Over Java voor Mac OS X v10.6 Update 17

Java voor Mac OS X v10.6 Update 17 biedt een verbeterde beveiliging, betrouwbaarheid en compatibiliteit voor Java SE 6. Deze update schakelt het beheer van de Java-webplugin per website in Safari 5.1.9 of hoger in en vervangt alle eerdere versies van Java voor Mac OS X v10.6.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Deze release werkt het door Apple geleverde systeem Java SE 6 bij naar versie 1.6.0_65 voor Mac OS X v10.6.

Meer informatie

Voor informatie over de beveiligingsinhoud van deze update gaat u naar deze website:

http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=nl_NL

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: