wat u eraan kunt doen.

Mogelijke redenen voor het ontvangen van ongewenste reclame

 • Zenders van ongewenste reclame (spammers) hebben programma's die algemene e-mailadressen raden, zoals adressen bestaande uit alleen de voornaam, de eerste initiaal en de achternaam of een populaire bijnaam.
 • Wanneer u zich voor een voorziening inschrijft, kan de voorziening uw e-mailadres verkopen aan andere voorzieningen en kunnen die voorzieningen u ongewenste e-mail versturen.
 • Wanneer u uw e-mailadres publiceert op een publieke webpagina, kan het e-mailadres worden gekopieerd en gebruikt voor het versturen van ongewenste e-mail.
 • Spammers die uw e-mailadres hebben, kunnen dit weer aan andere spammers geven.

Wat u kunt doen tegen ongewenste reclame

U kunt ongewenste reclame melden zodat u er minder ontvangt. Bovendien kunt u deze ook markeren en filteren zodat deze niet in de postbus 'Inkomend' wordt ontvangen.

Ongewenste reclame melden

U kunt ongewenste reclame melden bij de e-mailbeheerders van zowel iCloud als het internetdomein waarmee de e-mail is verstuurd. Als de beheerders kunnen bepalen dat het bericht ongewenste reclame is, kunnen ze ervoor zorgen dat in de toekomst geen berichten van die afzender worden geleverd in uw postbus. Volg de instructies voor uw e-mailclient:

Mail op de Mac

 1. Open het bericht en kies 'Stuur door als bijlage' in het menu 'Bericht'.
 2. Stuur het bericht door naar iCloud spam@icloud.com.
 3. Stuur het bericht nogmaals door naar abuse@domein. Vervang hierbij domein door wat na het symbool @ in het e-mailadres van de afzender verschijnt. Als het e-mailadres van de spammer bijvoorbeeld spammer@spammydomain.com is, stuurt u het bericht door naar abuse@spammydomain.com.

Microsoft Outlook 2010 en hoger

 1. Kies 'Bestand' > 'Opties'.
 2. Klik links in het venster 'Opties' op 'E-mail'.
 3. Noteer de huidige instelling bij 'Antwoorden en doorgestuurde berichten' zodat u deze instelling later kunt herstellen. Wijzig vervolgens de instelling 'Bij het doorsturen van een bericht' in 'Oorspronkelijk bericht bijvoegen'.
 4. Klik op 'OK'.
 5. Stuur het bericht door naar iCloud spam@icloud.com.
 6. Stuur het bericht nogmaals door naar abuse@domein. Vervang hierbij domein door wat na het symbool @ in het e-mailadres van de afzender verschijnt. Als het e-mailadres van de spammer bijvoorbeeld spammer@spammydomain.com is, stuurt u het bericht door naar abuse@spammydomain.com.
 7. Als u de eerdere Outlook-instellingen wilt herstellen, herhaalt u stappen 1 tot en met 4 maar wijzigt u bij stap 3 de instelling van 'Bij het doorsturen van een bericht' in de eerdere instelling. Als u de instelling niet meer weet, kiest u 'Tekst oorspronkelijk bericht meezenden'.

Microsoft Outlook 2007

 1. Kies 'Extra' > 'Opties'.
 2. Klik op 'E-mailopties' op het tabblad 'Voorkeuren' in het venster 'Opties'.
 3. Noteer de huidige instelling bij 'Bij beantwoorden en doorsturen' in het venster 'E-mailopties' zodat u deze later kunt herstellen. Wijzig vervolgens de instelling 'Bij het doorsturen van een bericht' in 'Oorspronkelijk bericht bijvoegen'.
 4. Klik op 'OK'.
 5. Stuur het bericht door naar iCloud spam@icloud.com.
 6. Stuur het bericht nogmaals door naar abuse@domein. Vervang hierbij domein door wat na het symbool @ in het e-mailadres van de afzender verschijnt. Als het e-mailadres van de spammer bijvoorbeeld spammer@spammydomain.com is, stuurt u het bericht door naar abuse@spammydomain.com.
 7. Als u de eerdere Outlook-instellingen wilt herstellen, herhaalt u stappen 1 tot en met 4 maar wijzigt u bij stap 3 de instelling van 'Bij het doorsturen van een bericht' in de eerdere instelling. Als u de instelling niet meer weet, kiest u 'Tekst oorspronkelijk bericht meezenden'.

Ongewenste reclame markeren en filteren

U kunt het programma Mail gebruiken om berichten als ongewenste reclame te markeren zodat latere berichten van dezelfde afzender automatisch als ongewenste reclame worden gemarkeerd:

 • Op uw iPhone, iPad of iPod touch met iOS 7 of hoger opent u het bericht, tikt u op de vlag onderaan en vervolgens op 'Verplaats naar reclame'.
 • Op de Mac selecteert u het bericht en klikt u op het symbool van ongewenste reclame (duim omlaag) in de knoppenbalk van Mail.
 • Op iCloud.com selecteert u het bericht, klikt u vervolgens op de vlag en kiest u 'Verplaats naar reclame'. Of sleep gewoon het bericht naar de map Ongewenste reclame in de navigatiebalk. Het bericht wordt dan automatisch aangegeven als ongewenste reclame in iCloud.

U kunt ook regels opstellen in Mail voor macOS en op iCloud.com om ongewenste reclame bij ontvangst automatisch te filteren (verplaatsen of verwijderen). Als u een ander e-mailprogramma gebruikt, raadpleegt u de documentatie van dat programma voor informatie over hoe u filters instelt en berichten met de volledige kopteksten doorstuurt.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: