Alt-tekst toevoegen aan afbeeldingen in een EPUB

Als u afbeeldingen aan een EPUB-boek toevoegt, gebruikt u alt-tekst (alternatieve tekst) om de toegankelijkheid te verzekeren en betekenisvolle context voor klanten met schermlezers te bieden.

Met schermlezers kunnen klanten de tekst, inclusief de alt-tekst, horen. Wanneer klanten met schermlezers een afbeelding tegenkomen in het boek, helpt de alt-tekst hen de afbeelding beter te begrijpen en wat deze voor het verhaal betekent.

Alt-tekst is een kenmerk van een afbeeldingselement in de HTML-tag <img>. Plaats het alt-kenmerk na het src-kenmerk (bron van afbeelding) en voeg een beschrijving van de afbeelding tussen aanhalingstekens toe. Hier volgt een voorbeeld:

<img class="background" src="/libraryimages/page2/page2.jpg" alt="een meisje met blond haar en een blauwe hemel op de achtergrond" />

meisje met blauwe hemel op de achtergrond

Als u een EPUB-boek voor alle lezers beschikbaar wilt maken, voegt u het alt-kenmerk aan alle afbeeldingen toe. Als de afbeelding decoratief is en geen inhoud of betekenis heeft, kunt het kenmerk alt="" gebruiken. Gebruik deze alt-kenmerken niet:

  • alt="geen"
  • alt="niets"
  • alt="afbeelding"
  • alt="pagina 3"

Lees meer over de toegankelijkheidsfuncties op Macs en iOS-apparaten.

Publicatiedatum: