Als u iTunes voor Windows niet kunt downloaden met Internet Explorer

Verlaag het filterniveau van de pop-upblokkering in Internet Explorer om iTunes voor Windows te downloaden.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Wanneer u naar de downloadpagina van iTunes gaat en klikt op 'Download nu', wordt het venster 'Bestand downloaden' weergegeven. In dit venster geeft u aan of u het bestand 'iTunesSetup.exe' wilt uitvoeren of opslaan.

Als u het venster 'Bestand downloaden' niet ziet, is het filterniveau van de pop-upblokkering mogelijk te hoog ingesteld.

Het filterniveau van de pop-upblokkering verlagen

  1. Open in Internet Explorer het menu 'Internetopties' in de rechterbovenhoek.
  2. Kies 'Privacy' > 'Pop-upblokkering - Instellingen'.
  3. Verlaag in het venster 'Instellingen voor pop-upblokkering' het filterniveau naar 'Normaal: de meeste automatische pop-ups blokkeren'.
  4. Klik op 'Sluiten'.

Nadat u het filterniveau hebt verlaagd:

  1. Ga naar de downloadpagina van iTunes en klik op 'Download nu'.
  2. Wacht tot de download is voltooid.
  3. Kies 'Uitvoeren'.

Na de installatie van iTunes kunt u het filterniveau van de pop-upblokkering weer terugzetten op de eerdere instelling.

Meer informatie

Als u het venster 'Bestand downloaden' nog steeds niet te zien krijgt, is er mogelijk andere software voor pop-upblokkering actief die de iTunes-download verhindert. Wijzig het filterniveau van alle software voor pop-upblokkering die u hebt geïnstalleerd. Bezoek de website van de softwarefabrikant voor instructies.

U kunt ook meer hulp vinden voor Microsoft Edge.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: