iTunes voor Windows downloaden met Internet Explorer

Verlaag het filterniveau van een Pop-upblokkering en download iTunes voor Windows met Internet Explorer.

Wanneer u naar de downloadpagina van iTunes gaat en op Download nu klikt, ziet u het venster Bestand downloaden. In dit venster wordt u gevraagd of u het iTunesSetup.exe-bestand wilt uitvoeren of opslaan.

Als u het venster Bestand downloaden niet ziet, is het blokkeringsniveau van de pop-upblokkering mogelijk te hoog ingesteld.

U moet het blokkeringsniveau van de pop-upblokkering verlagen om iTunes te downloaden. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Open in Internet Explorer het menu ‘Internetopties’.
  2. Kies Privacy en onder > Pop-upblokkering klikt u op Instellingen.
  3. Wijzig in het venster Instellingen voor pop-upblokkering het blokkeringsniveau naar ‘Normaal: de meeste automatische pop-ups blokkeren’.
  4. Klik op Sluiten.

Nadat u het blokkeringsniveau hebt verlaagd:

  1. Ga naar de downloadpagina van iTunes en klik op Download nu.
  2. Wacht tot de download is voltooid.
  3. Kies Uitvoeren.

Nadat u iTunes hebt geïnstalleerd, kunt u het blokkeringsniveau van de pop-upblokkering opnieuw instellen op het vorige niveau.

Meer informatie

Als u het venster Bestand downloaden nog altijd niet ziet, wordt de download van iTunes mogelijk door andere software voor pop-upblokkering verhinderd. Wijzig het blokkeringsniveau van andere software voor pop-upblokkering die u hebt geïnstalleerd. Bezoek de website van de softwarefabrikant voor instructies.

U kunt ook hulp krijgen als u Microsoft Edge gebruikt.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: