AirPort-basisstations: extra AirPort-basisstations toevoegen aan een netwerk met uitgebreid bereik is niet mogelijk als Toegangscontrole via MAC-adres is ingeschakeld

Wanneer u een AirPort-basisstation configureert om het bereik van een Wi-Fi-netwerk uit te breiden en Toegangscontrole via MAC-adres is ingeschakeld bij het netwerk, kan het apparaat geen verbinding maken nadat u Werk bij hebt geselecteerd. Het statuslampje van het extra AirPort-basisstation knippert oranje. U ziet het AirPort-basisstation niet langer in AirPort-configuratieprogramma.

Als u Toegangscontrole via MAC-adres hebt ingeschakeld bij het primaire AirPort-basisstation met de (standaard) instelling Geen toegang en extra Wi-Fi-apparaten zoals extra AirPort-basisstations wilt toevoegen, moet u eerst het MAC-adres van de Wi-Fi-apparaten toevoegen aan de lijst Toegangscontrole via MAC-adres voordat u ze configureert.

U kunt ook Toegangscontrole via MAC-adres uitschakelen door AirPort-configuratieprogramma > AirPort > Toegangscontrole te kiezen en vervolgens Niet geactiveerd in de vervolgkeuzelijst te selecteren.

Als u al hebt geprobeerd om een AirPort-basisstation toe te voegen zonder Toegangscontrole via MAC-adres uit te schakelen, moet u de fabrieksinstellingen van het extra AirPort-basisstation herstellen met behulp van de resetknop op het apparaat. Gebruik dan één van de bovenstaande suggesties om het apparaat opnieuw te configureren.

Voor stappen om een AirPort-basisstation opnieuw in te stellen raadpleegt u: Veelgestelde vragen over het opnieuw instellen van een AirPort-basisstation of Time Capsule.

Publicatiedatum: