AirPort-basisstations: het Wi-Fi-netwerk vinden wanneer het niet op de normale manier verschijnt

Mogelijk vindt u het Wi-Fi-netwerk vanaf de computer niet. Het Wi-Fi-netwerk verschijnt mogelijk niet in het menu Extra van Mac OS X AirPort.

Deze symptomen kunnen meerdere oorzaken hebben:

 • Wi-Fi van het Wi-Fi-basisstation kan zijn uitgeschakeld.
 • Wi-Fi van de computer of het apparaat kan zijn uitgeschakeld.
 • De computer of het Wi-Fi-apparaat kan zich buiten het bereik van het Wi-Fi-basisstation bevinden.
 • Het Wi-Fi-netwerk kan worden gehinderd door radiofrequentie.
 • De beheerder van het Wi-Fi-netwerk kan besloten hebben het netwerk te sluiten (te verbergen).

Probeer de volgende stappen voor probleemoplossing om het Wi-Fi-netwerk te herstellen.

Als er maar één computer is aangetast:

 1. Controleer de instellingen van de computer en controleer of Wi-Fi/AirPort is ingeschakeld.
 2. Zorg ervoor dat de computer zich binnen het bereik van het AirPort-basisstation bevindt (u kunt dit testen door de computer dichter bij het AirPort-basisstation te plaatsen).

Als alle computers en Wi-Fi-apparaten zijn aangetast:

 1. Zorg ervoor dat het Wi-Fi-basisstation op een werkend stopcontact is aangesloten.
 2. Zorg ervoor dat de computers, de Wi-Fi-apparaten en het Wi-Fi-basisstation zich niet in de buurt van potentiële storingsbronnen bevinden, zoals metalen muren en magnetrons.

  Opmerking: als u meer wilt weten over potentiële storingsbronnen, raadpleegt u AirPort en Bluetooth: potentiële bronnen voor draadloze storing.

 3. Zorg ervoor dat Wi-Fi is ingeschakeld op het Wi-Fi-basisstation.

  Opmerking: open AirPort-configuratieprogramma en controleer de instelling voor Draadloze modus in AirPort > tabblad Draadloos om te verifiëren of het Wi-Fi-netwerk van het Wi-Fi-basisstation is ingeschakeld. Als deze instelling is uitgeschakeld, kunt u ‘Maak draadloos netwerk aan’ of ‘Breid bereik draadloos netwerk uit’ kiezen in het venstermenu.

 4. Zorg ervoor dat het Wi-Fi-netwerk van het Wi-Fi-basisstation niet is gesloten (verborgen).

  Opmerking: als u het draadloze netwerk opnieuw wilt weergeven, opent u AirPort-configuratieprogramma en maakt u de selectie van ‘Maak gesloten netwerk aan’ ongedaan in AirPort > tabblad Draadloos > Opties voor draadloos netwerk...

 5. Stel het Wi-Fi-basisstation opnieuw in.

  Opmerking: als u meer wilt weten over hoe u een AirPort-basisstation opnieuw instelt, raadpleegt u Veelgestelde vragen over het opnieuw instellen van een AirPort-basisstation of AirPort Time Capsule.

Publicatiedatum: