Over Privacy en Locatievoorzieningen in iOS 8 en hoger

Lees hier meer over de voorzieningen in iOS 8 en hoger die privégegevens, inclusief uw locatie, op een iPhone, iPad en iPod touch beschermen.

Regelaars voor de privacy

Regelaars voor de privacy in iOS 8 en hoger geven u de controle over welke apps toegang hebben tot de informatie die op een iOS-apparaat wordt bewaard. U kunt bijvoorbeeld een sociaal netwerk de camera laten gebruiken om foto's te maken en te uploaden. U kunt ook toegang tot contacten geven zodat een app voor het versturen en ontvangen van berichten alle vrienden vindt die al dezelfde app gebruiken.

U kunt de privacy-instellingen wijzigen in 'Instellingen' > 'Privacy'. U kunt in deze lijst een type gegevens selecteren om te zien welke apps toestemming hebben gevraagd om die gegevens te gebruiken. Een app verschijnt pas in de lijst als deze toestemming heeft gevraagd om gegevens te gebruiken. U kunt een app die toegang tot gegevens heeft gevraagd, toestemming geven of u kunt de toestemming van een app intrekken. Een app kan enkel gegevens gebruiken als u deze hiervoor toestemming hebt gegeven.

Als u toestaat dat apps van andere fabrikanten of websites uw gegevens of huidige locatie gebruiken, bent u onderhevig aan hun algemene voorwaarden, privacybeleid en gebruik. Lees de voorwaarden, het privacybeleid en de werkwijzen van de apps en websites als u wilt weten hoe deze uw locatie en andere gegevens gebruiken. Door Apple verzamelde informatie wordt behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van Apple.

Hoe een iOS-apparaat Locatievoorzieningen gebruikt

Met uw toestemming kunnen apps en websites (zoals Kaarten, Camera, Weer en andere apps) via Locatievoorzieningen gegevens via het mobiele netwerk1, wifi2, Global Positioning System (GPS)3 en Bluetooth4 gebruiken om uw locatie bij benadering aan te geven5.

Apps die een locatie op het scherm kunnen weergeven, inclusief Kaarten, tonen de huidige locatie (bij benadering) met een blauwe markering. Als uw locatie niet precies kan worden bepaald, ziet u een blauwe cirkel rond de markering. De grootte van de cirkel toont de precisie waarmee een locatie kan worden bepaald: hoe kleiner de cirkel, hoe groter de precisie.

Wanneer Locatievoorzieningen actief is, verschijnt een zwarte of witte pijl in de statusbalk.

Kaarten, routebeschrijvingen, en op locatie gebaseerde apps zijn afhankelijk van datavoorzieningen. Deze datavoorzieningen zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn mogelijk niet overal beschikbaar, waardoor kaarten, routebeschrijvingen of op locatie gebaseerde gegevens mogelijk niet beschikbaar, nauwkeurig of volledig zijn. Vergelijk de informatie die op het apparaat wordt weergegeven met de omgeving en controleer de weergegeven aanwijzingen om verschillen op te lossen.

Lees hier meer over hoe Apple en andere fabrikanten van apps Locatievoorzieningen gebruiken.

Apps toestaan uw locatie te gebruiken

Wanneer een app voor het eerst uw locatie probeert te gebruiken (zelfs op de achtergrond), vraagt deze uw toestemming. U ziet welke app u toestemming vraagt om uw locatie te gebruiken. De ontwikkelaar van de app legt mogelijk ook uit hoe de app uw locatie gebruikt.

Sommige apps vragen uw locatie alleen wanneer de app wordt gebruikt. Een app wordt 'in gebruik' beschouwd wanneer u deze actief op de voorgrond gebruikt of wanneer deze op de achtergrond wordt gebruikt (wat in de statusbalk wordt aangegeven).

Andere apps vragen toegang tot uw locatie zelfs als de app niet wordt gebruikt. Wanneer u een app toestaat om uw locatie altijd te gebruiken, herinnert iOS u eraan welke apps uw locatie kunnen gebruiken nadat een app uw locatie op de achtergrond heeft gebruikt.

Locatievoorzieningen in- of uitschakelen

U kunt Locatievoorzieningen in- of uitschakelen via 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen'. U kunt Locatievoorzieningen inschakelen in de Configuratie-assistent of later via de instelling van Locatievoorzieningen. U kunt afzonderlijk bepalen welke apps en systeemvoorzieningen toegang hebben tot de gegevens van Locatievoorzieningen. Wanneer Locatievoorzieningen is uitgeschakeld, kunnen apps uw locatie niet gebruiken op de voorgrond en ook niet op de achtergrond. Dit beperkt de prestaties van verschillende apps van Apple of andere fabrikanten.

'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen'.

 

'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' > 'Systeem'.
 

 

Locatievoorzieningen opnieuw instellen of uitschakelen

Locatiewaarschuwingen zijn verzoeken van apps (zoals Camera, Kompas, Kaarten en op locatie gebaseerde apps van andere fabrikanten) om Locatievoorzieningen met die apps te gebruiken. Een app vraagt toestemming de eerste keer dat toegang tot gegevens van Locatievoorzieningen nodig is. Als u op 'Sta toe' tikt, geeft u die app toestemming om Locatievoorzieningen te gebruiken. Als u op 'Sta niet toe' tikt, heeft een app geen toegang tot gegevens van Locatievoorzieningen. Apps gebruiken uw locatie alleen als ze uw toestemming hebben gevraagd en u toestemming hebt verleend.

Als u alle locatie-instellingen wilt herstellen naar de fabrieksinstellingen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tikt u op 'Herstel locatie en privacy'. Wanneer de locatie- en privacy-instellingen opnieuw worden ingesteld, gebruiken apps uw locatie niet totdat u deze toestemming verleent.

De nauwkeurigheid van de GPS verbeteren

De nauwkeurigheid van de GPS varieert afhankelijk van het aantal zichtbare GPS-satellieten. Alle zichtbare satellieten vinden, kan meerdere minuten duren waarbij de nauwkeurigheid telkens verhoogt. Tips om de nauwkeurigheid van de GPS te verbeteren:

  • Zorg ervoor dat u de datum, tijd en tijdzone juist hebt ingesteld op het apparaat in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd'. Indien mogelijk kiest u 'Stel automatisch in'.
  • Zorg voor vrij zicht in verschillende richtingen. Muren, autodaken, hoge gebouwen, bergen en andere obstakels kunnen de zichtlijn naar GPS-satellieten blokkeren. Wanneer dit gebeurt, gebruikt het apparaat wifi- of mobiele netwerken om de positie te bepalen totdat de GPS-satellieten opnieuw zichtbaar worden.

Crowd-sourced wifi en mobiele Locatievoorzieningen

Als Locatievoorzieningen is ingeschakeld, verstuurt het apparaat periodiek de geografische locaties van wifihotspots en zendmasten in de buurt naar Apple om de crowd-sourced database met locaties van wifihotspots en zendmasten van Apple uit te breiden. Als u reist (bijvoorbeeld met de auto) en Locatievoorzieningen is ingeschakeld, verstuurt een iOS-apparaat waarop GPS is ingeschakeld ook periodiek informatie over GPS-locaties en reissnelheden naar Apple om de crowd-sourced Apple database met verkeer uit te breiden. De crowd-sourced locatiegegevens die zijn verzameld door Apple, zijn anoniem en gecodeerd. U kunt niet op basis hiervan worden geïdentificeerd.

Meer informatie over Locatievoorzieningen en Privacy.

Over uw locatie tijdens noodoproepen

De locatiegegevens van een iPhone kunnen voor de veiligheid worden gebruikt bij noodoproepen voor snellere respons, ongeacht het feit of u Locatievoorzieningen inschakelt.

Meer informatie

1. iPad (Wi-Fi + Cellular-modellen): zorg ervoor dat 'Mobiele data' is ingeschakeld in 'Instellingen' > 'Mobiel' > 'Mobiele data', zelfs als u geen mobieledata-abonnement hebt. Hierdoor kan een apparaat nauwkeuriger worden gekalibreerd met behulp van de netwerktijd en locatiegegevens. In sommige gevallen moet de simpincode mogelijk worden uitgeschakeld.
2. iOS-apparaten die in China (vasteland) zijn verkocht, gebruiken mogelijk de term Wireless LAN (WLAN) in plaats van wifi.
3. GPS is beschikbaar op de iPhone- en iPad Wi-Fi + Cellular-modellen.
4. Bluetooth werkt met iBeacons om een manier te bieden om gebieden aan te maken en te beheren die bepaalde identificerende gegevens bekendmaken.
5. iOS-apparaten zonder een mobiele verbinding gebruiken alleen wifi voor Locatievoorzieningen (als een wifinetwerk beschikbaar is). Sommige apps van andere fabrikanten vertrouwen op een wifiverbinding voor de controle van de regio. Als een apparaat is vergrendeld met een toegangscode, is deze functie mogelijk beperkt of onnauwkeurig.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: