Over Privacy en Locatievoorzieningen in iOS en iPadOS

Lees hier hoe u met privacy-instellingen en Locatievoorzieningen uw persoonlijke gegevens op uw iPhone, iPad en iPod touch kunt beschermen.

Privacy-instellingen

Via de privacy-instellingen in iOS en iPadOS kunt u bepalen welke apps toegang hebben tot de gegevens op uw apparaat. U kunt bijvoorbeeld de app van een sociaal netwerk de camera laten gebruiken om foto's te maken en te uploaden naar die app. U kunt ook toegang tot uw contacten verlenen zodat een berichten-app al uw vrienden vindt die dezelfde app gebruiken.

In 'Instellingen' > 'Privacy' kunt zien aan welke apps u toegang hebt verleend tot bepaalde gegevens. U kunt hier ook toekomstige toegang verlenen of intrekken. Het gaat hierbij onder andere om toegang tot:

 • Locatievoorzieningen
 • Contacten
 • Agenda's
 • Herinneringen
 • Foto's
 • Bluetooth
 • Microfoon
 • Spraakherkenning
 • Camera
 • Gezondheid
 • HomeKit
 • Media en Apple Music
 • Onderzoek
 • Bestanden en mappen
 • Beweging en conditie

U kunt in deze lijst op uw apparaat een type gegevens selecteren om te zien welke apps toestemming hebben gevraagd om die gegevens te gebruiken. Een app verschijnt pas in de lijst als deze toestemming heeft gevraagd om gegevens te gebruiken. U kunt een app die toegang tot gegevens heeft gevraagd, toestemming geven of u kunt de toestemming van een app intrekken. Een app kan het ingestelde gegevenstype alleen gebruiken als u de app toestemming hebt gegeven. 

Wanneer u inlogt bij iCloud, krijgen apps standaard toegang tot iCloud Drive. In 'Instellingen' van iCloud kunt u ook de apps bekijken en beheren die iCloud mogen gebruiken. 

Als u toestaat dat apps van andere fabrikanten of websites uw gegevens of huidige locatie gebruiken, bent u onderhevig aan hun algemene voorwaarden, privacybeleid en gebruik. Lees de voorwaarden, het privacybeleid en de werkwijzen van de apps en websites als u wilt weten hoe deze uw locatie en andere gegevens gebruiken. Door Apple verzamelde informatie wordt behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van Apple.

Hoe een apparaat Locatievoorzieningen gebruikt

Met uw toestemming kunnen apps en websites (zoals Kaarten, Camera, Weer en andere apps) via Locatievoorzieningen gegevens via het mobiele netwerk1, wifi2, Global Positioning System (GPS)3 en Bluetooth4 gebruiken om uw locatie bij benadering aan te geven5.

Apps die een locatie op het scherm kunnen weergeven, inclusief Kaarten, tonen de huidige locatie (bij benadering) met een blauwe markering. Als uw locatie in de Kaarten-app niet precies kan worden bepaald, ziet u een blauwe cirkel rond de markering. De grootte van de cirkel geeft de precisie aan waarmee een locatie kan worden bepaald: hoe kleiner de cirkel, hoe groter de precisie. Wanneer Locatievoorzieningen actief is, verschijnt een zwarte of witte pijl in de statusbalk. 

Kaarten, routebeschrijvingen, en op locatie gebaseerde apps zijn afhankelijk van datavoorzieningen. Deze datavoorzieningen zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn mogelijk niet overal beschikbaar, waardoor kaarten, routebeschrijvingen of op locatie gebaseerde gegevens mogelijk niet beschikbaar, nauwkeurig of volledig zijn. Vergelijk de informatie die op het apparaat wordt weergegeven met de omgeving en controleer de weergegeven aanwijzingen om verschillen op te lossen.

Lees hier meer over Locatieservices en privacy.

Apps toestaan uw locatie te gebruiken

Wanneer een app voor het eerst uw locatie probeert te gebruiken, moet deze om uw toestemming vragen. U ziet een aanwijzing waarin wordt uitgelegd welke app toestemming vraagt om uw locatie te gebruiken en de reden van de app-ontwikkelaar waarom toestemming wordt gevraagd.

Sommige apps vragen toegang tot uw locatie alleen wanneer de app wordt gebruikt. Een app wordt als 'in gebruik' beschouwd wanneer u deze actief op de voorgrond gebruikt of wanneer deze een locatie op de achtergrond gebruikt. In dat geval wordt er een blauwe pil weergegeven in de statusbalk.

Als u een app alleen toestemming verleent terwijl deze in gebruik is, kan de app toestemming vragen om uw locatie te gebruiken wanneer deze op de achtergrond wordt gebruikt.

Wanneer u een app toestaat uw locatie op de achtergrond te gebruiken, herinnert uw apparaat u er van tijd tot tijd aan dat een app uw locatie gebruikt en worden die locaties op een kaart weergegeven. U wordt ook gevraagd of u wilt blijven toestaan dat de app uw locatie op de achtergrond gebruikt.

In iOS 13 en iPadOS 13 kunt u tikken op 'Sta één sessie toe' om een app voor slechts één sessie toegang tot gegevens van Locatievoorzieningen te verlenen (Eén keer). Als u de app sluit en vervolgens opnieuw opent en de app opnieuw toegang probeert te krijgen tot uw locatie, zal deze opnieuw om uw toestemming vragen. Apps gebruiken uw locatie alleen als ze uw toestemming hebben gevraagd en u toestemming hebt verleend.

U kunt op elk gewenst moment van gedachten veranderen en uw voorkeuren bijwerken via 'Instellingen' < 'Privacy' < 'Locatievoorzieningen'.

Locatievoorzieningen in- of uitschakelen

U kunt Locatievoorzieningen in- of uitschakelen via 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen'. U kunt Locatievoorzieningen inschakelen in de Configuratie-assistent of later via de instelling van Locatievoorzieningen. U kunt afzonderlijk bepalen welke apps en systeemvoorzieningen toegang hebben tot de gegevens van Locatievoorzieningen. Wanneer Locatievoorzieningen is uitgeschakeld, kunnen apps uw locatie niet gebruiken op de voorgrond en ook niet op de achtergrond. Dit beperkt de prestaties van verschillende apps van Apple of andere fabrikanten.

Als u alle locatie-instellingen wilt herstellen naar de fabrieksinstellingen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tikt u op 'Herstel locatie en privacy'. Wanneer de locatie- en privacy-instellingen opnieuw worden ingesteld, gebruiken apps uw locatie niet totdat u deze toestemming verleent.

Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen.

'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' > 'Systeem'.

De nauwkeurigheid van de GPS verbeteren

De nauwkeurigheid van de GPS varieert afhankelijk van het aantal zichtbare GPS-satellieten. Alle zichtbare satellieten vinden, kan meerdere minuten duren waarbij de nauwkeurigheid telkens verhoogt. Tips om de nauwkeurigheid van de GPS te verbeteren:

 • Zorg ervoor dat u de datum, tijd en tijdzone juist hebt ingesteld op het apparaat in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd'. Indien mogelijk kiest u 'Stel automatisch in'.
 • Zorg voor vrij zicht in verschillende richtingen. Muren, autodaken, hoge gebouwen, bergen en andere obstakels kunnen de zichtlijn naar GPS-satellieten blokkeren. Wanneer dit gebeurt, gebruikt het apparaat wifi- of mobiele netwerken om de positie te bepalen totdat de GPS-satellieten opnieuw zichtbaar worden.

Crowd-sourced wifi en mobiele Locatievoorzieningen

Als Locatievoorzieningen is ingeschakeld, verstuurt het apparaat periodiek de geografische locaties van wifihotspots en zendmasten in de buurt naar Apple om de crowd-sourced database met locaties van wifihotspots en zendmasten van Apple uit te breiden. Als u reist (bijvoorbeeld met de auto) en Locatievoorzieningen is ingeschakeld, verstuurt een iOS-apparaat waarop GPS is ingeschakeld ook periodiek informatie over GPS-locaties, reissnelheden en barometerdrukgegevens naar Apple om de crowd-sourced Apple database met verkeer en interne drukgegevens uit te breiden. De crowd-sourced locatiegegevens die worden verzameld door Apple, worden versleuteld bewaard en u kunt er niet persoonlijk door worden geïdentificeerd.

Over Bluetooth, gegevens en Locatievoorzieningen

Met iOS 13 en iPadOS 13 moet een app toestemming vragen om gebruik te maken van Bluetooth-functies, met uitzondering van het afspelen van audio naar een Bluetooth-apparaat, waarvoor geen toestemming is vereist. U kunt de Bluetooth-bevoegdheden op uw apparaat wijzigen via 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Bluetooth'.

Over uw locatie tijdens noodoproepen

De locatiegegevens van een iPhone kunnen voor de veiligheid worden gebruikt bij noodoproepen voor snellere respons, ongeacht het feit of u Locatievoorzieningen inschakelt.

Meer informatie

 • Voor meer informatie over het gebruik van Locatievoorzieningen om uw positie te bepalen in Kaarten en andere apps, kunt u de gebruikershandleiding van uw product raadplegen.
 • Meer informatie over Apple en privacy.

1. iPad (Wi-Fi + Cellular-modellen): zorg ervoor dat 'Mobiele data' is ingeschakeld in 'Instellingen' > 'Mobiel' > 'Mobiele data', zelfs als u geen mobieledata-abonnement hebt. Hierdoor kan een apparaat nauwkeuriger worden gekalibreerd met behulp van de netwerktijd en locatiegegevens. In sommige gevallen moet de simpincode mogelijk worden uitgeschakeld.
2. iOS- en iPadOS-apparaten die in het vasteland van China zijn verkocht, gebruiken mogelijk de term Wireless LAN (WLAN) in plaats van wifi.
3. GPS is beschikbaar op de iPhone- en iPad Wi-Fi + Cellular-modellen.
4. Bluetooth werkt met iBeacons om een manier te bieden om gebieden aan te maken en te beheren die bepaalde identificerende gegevens bekendmaken.
5. iOS- en iPadOS-apparaten zonder een mobiele verbinding gebruiken alleen wifi voor Locatievoorzieningen (als een wifinetwerk beschikbaar is). Sommige apps van andere fabrikanten vertrouwen op een wifiverbinding voor de controle van de regio. Als een apparaat is vergrendeld met een toegangscode, is deze functie mogelijk beperkt of onnauwkeurig.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: