Hulp bij het gebruik van iCloud-agenda

Lees hier wat u moet doen als u problemen bij het gebruik van iCloud-agenda hebt. De wijzigingen die u bijvoorbeeld maakt aan een agenda verschijnen niet op al uw apparaten.

Alvorens u aan de slag gaat

U kunt ook hulp vragen als u de bijlagen van een agenda-activiteit niet kunt zien, downloaden of kunt toevoegen

iOS

Controleer na elke stap of het probleem aanhoudt.

Schakel iCloud-agenda in en werk het apparaat bij

Controleer de internetverbinding

 1. Open Safari en ga naar www.apple.com/nl. Als u geen verbinding met het internet kunt maken, worden de iCloud-agenda’s en -activiteiten niet bijgewerkt in de app Agenda. Vraag hulp bij het oplossen van problemen met de internetverbinding.
 2. Probeer een veilige website te openen op het iOS-apparaat om te zien of u toegang hebt tot poorten 80 en 443. Als de website niet wordt geopend, hebt u geen toegang. Neem contact op met de internetaanbieder voor hulp. Safari vereist toegang tot poort 443 om updates tussen iCloud en uw apparaten te pushen.

Vernieuw de agenda’s

 1. Open Agenda en tik op het tabblad Agenda’s om de agendalijst te laden.
 2. Veeg omlaag in de lijst om te vernieuwen.

Bij problemen met de iCloud-verjaardagskalender mag u niet vergeten dat deze elk uur wordt bijgewerkt. Het kan tot wel een uur duren voordat de wijzigingen aan het veld Verjaardag in iCloud-contacten worden weergegeven in iCloud-agenda.

Controleer de standaard Agenda-account

Als u de activiteiten bewaart en bewerkt met uw iCloud-account en niet met de account van een andere leverancier, zoals Google of Yahoo, werkt iCloud automatisch uw agenda’s bij.

Controleer in iOS 7 of hoger via welke agenda-account uw activiteiten worden bijgewerkt:

 1. Open de app Agenda en tik op een activiteit om het scherm Details activiteit weer te geven. 
 2. Tik op de naam van de agenda om te zien of de activiteit via een iCloud-agenda wordt bijgewerkt.

Als op het apparaat meerdere accounts worden gebruikt, zoals Google en Yahoo, zorgt u ervoor dat de iCloud-agenda de standaard agenda-account is:

 1. Tik op het apparaat op Instellingen > Mail, Contacten, Agenda > Standaardagenda. 
 2. Tik op een iCloud-agenda om er de standaard agenda-account van te maken.

Wijzig de synchronisatie-instellingen

 1. Tik op Instellingen > Mail, Contacten, Agenda.
 2. Tik bij Agenda’s op Synchroniseer. Als de synchronisatie is ingesteld op Alles, stelt u een specifieke tijdsduur in, zoals Tot 1 maand terug. Als een specifieke tijdsduur is ingesteld, stelt u deze instelling in op Alles.
 3. Tik op de thuisknop. 
 4. Wacht enkele minuten. Open Agenda, tik op Agenda’s en veeg omlaag om te vernieuwen.

Start Agenda opnieuw op

Stop de app Agenda op het iOS-apparaat en start deze opnieuw op.

iOS 7 of hoger:

 1. Dubbelklik op de thuisknop om de geopende apps te zien.
 2. Zoek de voorvertoning van Agenda en veeg die met uw vinger omhoog om de app te stoppen.
 3. Druk op de thuisknop om terug te gaan naar het beginscherm.
 4. Wacht een minuut en open de app Agenda opnieuw.

Schakel iCloud-agenda uit en opnieuw in

 1. Tik op Instellingen > iCloud.
 2. Schakel Agenda uit.
 3. U kunt Verwijder van [apparaat] kiezen als de gegevens worden bewaard op icloud.com/calendar en één of meerdere van uw apparaten. Kies in het andere geval Bewaar op [apparaat].
 4. Wacht enkele minuten en schakel Agenda opnieuw in.

Start het apparaat opnieuw op

Houd de sluimerknop ingedrukt en sleep de schuifknop wanneer u wordt gevraagd het apparaat uit te zetten. Schakel het apparaat opnieuw in.

OS X Mountain Lion of hoger

Controleer na elke stap of het probleem aanhoudt.

Als u serverfout 507 ziet

Als u het bericht ‘De server reageerde met ‘507’ bij de bewerking CalDAVWriteEntityQueueableOperation’ krijgt, hebt u één of meerdere limieten voor iCloud-agenda overschreden. Verwijder agenda’s of herinneringen uit uw iCloud-account.

Schakel iCloud-agenda in en voer een upgrade van de software uit

 • Kies Apple () > Systeemvoorkeuren, klik op iCloud en selecteer Agenda’s (of Agenda’s en herinneringen in OS X Mountain Lion).
 • Voer de upgrade naar de nieuwste versie van OS X uit die de Mac ondersteunt.

Controleer de internetverbinding

 1. Probeer www.apple.com/nl te openen in Safari. Als u geen verbinding met het internet kunt maken, worden de iCloud-agenda’s en -activiteiten niet bijgewerkt in de app Agenda. Vraag hulp bij het oplossen van problemen met de internetverbinding.
 2. Probeer een veilige website te openen op de Mac om te zien of u toegang hebt tot poorten 80 en 443. Als de website niet wordt geopend, hebt u geen toegang. Neem contact op met de internetaanbieder voor hulp. Safari vereist toegang tot poort 443 om updates tussen iCloud en uw apparaten te pushen.

Controleer uw iCloud-accountgegevens

Ga naar Apple () > Systeemvoorkeuren en klik op iCloud. Zorg ervoor dat u bent ingelogd bij dezelfde iCloud-account die u gebruikt op de andere ondersteunde apparaten.

Vernieuw de agenda’s

 1. Open Agenda.
 2. Kies Weergave > Vernieuw agenda’s.

Bij problemen met de iCloud-verjaardagskalender mag u niet vergeten dat deze elk uur wordt bijgewerkt. Het kan tot wel een uur duren voordat de wijzigingen aan het veld Verjaardag in iCloud-contacten worden weergegeven in iCloud-agenda.

Controleer de standaard Agenda-account

Als u de activiteiten bewaart en bewerkt in het onderdeel iCloud van Agenda en niet in een ander onderdeel van de account, zoals Op mijn Mac, Exchange of Google, werkt iCloud de agenda’s automatisch bij.

Als op de Mac meerdere accounts worden gebruikt, zoals iCloud, Gmail en Yahoo, zorgt u ervoor dat iCloud de standaard agenda-account is:

 1. Open Agenda.
 2. Kies Agenda > Voorkeuren.
 3. Zorg ervoor dat een van uw iCloud-agenda’s de standaardagenda is op het tabblad Algemeen.

Schakel iCloud-agenda uit en opnieuw in

 1. Stop Agenda.
 2. Kies Apple () > Systeemvoorkeuren en klik op iCloud.
 3. Maak de selectie van Agenda’s ongedaan (of Agenda’s en herinneringen in OS X Mountain Lion). 
  Klik in OS X Mountain Lion en Mavericks op Verwijder van Mac wanneer u hierom wordt gevraagd.
 4. Stop Systeemvoorkeuren en wacht ongeveer één minuut.
 5. Open Systeemvoorkeuren en kies iCloud.
 6. Selecteer Agenda’s (of Agenda’s en herinneringen in OS X Mountain Lion).
 7. Open Agenda.

Start de computer opnieuw op

Start de computer opnieuw op en controleer of het probleem optreedt.

iCloud.com

 • Als u problemen hebt met de online iCloud-agenda’s op icloud.com/calendarcontroleert u de instellingen van de browser.
 • Ga naar een andere app als u geen updates van andere apparaten ziet of als Agenda niet zoals verwacht verschijnt. Klik linksboven in het browservenster op iCloud en kies een andere app (bijvoorbeeld Contacten). Ga vervolgens terug naar Agenda’s.
 • Bij problemen met de iCloud-verjaardagskalender mag u niet vergeten dat deze elk uur wordt bijgewerkt. Het kan tot wel een uur duren voordat de wijzigingen aan het veld Verjaardag in iCloud-contacten worden weergegeven in iCloud-agenda.

Log uit bij iCloud als u het probleem nog steeds ondervindt:

 1. Klik rechtsboven op uw naam.
 2. Kies Log uit.
 3. Log opnieuw in.

Microsoft Windows (Microsoft Outlook)

Controleer na elke stap of het probleem aanhoudt. 

Controleer de systeemvereisten

Zorg ervoor dat de pc aan de iCloud-systeemvereisten voldoet.

Controleer de internetverbinding

 1. Probeer www.apple.com/nl te openen. Als u geen verbinding met het internet kunt maken, worden de iCloud-agenda’s en -activiteiten niet bijgewerkt in Outlook. Vraag hulp bij het oplossen van problemen met de internetverbinding.
 2. Probeer een veilige website te openen op de pc om te zien of u toegang hebt tot poorten 80 en 443. Als de website niet wordt geopend, hebt u geen toegang. Neem contact op met de internetaanbieder voor hulp. Safari vereist toegang tot poort 443 om updates tussen iCloud en uw apparaten te pushen.

Controleer de instellingen

Open iCloud voor Windows en zorg ervoor dat u bent ingelogd bij dezelfde iCloud-account die u op uw andere ondersteunde apparaten gebruikt.

Vernieuw Outlook

Klik op de knop Vernieuwen in Outlook als u recent wijzigingen hebt aangebracht in Outlook die niet worden bijgewerkt op uw andere apparaten (of omgekeerd).

Schakel iCloud-agenda uit en opnieuw in

 1. Sluit Outlook.
 2. Open iCloud voor Windows.
 3. Maak de selectie van het aankruisvak Mail, contacten, agenda’s en taken ongedaan en klik op Toepassen.
 4. Wacht enkele seconden. Selecteer Mail, contacten, agenda’s en taken en klik op Toepassen.
 5. Open Outlook.

Zorg ervoor dat de iCloud Outlook Addin actief is in Outlook

In Outlook 2010 en hoger:

 1. Klik op het menu Bestand.
 2. Klik in het linkerpaneel op Opties.
 3. Klik op Invoegtoepassingen in het linkerpaneel van het Outlook-venster Opties.
 4. Bekijk bij Actieve invoegtoepassingen voor toepassingen de lijst met invoegtoepassingen.
 5. Selecteer de iCloud Outlook Addin.

In Outlook 2007:

 1. Selecteer in het menu Extra de optie Vertrouwenscentrum.
 2. Selecteer Invoegtoepassingen in de linkerkolom.
 3. Bekijk bij Actieve invoegtoepassingen voor toepassingen de lijst met invoegtoepassingen.
 4. Selecteer de iCloud Outlook Addin.

Zorg ervoor dat iCloud niet als standaardaccount is ingesteld in Outlook

 • Selecteer in Outlook 2010 en hoger het menu Bestand > Info > Accountinstellingen > Gegevensbestanden. Als iCloud als standaardaccount in de kolom Opmerkingen verschijnt, selecteert u een andere account en klikt u op Als standaard instellen.
 • Selecteer in Outlook 2007 het menu Bestand > Gegevensbestandsbeheer > Gegevensbestanden. Als iCloud als standaardaccount in de kolom Opmerkingen verschijnt, selecteert u een andere account en klikt u op Als standaard instellen.

Start de computer opnieuw op

Controleer na het opnieuw opstarten van de computer of u het probleem hebt opgelost.

Zoek de agenda’s in Microsoft Outlook

Lees meer over het beheer van invoegtoepassingen in Microsoft Outlook.

 1. Zorg ervoor dat Agenda is ingeschakeld in iCloud voor Windows.
 2. Zoek de gegevens in de map iCloud in Outlook. U kunt de gegevens ook zien in Verwijderde items in de lijst met Outlook-mappen.

Als u de agendagegevens in de map Verwijderde items vindt, is dit niet omdat iCloud de gegevens heeft verwijderd. Wanneer u Mail, contacten, agenda’s en taken in iCloud voor Windows inschakelt, kopieert iCloud de agendagegevens van het standaard PST-bestand in Outlook naar iCloud. Vervolgens verwijdert iCloud de agendagegevens uit het PST-bestand door ze in de map Verwijderde items in Outlook te plaatsen. De agendagegevens worden daarna verplaatst naar de iCloud-gegevensset in Outlook zodat iCloud de gegevens naar en vanaf Outlook kan pushen.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op: