Draagbare Apple-computers: probleemoplossing voor MagSafe-adapters

Lees hier hoe u een of meerdere van de volgende problemen met een MagSafe-adapter oplost.

 • De lichtnetadapter laadt de computer niet op.
 • Het LED-lampje op de adapterconnector gaat niet oplichten wanneer deze in de computer wordt gestoken.
 • De adapter laadt de computer slechts periodiek op.
 • Het witte isolatiemateriaal aan het magnetische einde van de MagSafe-adapter begint stuk te gaan.
 • Er zit vuil in de MagSafe-connector van de adapter of computer.
 • U ziet een vonk.
 • De MagSafe-connector van de adapter of computer heeft een fysiek probleem met een pin.

Apple heeft lichtnetadapters met verscheidene connectoren. Identificeer de adapter uit de onderstaande voorbeelden voordat u verder gaat met de probleemoplossing.

Adapter in L-vormAdapter in L-vorm
Barrel-connector MagSafe-connector in ‘T’-vorm MagSafe-connector in ‘L’-vorm MagSafe 2-connector

Opmerkingen

 • Als u een vervangende MagSafe-adapter ontvangt met een MagSafe-connector in ‘L’-vorm wanneer u eerder een MagSafe-connector in ‘T’-vorm had, is de adapter in ‘L’-vorm volledig compatibel met uw Apple-computer.
 • Een Magsafe 2-adapter is niet compatibel met Apple-computers met een connector die doorgaans MagSafe-adapters in ‘T’- en ‘L’-vorm gebruiken.
 • Met behulp van de MagSafe-naar-MagSafe 2-adapter kunt u een MagSafe-adapter in ‘T’- of ‘L’-vorm gebruiken bij een computer met MagSafe 2.
 • De MagSafe-connector en -poort van een Mac-notebook bevatten een magneet die gegevens van een creditcard of een ander magnetisch apparaat kan wissen. Houd magnetische media uit de buurt van het uiteinde van de MagSafe-adapter of van de MagSafe-poort om de gegevens te beschermen en te behouden.

Probleemoplossing

Volg deze stappen om vast te stellen wat de oorzaak van het probleem is en welke de mogelijke oplossingen zijn.

Als u een vonk ziet

Soms ziet u een vonk overspringen op het moment dat u de adapter in het stopcontact steekt. Dit is normaal en kan altijd gebeuren als u een elektrisch apparaat in een stopcontact onder spanning steekt. Als de vonk ergens anders vandaan komt dan van de polen van de stekker, als de adapter beschadigd of verkleurd is of als u andere vragen over vonken hebt, neemt u contact op met Apple.

Problemen met lichtnetadapters oplossen

 1. Gebruik steeds een goed stopcontact.

  Controleer of het stopcontact dat u gebruikt naar behoren werkt. Steek de stekker van een apparaat waarvan u weet dat het werkt, zoals een lamp, tv of klok, in het stopcontact en controleer of dit apparaat correct werkt.

 2. Zorg ervoor dat u voor een draagbare computer een adapter met het juiste wattage gebruikt.

  Selecteer de geschikte adapter voor een draagbare Apple-computer. U kunt een adapter met een hoog wattage gebruiken maar u kunt geen adapter met een laag wattage gebruiken zonder mogelijke werkingsproblemen.

 3. Stel vast of er ruisproblemen zijn.

  Trek de lichtnetadapter uit het stopcontact, wacht 60 seconden en steek hem vervolgens opnieuw in het stopcontact.

  • Als de adapter werkt na deze 60 seconden ‘rust’, is het zeer waarschijnlijk dat de stroombron een ruisprobleem vertoont. U moet de adapter af en toe resetten door dit rustmoment te herhalen. Dit probleem treedt op als de beveiligingsfunctie tegen te hoge spanning van de wisselstroomadapter grondruis detecteert en vervolgens de adapter uitschakelt.
  • Mogelijke bronnen van ruis zijn lichten met stabilisatoren, koelkasten of minikoelkasten die op hetzelfde elektrische circuit als de computer zijn aangesloten. Dit gebeurt niet als u de adapter op een UPS (uninterruptible power supply) of een ander circuit aansluit.
  • U hoeft de adapter niet te vervangen, tenzij deze dit gedrag blijft vertonen bij een stopcontact waarvan u weet dat het goed werkt.
 4. Zorg ervoor dat u de adapter in een goed geventileerde omgeving gebruikt.

  De lichtnetadapter kan erg warm worden bij normaal gebruik omdat de warmte die door het gebruik ontstaat, wordt afgelaten via het omhulsel van de adapter. Sluit de lichtnetadapter altijd rechtstreeks op een stopcontact aan of plaats deze op de grond in een goed geventileerde omgeving. Als u een MagSafe-adapter in een slecht geventileerde omgeving gebruikt, zoals in een zetel, op een dik tapijt, op het bed of een kussen, of als de MagSafe-adapter door een deken of een andere vorm van isolatie is bedekt, kan de adapter zichzelf uitschakelen om beschadiging te voorkomen. De adapter kan in dit geval wat warm zijn en moet afkoelen voordat u die gebruikt.

 5. Controleer of er problemen zijn met de lichtnetstekker (ook wel ‘eendenkop’ genoemd) of met de twee- of driepolige lichtnetkabel.

  Als u op de adapter de lichtnetstekker (ook wel ‘eendenkop’ genoemd) gebruikt, verwisselt u deze met de twee- of driepolige lichtnetkabel, of als u de twee- of driepolige lichtnetkabel gebruikt, verwisselt u deze met de lichtnetstekker. Elke connector kan eenvoudig op de adapter worden aangesloten, zoals hieronder afgebeeld.

  • Als de adapter de computer nu oplaadt en de led-lampjes op de MagSafe-connector branden, werkt de ‘eendenkop’-lichtnetstekker of de lichtnetkabel die aanvankelijk is gebruikt niet meer. Deze connector mag niet meer worden gebruikt tot een vervangende connector beschikbaar is. Raadpleeg het onderdeel Meer informatie onder in dit artikel voor verdere assistentie.
  • Als de LED-lampjes niet branden of de adapter de computer niet oplaadt, lost u het probleem verder op met de stappen in dit artikel. Controleer of de kabel wordt belast, er pinnen vastzitten of de connectors vuil zijn.

  Volg deze tips voor de beste prestaties van een lichtnetstekker of driepolige kabel:

  • Voordat u een lichtnetadapter gebruikt met de lichtnetstekker of driepolige kabel, controleert u of de adapter geen vreemde objecten of vuil bevat sinds het laatste gebruik.
  • Controleer periodiek de lichtnetadapter of driepolige kabel om u ervan te verzekeren dat deze goed werkt, zoals in dit artikel wordt beschreven.
  • Wanneer u de lichtnetadapter opbergt, zorgt u ervoor dat de elektrische polen (pinnen) van de lichtnetstekker zijn opgevouwen om deze op te bergen.
  • Wanneer u de lichtnetstekker gebruikt, plaatst u de stekker met de pinnen opgevouwen op de lichtnetadapter. Open vervolgens de pinnen tot wanneer deze volledig opengevouwen zijn voordat u de adapter in het stopcontact steekt.

  Als u één van de volgende symptomen opmerkt, gebruikt u de lichtnetstekker of driepolige kabel niet meer:

  • De pinnen zijn gebogen (trek een gebogen pin niet opnieuw recht).
  • De pinnen worden niet op hun plaats vastgezet (alleen lichtnetstekker).
  • De pinnen wiebelen (zijdelings) wanneer deze in opengevouwen stand zijn vergrendeld op de lichtnetstekker of deze lijken los te zitten op de driepolige kabel.
  • U ziet zwarte vlekken of andere schade op de pinnen.
  • De adapter schakelt niet of slechts periodiek in wanneer stevig aangesloten op een goed werkend stopcontact.
  • Het isolatiemateriaal van de driepolige kabel is zichtbaar beschadigd of stuk.
  • U hoort een tikkend geluid in de lichtnetstekker of ergens bij de driepolige kabel.
 6. Controleer of er problemen zijn met kabelbelasting.

  Kabelbelasting wordt gedefinieerd als de toestand waarin de gelijkstroomkabel (het dunne snoer dat de MagSafe-connector aansluit op de lichtnetadapter) loskomt van het uiteinde van de MagSafe-connector of van het andere uiteinde van de dunne snoer, bij de lichtnetadapter. Als u de kabel blijft gebruiken, kan deze verkleuren en het gevormde rubber vervormd raken.  Een andere aanwijzing dat de kabel mogelijk wordt belast, wat niet altijd zichtbaar is met het blote oog, is dat het opladen slechts periodiek gebeurt of dat het led-lampje een vreemd gedrag vertoont. U kunt deze toestand vaak controleren door de kabel vlakbij de adapter heen en weer te bewegen en te kijken of het led-controlelampje (dat oranje of groen wordt) aan of uit gaat, afhankelijk van de stand van de kabel.

  Voorbeeld van kabelbelasting bij een MagSafe-adapter in ‘T’-vorm.

  Voor meer informatie over het verminderen van de kabelbelasting kunt u de volgende artikelen raadplegen:

  Lichtnetadapters die door kabelbelasting zijn beschadigd of waarbij het isolatiemateriaal of rubber ontbreekt, kunt u beter niet gebruiken. Probeer een kabel in deze toestand niet te herstellen.

 7. Controleer de MagSafe-connectors op vastzittende pinnen.

  Soms werkt de MagSafe-adapter voor een computer niet naar behoren omdat de pinnen in de MagSafe-connector vastzitten.

  De pinnen van de connector van de hieronder afgebeelde MagSafe-adapter zitten bijvoorbeeld vast.

  Voorbeeld van een adapter waarbij een aardingspin vastzit. Hierdoor wordt de adapter herkend maar kan deze niet opladen.

  Voorbeeld van een adapter waarbij een pin vastzit. Hierdoor kan de adapter wel opladen maar wordt deze niet herkend. Dit kan ervoor zorgen dat het LED-lampje van de adapter niet oplicht.

  Als u denkt dat er een pin vastzit, probeert u de connector los te koppelen en opnieuw op de poort voor de MagSafe-adapter aan te sluiten. De pinnen moeten kunnen bewegen en dienen zelf naar een neutrale stand terug te keren. Als u constateert dat een pin niet uit zichzelf terugkeert, drukt u de pin voorzichtig opzij met de top van een vinger of met een zacht (niet-krassend) voorwerp om te zien of de pin uit zichzelf terugkeert. Als de pin niet uit zichzelf terugkeert, raadpleegt u het onderdeel Meer Informatie onder in dit artikel.

 8. Controleer of vuil in MagSafe-connectors zit en reinig deze.

  Zorg ervoor dat u regelmatig zowel de connector van de MagSafe-adapter als de poort voor het netsnoer op een draagbare Apple-computer inspecteert op vuil en beschadiging, en reinigt.

  Voorbeeld van een MagSafe-connector op een Apple-computer die moet worden gereinigd.

  Als u de MagSafe-poort van een Mac-notebook wilt reinigen, koppelt u de adapter los van het stopcontact. Verwijder stof voorzichtig met een wattenstaafje of met een zachte tandenborstel. Let erop dat er in de MagSafe-invoerpoort geen wattenvezels komen vast te zitten. Opmerking: verwijder de batterij uit de computer als u een Mac-notebook met een verwijderbare batterij gebruikt.

  Als u de MagSafe-connector en het gebied rond de pinnen wilt reinigen, koppelt u de adapter los van het stopcontact en de computer. Verwijder stof voorzichtig met een wattenstaafje of met een zachte tandenborstel. Let erop dat er in de pinopening geen wattenvezels komen vast te zitten en dat u geen enkele pin buigt of op enige manier beschadigt.

 9. Zoek naar Software-updates.

  In sommige gevallen zijn updates voor het besturingssysteem of de firmware beschikbaar voor de computer die de verbinding met de lichtnetadapter verbeteren. Ga naar het menu Apple () en kies de optie Software-update om te zoeken naar software-updates. Hiermee zoekt u updates voor de computer die u kunt bekijken en installeren.

 10. Controleer of de computer oplaadt en het LED-lampje brandt.

  Als u de bovenstaande stappen hebt gevolgd, controleert u of de computer wordt opgeladen en het LED-lampje oplicht. Indien niet, raadpleegt u het onderdeel Meer informatie hieronder.

Meer informatie

Ongeacht of een product al dan niet door de garantie wordt gedekt, u kunt een adapter naar een erkende Apple-serviceprovider of Apple Store brengen ter evaluatie en eventuele vervanging. Afhankelijk van de resultaten van de evaluatie komt u mogelijk in aanmerking voor een gratis vervangende adapter. Het product wordt niet gedekt als het tekenen van onopzettelijke schade vertoont. Zorg ervoor dat u de computer die u met de adapter gebruikt ook inlevert. Deze is immers vereist om de mogelijke vervanging te verwerken.

Publicatiedatum: