iTunes voor Windows: foutmelding -3221 bij het openen van de iTunes Store

Sommige gebruikers van iTunes voor Windows die de McAfee Personal Firewall Plus hebben geïnstalleerd, zien foutmelding -3221 bij het openen van de iTunes Store in iTunes voor Windows.

Als dit gebeurt, wijzigt u het niveau van de bevoegdheden voor iTunes en iTunesHelper voor volledige toegang.

Dit stelt iTunes en iTunesHelper in staat om gegevens te versturen naar en te ontvangen van de iTunes Store.

Meer informatie

Meer informatie over het wijzigen van bevoegdheden vindt u in de gebruikershandleiding van de McAfee Personal Firewall Plus.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: