AirPort: kan geen verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk met een verborgen SSID (Wi-Fi-netwerknaam)

U kunt mogelijk geen verbinding maken met een verborgen Wi-Fi-netwerk zelfs wanneer u het juiste wachtwoord gebruikt.

Een verborgen Wi-Fi-netwerk is een netwerk dat opzettelijk zo is geconfigureerd dat de huidige SSID (Wi-Fi-netwerknaam) niet verschijnt wanneer u een Wi-Fi-netwerk zoekt om verbinding te maken. Dit betekent dat de naam van het Wi-Fi-netwerk handmatig moet worden ingevoerd, net zoals deze is ingevoerd in de configuratie bij het instellen van uw Wi-Fi-router.

Als u geen verbinding kunt maken met een verborgen Wi-Fi-netwerk maar u zeker weet dat u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd, controleert u of u de juiste SSID en het beveiligingstype van uw wachtwoord invoert. Vanwege de aard van verborgen Wi-Fi-netwerken weet uw computer niet welk beveiligingstype moet worden gebruikt voor het wachtwoord dat u invoert.

Wanneer u verbinding maakt met een Wi-Fi-basisstation met een verborgen SSID (naam Wi-Fi-netwerk) dat geconfigureerd is om een identiteitscontrole via WEP (TSN) te gebruiken, zorgt u ervoor dat u WPA/WPA2 - persoonlijk hebt gekozen in het menu Beveiliging.

Meer informatie

Als u een gesloten netwerk met een AirPort-basisstation of router van een andere fabrikant maakt, blijft de naam van het netwerk verborgen voor computers die zoeken naar draadloze netwerken. Clients moeten de exacte netwerknaam invoeren om verbinding te maken met het netwerk en worden mogelijk gevraagd een wachtwoord in te voeren.

Voor meer informatie over WEP (TSN) raadpleegt u:

Publicatiedatum: