Voorvertoning gebruiken om pdf's te combineren op een Mac

Lees hier hoe u pdf's combineert en pagina's opnieuw indeelt, draait en verwijdert.

Twee pdf's combineren

 1. Open een pdf in Voorvertoning.
 2. Kies 'Weergave' > 'Miniaturen' om paginaminiaturen weer te geven in de navigatiekolom.
 3. Selecteer een paginaminiatuur om aan te geven waar het andere document moet worden ingevoegd. 
 4. Kies 'Wijzig’ > 'Voeg in’ > 'Pagina uit bestand'.*
 5. Selecteer in het bestandsdialoogvenster de pdf die u wilt toevoegen en klik op 'Open'. 
 6. Kies 'Archief' > 'Exporteer als pdf' om het bestand te bewaren.

* Als deze optie grijs is, controleer dan of het geopende bestand een pdf is. Sommige versleutelde pdf-documenten kunnen niet worden samengevoegd. Kies 'Extra's'> 'Toon infovenster' en klik op om de machtigingen van een pdf te controleren.

Scheidingslijn

Een deel van een pdf combineren met een andere pdf

 1. Open de pdf's die u wilt combineren in Voorvertoning.
 2. Kies in elk document 'Weergave' > 'Miniaturen' om paginaminiaturen weer te geven in de navigatiekolom.
 3. Houd de Command-toets ⌘ ingedrukt, selecteer de paginaminiaturen die u aan het andere document wilt toevoegen en laat de toets los.
 4. Sleep de geselecteerde miniaturen naar de navigatiekolom van de andere pdf en laat ze los op de gewenste plek.
  Als u macOS Sierra of vroeger gebruikt, sleept u de miniaturen rechtstreeks naar een miniatuur in de andere pdf.
 5. Kies 'Archief' > 'Exporteer als pdf' om het bestand te bewaren. 

Scheidingslijn

Pagina's roteren, verwijderen en opnieuw indelen

 1. Open een pdf in Voorvertoning.
 2. Kies 'Weergave' > 'Miniaturen' om paginaminiaturen weer te geven in de navigatiekolom.
  • Een pagina draaien: selecteer een paginaminiatuur en kies vervolgens 'Extra's' > 'Roteer linksom' of 'Roteer rechtsom'.
  • Een pagina verwijderen: selecteer een paginaminiatuur en kies vervolgens 'Wijzig' > 'Verwijder'.
  • Pagina's opnieuw indelen: sleep een paginaminiatuur naar een nieuwe plek in de navigatiekolom.

Publicatiedatum: