iTunes: iTunes voor Windows downloaden met Internet Explorer

Lees hier hoe u het filterniveau van een Pop-upblokkering verlaagt en iTunes voor Windows downloadt met Internet Explorer.

Als u Windows Internet Explorer 7 of 8 gebruikt om iTunes te downloaden vanaf http://www.apple.com/nl/itunes/download/, ziet u het venster Bestand downloaden wanneer u op de knop ‘Download nu’ klikt: 

De knop ‘Download nu’

In het venster Bestand downloaden wordt u gevraagd of u het iTunes-bestand dat u gaat downloaden wilt uitvoeren of opslaan:

Tekst in het venster Bestand downloaden: ‘Wilt u dit bestand uitvoeren of opslaan?’

Als u het venster Bestand downloaden niet ziet, is het filterniveau van de Pop-upblokkering mogelijk te hoog ingesteld.

U moet het filterniveau van de Pop-upblokkering verlagen om iTunes te downloaden. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Open in Internet Explorer het menu Extra.

  2. Kies achtereenvolgens ‘Pop-upblokkering’ en ‘Instellingen voor pop-upblokkering’.
  3. Wijzig in het venster Instellingen voor pop-upblokkering het filterniveau in ‘Normaal: de meeste automatische pop-ups blokkeren’ en klik vervolgens op de knop ‘Sluiten’.

  4. Ga naar http://www.apple.com/nl/itunes/download/ en klik opnieuw op de knop ‘Download nu’.
  5. Kies ‘Uitvoeren’ wanneer het venster Bestand downloaden verschijnt en wacht totdat de download is voltooid.

Meer informatie

U hebt naast de software voor pop-upblokkering van Internet Explorer mogelijk andere software die ook de download van iTunes kan hinderen. Als het probleem aanhoudt, zoekt u extra geïnstalleerde software voor pop-upblokkering en wijzigt u het filterniveau. Bezoek de website van de softwarefabrikant voor instructies.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op: