Als uw MagSafe-kabel of -lichtnetadapter niet werkt

Lees hier wat u moet doen als de MagSafe-kabel of -lichtnetadapter die bij uw MacBook is geleverd, niet meer oplaadt of er iets anders aan de hand is.

Uw MagSafe-kabel of -lichtnetadapter identificeren

Als uw MacBook MagSafe gebruikt om de batterij op te laden, beschikt deze over een MagSafe 3-connector, MagSafe 2-connector of MagSafe-connector in 'T'-vorm of 'L'-vorm. Gebruik de onderstaande lijst van MagSafe-connectors om uw kabel of adapter te identificeren. 

MagSafe 3-connector
MagSafe 3-connector

MagSafe 2-connector
MagSafe 2-connector

MagSafe-connector in 'L'-vorm
MagSafe-connector in 'L'-vorm

MagSafe-connector in 'T'-vorm
MagSafe-connector in 'T'-vorm

Als uw Mac MagSafe 3 gebruikt, kunt u de Mac opladen met een USB-C-naar-MagSafe 3-kabel plus een USB-C-lichtnetadapter.

Als uw Mac MagSafe 2 gebruikt, kunt u de Mac opladen met een MagSafe 2-lichtnetadapter of een MagSafe-lichtnetadapter die is aangesloten op de MagSafe-naar-MagSafe 2-converter.

Als uw Mac MagSafe gebruikt, kunt u de Mac opladen met een MagSafe-lichtnetadapter in 'T'-vorm of 'L'-vorm.

De MagSafe-connector en MagSafe-poort op uw Mac-notebook bevatten een magneet waarmee gegevens op een creditcard of andere magnetische media mogelijk kunnen worden gewist. Houd magnetische media daarom uit de buurt van het uiteinde van de MagSafe-adapter en uit de buurt van de MagSafe-poort.

MagSafe 2- en MagSafe-lichtnetadapters zijn niet compatibel met MagSafe 3.


De voeding controleren

Lees hoe u uw stopcontact en de wattage van uw adapter controleert. 

Het stopcontact controleren

Controleer of de lichtnetadapter in een werkend stopcontact zit. Haal de lichtnetadapter uit het stopcontact en steek vervolgens de stekker van een goed werkend apparaat in het stopcontact, zoals een lamp of klok, en controleer of het apparaat aangaat. Als het stopcontact werkt, sluit u de lichtnetadapter weer aan en probeert u uw Mac op te laden. Als de Mac nog steeds niet oplaadt, schakelt u de Mac uit en sluit u het beeldscherm gedurende 30 seconden. Open het beeldscherm vervolgens en probeer uw Mac opnieuw op te laden. Als u geen Mac met Apple silicon gebruikt, stelt u de SMC van uw Mac opnieuw in.

De wattage van de adapter controleren

Zorg dat u voor de MacBook een lichtnetadapter met de juiste wattage gebruikt. Gebruik voor het beste resultaat de bij uw MacBook meegeleverde lichtnetadapter en kabel.

Controleren op ruis op de lijn

Haal de lichtnetadapter uit het stopcontact, wacht 60 seconden en steek de adapter weer in het stopcontact.

  • Als de adapter werkt na deze 60 seconden 'rust', is het zeer waarschijnlijk dat de stroombron een ruisprobleem vertoont. U moet de adapter dan af en toe resetten door dit rustmoment te herhalen. Dit probleem treedt op wanneer de spanningsbeveiliging van de lichtnetadapter grondruis constateert en de adapter vervolgens uitschakelt.
  • Mogelijke bronnen van ruis op de lijn zijn lampen met stabilisatoren of (mini)koelkasten die op hetzelfde elektrische circuit als de computer zijn aangesloten. Dit probleem treedt mogelijk niet op als u de lichtnetadapter aansluit op een noodstroomvoeding (UPS) of een ander circuit.

Als de lichtnetadapter zichzelf blijft uitschakelen wanneer deze is aangesloten op een goed werkend stopcontact, laat u de adapter nakijken bij een erkende Apple serviceprovider of Apple Store.


De stekker, MagSafe-connector en kabels controleren

Lees hoe u de stekker en kabels test en ze controleert op beschadiging.

De netstekker of -kabel controleren

Bij de lichtnetadapter wordt een verwijderbare netstekker geleverd met de pinnen die u in een elektrisch stopcontact steekt. Als de Mac-notebook niet oplaadt wanneer de netstekker op de lichtnetadapter is aangesloten, probeert u het met een andere Apple netstekker of met een Apple verlengkabel voor de lichtnetadapter (afzonderlijk verkrijgbaar).

Als de lichtnetadapter werkt nadat u de stekker of het snoer voor het lichtnet hebt vervangen, moet u de oorspronkelijke stekker of kabel vervangen en niet meer gebruiken.

Als u een vonk ziet

Soms ziet u een vonk als u de lichtnetadapter in het stopcontact steekt. Dit is normaal en kan altijd gebeuren als u de stekker van een elektrisch apparaat in een werkend stopcontact steekt. Als de vonk ergens anders vandaan komt dan van de polen van de stekker, als de adapter beschadigd of verkleurd is of als u andere vragen over vonken hebt, neemt u contact op met Apple.

De voedingspoort controleren

Controleer of de voedingspoort (waar u de MagSafe-connector op aansluit) schoon is. De poort is magnetisch en kan metalen voorwerpen aantrekken.

Als het indicatielampje knippert

Als het indicatielampje op de MagSafe 3-connector herhaaldelijk oranje knippert, probeert u het volgende:

  1. Koppel de USB-C-naar-MagSafe 3-kabel los van uw Mac en van de lichtnetadapter.
  2. Koppel de USB-C-lichtnetadapter los van het stopcontact.
  3. Gebruik een droge doek om de MagSafe 3-poort en MagSafe 3-connector te reinigen. Zorg ervoor dat zowel de poort als de connector droog en vrij van vuil zijn.
  4. Zorg ervoor dat de USB-C-poort op de lichtnetadapter en de USB-C-connector vrij van vuil zijn.
  5. Herstart de Mac.
  6. Sluit de USB-C-lichtnetadapter aan op het stopcontact, sluit de USB-C-naar-MagSafe 3-kabel aan op de lichtnetadapter en op de MacBook, en probeer opnieuw deze op te laden.

Als het indicatielampje herhaaldelijk blijft knipperen, kunt u contact opnemen met Apple.

De kabel controleren op trekbelasting (MagSafe 2 of eerder)

Als de gelijkstroomkabel (het dunne snoer dat de MagSafe 2- of MagSafe-connector verbindt met de lichtnetadapter) loskomt aan een van beide uiteinden van de kabel, mag u de kabel niet meer gebruiken en moet u de kabel en voeding laten nakijken. Meer informatie over hoe u de trekbelasting op de MagSafe-lichtnetadapter kunt beperken.


Als de adapter warm wordt

De lichtnetadapter kan warm worden tijdens normaal gebruik. Zorg daarom voor voldoende ventilatie in de ruimte waar u deze gebruikt. Sluit de lichtnetadapter altijd rechtstreeks aan op een stopcontact met behulp van de lichtnetstekker, of leg de adapter op een tafel of een ander goed geventileerd oppervlak.

Plaats de adapter niet op een slecht geventileerd oppervlak, zoals op een bank, op dik tapijt, op beddengoed of op een kussen. Bedek de adapter niet met een deken of ander isolerend materiaal.

De lichtnetadapter kan zichzelf uitschakelen wanneer deze te warm wordt. Als dit gebeurt, haalt u de MagSafe-connector uit uw Mac-notebook en laat u de lichtnetadapter afkoelen voordat u deze aanraakt.


Controleren op updates

In sommige gevallen zijn er software- of firmware-updates beschikbaar voor de computer die de communicatie met de lichtnetadapter verbeteren. Als de MacBook, MacBook Air of MacBook Pro niet oplaadt zoals verwacht, controleert u of er software-updates zijn voor uw Mac.


De lichtnetadapter laten nakijken

Als de lichtnetadapter nog steeds niet werkt, kunt u de adapter en uw MacBook laten nakijken bij een erkende Apple serviceprovider of Apple Store.

Publicatiedatum: