Ervoor zorgen dat u geheel herleidbare hostnamen hebt alvorens een SAN in OS X Server (Yosemite) te activeren

U moet een geheel herleidbare hostnaam hebben alvorens een SAN (Storage Area Network) te activeren wanneer u een metagegevenscontroller bijwerkt of migreert naar OS X Server (Yosemite). 

In Yosemite bewaren de metagegevenscontrollers van Xsan informatie over de SAN-configuratie in een LDAP-map die met TLS (Transport-Level Security) is beveiligd. Voor de werking van TLS moet elke metagegevenscontroller van Xsan een geheel oplosbare hostnaam hebben. De DNS-servers (Domain Name Servers) moeten de volgende records voor elke metagegevenscontroller bevatten:

  • Een record met een enkel adres (A) voor de hostnaam van de metagegevenscontroller die wordt herleid naar het primaire IP-adres van de metagegevenscontroller
  • Een record met een enkele pointer (PTR) voor het primaire IP-adres van de metagegevenscontroller dat wordt herleid naar de hostnaam van de metagegevenscontroller

Deze DNS-records moeten herleidbaar zijn bij alle metagegevenscontrollers en clientsystemen in de SAN. U moet wellicht samenwerken met de netwerkbeheerder om dit naar behoren te configureren.

Configureer de DNS-records alvorens de SAN te activeren. Als de ingevoerde hostnamen niet naar behoren geconfigureerd zijn wanneer u Xsan bij een metagegevenscontroller inschakelt, ziet u mogelijk een van de volgende gevallen:

  • Het programma Server geeft het bericht ‘De hostnaam van deze computer is ongeldig. De hostnaam wordt niet herleid naar een geconfigureerd adres op deze computer. Zorg dat de hostnaam correct is.’
  • Het system.log bevat het bericht ‘Hostnaam kan niet worden bepaald voor evaluatie van certificaat.’

Meer informatie

In versies van OS X Yosemite lager dan 10.10.3 vereiste Xsan ook DNS-records voor adressen van private metagegevensnetwerken en hostnamen. Dit was omdat het metagegevensnetwerk soms voor configuratie-updates werd gebruikt. Vanaf OS X 10.10.3 gebruiken Xsan-systemen alleen het primaire netwerk voor SAN-configuratie-updates. Werk de metagegevenscontrollers bij naar OS X 10.10.3 alvorens de SAN te activeren.

U vindt meer informatie over DNS en OS X Server in OS X Server Help.

Publicatiedatum: