Aangepaste Postgres-gegevens terugzetten na upgrade naar OS X Server v3.2.1 of hoger

OS X Server gebruikt een Postgres-database om voorzieningengegevens te bewaren. Als u uw eigen tabellen hebt toegevoegd aan de database, zijn de Postgres-gegevens mogelijk niet toegankelijk na het bijwerken naar Server v3.2.1 of hoger.

Gebruik deze stappen als u merkt dat de Postgres-gegevens na de upgrade ontoegankelijk zijn.

  1. Log als een beheerder in bij de server.
  2. Open Terminal en gebruik de volgende opdracht.
    sudo serveradmin stop postgres
    
  3. Bewerk /Bibliotheek/Server/PostgreSQL/Config/org.postgresql.postgres.plist en wijzig unix_socket_directory in unix_socket_directories.
  4. Gebruik de volgende opdrachten in Terminal:
cd /tmp
sudo mv /Library/Server/PostgreSQL/Data /Library/Server/PostgreSQL/DataOld
sudo -u _postgres /Applications/Server.app/Contents/ServerRoot/usr/bin/initdb --encoding UTF8 --locale=C -D /Library/Server/PostgreSQL/Data
sudo -u _postgres /Applications/Server.app/Contents/ServerRoot/usr/bin/pg_upgrade -b /Applications/Server.app/Contents/ServerRoot/usr/libexec/postgresql9.2 -B /Applications/Server.app/Contents/ServerRoot/usr/bin -d /Library/Server/PostgreSQL/DataOld -D /Library/Server/PostgreSQL/Data
sudo launchctl load -w /Applications/Server.app/Contents/ServerRoot/System/Library/LaunchDaemons/org.postgresql.postgres.plist
sudo serveradmin start postgres


Zodra u zeker weet dat alle gegevens met succes zijn gemigreerd, kunt u /Bibliotheek/Server/PostgreSQL/DataOld verwijderen.

Opmerking: de Postgres-database die wordt gebruikt door OS X Server is alleen bedoeld voor gebruik met voorzieningengegevens die door het systeem worden gebruikt. Voeg geen aangepaste inhoud aan deze database toe. Als u Postgres op de OS X Server wilt uitvoeren, moet u uw eigen exemplaar downloaden en installeren.

Publicatiedatum: