Gmail-account kan geen e-mail ophalen of versturen in iOS

Als u geen e-mail kunt ophalen of versturen met een Gmail-account op een iPhone, iPad of iPod touch, volgt u deze stappen. 

Als u een waarschuwing ziet

Mogelijk ziet u een van deze waarschuwingen op een iOS-apparaat wanneer u e-mail probeert op te halen of te versturen in Gmail:

  • ‘E-mail ophalen mislukt. De verbinding met de server ‘imap.gmail.com’ is mislukt.’
  • ‘E-mail versturen mislukt. De verbinding met de server ‘smtp.gmail.com’ is mislukt.’
  • ‘De gebruikersnaam of het wachtwoord voor ‘[account]’ is onjuist.’
  • ‘Geen verbinding via SSL. Wilt u de account zonder SSL proberen configureren?’ Als u herhaaldelijk ‘Ja’ selecteert, verschijnt het bericht ‘E-mail ophalen mislukt. De verbinding met de server ‘imap.gmail.com’ is mislukt.’ 
  • ‘De e-mailserver ‘gmail.com’ reageert niet. Controleer of u de juiste accountinfo hebt ingevoerd in de e-mailinstellingen.’
  • ‘De IMAP-server ‘imap.gmail.com’ reageert niet. Controleer of de netwerkverbinding werkt en of u de juiste informatie hebt opgegeven in het veld ‘Server inkomende post’.

Volg deze stappen als u een van deze berichten ziet. Controleer na elke stap of u het probleem hebt opgelost:

  1. Zorg ervoor dat het apparaat online is door Safari te openen en naar www.apple.com/nl te gaan.
  2. Als u andere e-mailaccounts op het apparaat hebt, controleert u of die accounts e-mails kunnen versturen en ontvangen. Als het probleem alleen bij de Gmail-account optreedt, vult u een ontgrendelformulier in om uw identiteit te verifiëren.
  3. Verwijder de Gmail-account van het apparaat en voeg deze opnieuw toe. Tik hiervoor op Instellingen > Mail, Contacten, Agenda > Voeg account toe > Google. Voer de accountinformatie in.

Meer hulp

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op: