OS X Server: opties van een Safari-plugin beheren met een configuratieprofiel

In Safari 6.1.2 en 7.0.2 kunnen de opties van een Safari-plugin worden beheerd met de configuratieprofielen van OS X Server.

Gebruik Profielbeheer in OS X Server om een payload van aangepaste instellingen aan te maken. Voer de voorkeursdomeinnaam ‘com.apple.Safari’ in en voeg de sleutel ManagedPlugInPolicies toe zoals hieronder wordt beschreven.

Toets Type Inhoud
ManagedPlugInPolicies Woordenboek In dit woordenboek wordt informatie over elke beheerde plugin bewaard. De sleutel is de bundel-ID van de plugin en de waarde is een woordenboek met informatie over de plugin. Hieronder vindt u een beschrijving.

Enkele algemene bundel-ID’s van plugins:
  • com.apple.QuickTime Plugin.plugin
  • com.oracle.java.JavaAppletPlugin
  • com.macromedia.Flash Player.plugin

 

Woordenboek van plugin
Elk woordenboek met informatie over een plugin kan de volgende sleutels bevatten:

Toets Type Waarde
PlugInFirstVisitPolicy String

Optioneel. Bepaalt het beleid van de plugin voor het eerste bezoek aan websites die deze plugin gebruiken. Op basis van dit beleid staat Safari het uitvoeren van de plugin toe, wordt het uitvoeren van de plugin geblokkeerd of wordt de gebruiker gevraagd of de plugin al dan niet mag worden uitgevoerd.


De volgende waarden worden geaccepteerd:

  • PlugInPolicyAsk = Vraag
  • PlugInPolicyBlock = Blokkeer
  • PlugInPolicyAllowWithSecurityRestrictions = Sta toe
  • PlugInPolicyAllowNoSecurityRestrictions = Sta altijd toe
PlugInPreventPerSitePolicyChange Booleaanse operator Optioneel. Indien aanwezig en ingesteld op waar, kan de gebruiker geen plugin-instellingen voor websites wijzigen die zijn gedefinieerd onder PlugInHostnamePolicies.
PlugInRunUnsandboxedOnFirstVisit Booleaanse operator Optioneel. Indien aanwezig en ingesteld op waar, kan een plugin in onveilige modus worden uitgevoerd wanneer een website voor het eerst wordt geopend. De standaardwaarde is onwaar.
PlugInHostnamePolicies Reeks van woordenboeken Optioneel. In deze reeks worden instellingen voor individuele websites bewaard. De woordenboekstructuur voor elke website wordt hieronder beschreven.

 

Woordenboek van een website
Elk woordenboek van een website kan de volgende sleutels bevatten:

Toets Type Waarde
PlugInHostname String De hostnaam van de website.
PlugInPolicy String Bepaalt het gebruikte plugin-beleid wanneer deze website wordt geopend. Toegestane waarden zijn gelijk aan de sleutel PlugInFirstVisitPolicy die hierboven wordt beschreven.
PlugInRunUnsandboxed Booleaanse operator Optioneel. Indien aanwezig en ingesteld op waar, mag de plugin in onveilige modus worden uitgevoerd. De standaardwaarde is onwaar.

Meer informatie

Voor een voorbeeld van de Safari-plugininstellingen kijkt u naar de bron van dit voorbeeld van een configuratieprofiel.

Publicatiedatum: