Mail-voorzieningen op OS X Server uitschakelen

U kunt de Mail-voorzieningen aanpassen die in de OS X Server worden uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld POP uitschakelen als u enkel IMAP wilt gebruiken.

Server.app 3.1 en hoger bevatten een algemene controle van de voorzieningen van de Mail Server. Deze controle verzekert dat alle voorzieningen van de e-mailserver worden uitgevoerd wanneer de Mail Server wordt gestart. U moet deze functie uitschakelen om de OS X Mail Server te kunnen aanpassen.

 1. Gebruik deze opdracht in Terminal om de globale controle van voorzieningen uit te schakelen die wordt uitgevoerd wanneer de e-mailvoorziening wordt gestart

  sudo serveradmin settings mail:global:skip_enable_service_check = yes
  
 2. Selecteer de voorzieningen die u wilt in- of uitschakelen. Al de volgende voorzieningen kunnen worden ingeschakeld (=yes) of uitgeschakeld (=no)  met de opdracht ‘serveradmin’ in Terminal. Standaard zijn alle voorzieningen ingesteld op ‘yes’.

  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp =
  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_in =
  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_out =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_imap =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_pop =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_sieve = 
  
 3. Stop de Mail Server en wacht 30 seconden tot deze helemaal is gestopt.
 4. Start de Mail Server. De bovenstaande wijzigingen worden doorgevoerd.

Deze instellingen kunnen indien nodig opnieuw worden ingesteld naar de standaardwaarden door elke instelling te wijzigen in ‘yes’ of door skip_global_service_check in te stellen op ‘no’. Wanneer de Mail Server wordt gestopt en vervolgens wordt gestart, worden de voorzieningen opnieuw ingeschakeld als deze op ‘yes’ zijn ingesteld.

Publicatiedatum: