Als Mail geen bijlagen verstuurt via een Exchange 2007 EWS-account

Als Mail geen berichtbijlage verstuurt wanneer u een Exchange 2007 EWS-mailaccount gebruikt, beperkt de Exchange-server mogelijk de grootte van toegestane bijlagen.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Vraag uw Exchange-beheerder om de maximale berichtgrootte in Outlook Web App te configureren (Microsoft-supportartikel).

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: