Versienotities voor Logic Remote

Ontdek wat er nieuw is in Logic Remote.

Nieuw in Logic Remote 1.5.1

Stabiliteit/betrouwbaarheid

 • Logic Remote stopt niet meer onverwachts bij het spelen van noten op een aangesloten MIDI-toetsenbord.

Mixer

 • De mixerweergave in Logic Remote wordt nu betrouwbaarder bijgewerkt in overeenstemming met Logic Pro.
 • Wanneer u op de iPad een volumeregelaar verplaatst na het scrollen, lijkt het nu niet meer alsof andere faders ook zijn verplaatst.

Live Loops

 • De knop 'Grid Stop' (Rasterstop) werkt nu zoals verwacht nadat u op 'Bewerk' hebt getikt in de Live Loops-weergave. 

Touch-instrumenten

 • Drum Pads en Smart Controls worden nu betrouwbaar weergegeven bij het laden van patches voor elektronische drumkits.

Vorige versies

  

Logic Remote 1.5

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Mogelijkheid toegevoegd om 'Step Sequencer' (Stapsequencer) te besturen met uw iPad of iPhone om beats, baslijnen en melodieuze partijen te creëren.
 • Ondersteuning voor toetsenbordopdrachten bij gebruik van een Smart Keyboard of Bluetooth-toetsenbord.

Stabiliteit en betrouwbaarheid

 • Logic Remote loopt niet meer af en toe vast:
  • bij het openen van de bibliotheek na het bekijken van de mixer wanneer u bent verbonden met MainStage.
  • Bij gebruik van Live Loops en Remix FX op een iPhone.

Toegankelijkheid

 • VoiceOver kondigt nu de weergaveselectieknoppen op de bovenste balk aan.
 • Het gebruik van VoiceOver om 'Sustain' uit te schakelen voor akkoordstroken, werkt nu correct.

Live Loops

 • Namen van scènes en triggerknoppen blijven nu zichtbaar tijdens het verslepen van Live Loops-cellen.
 • Live Loops werkt nu betrouwbaarder bij het selecteren en activeren van scènes.
 • Het venster 'Scene Setting' (Scèneconfiguratie) wordt nu betrouwbaar weergegeven na het toevoegen van sporen in Logic Pro. 
 • Wanneer u cellen veegt om ze te activeren, worden ze nu met zekerheid in de afspeelwachtrij geplaatst.
 • De weergave in Logic Remote wordt nu betrouwbaar bijgewerkt om in Logic geselecteerde Live Loops-cellen weer te geven.
 • Scrollen in Logic Remote werkt nu betrouwbaar na het aanpassen van de grootte van het Live Loops-raster.
 • Vastgehouden notities worden niet meer onverwachts afgebroken bij de start van een celopname.
 • De celkleuren van Live Loops worden nu correct weergegeven als de optie 'Region Color' (Segmentkleur) is ingesteld op 'As Track Color' (Gelijk aan spoorkleur) in Logic Pro.

Mixer

 • Tweevingerbewegingen op een extern trackpad kunnen nu worden gebruikt om panners, knoppen en faders te bedienen.
 • De mixerweergave in Logic Remote wordt nu betrouwbaarder bijgewerkt in overeenstemming met Logic Pro.
 • De bedieningsknoppen voor paginaweergave in pluginvensters reageren nu op enkele tikken.
 • De Drum Kit Designer-plugin wordt nu betrouwbaar weergegeven op het kanalengebied voor Drummer-tracks.

Smart Controls

 • De Smart Controls-weergave in Logic Pro wordt nu bijgewerkt met de wijzigingen die zijn aangebracht op Logic Remote.

Touch-instrumenten

 • Touch-instrumenten reageren nu betrouwbaar op MIDI-invoer van externe controllers die zijn aangesloten met behulp van de camera-adapterset.
 • De fretboardweergave op de iPhone blijft nu zichtbaar na overschakeling naar de weergave 'Perform Using' (Speel met) en terug zonder de selectie te wijzigen.

Inhoud 

 • Het bibliotheekvenster blijft nu open nadat u op een voorinstelling hebt getikt, zodat u gemakkelijk door geluiden kunt bladeren.

Algemeen

 • Op de iPhone werkt de opdracht 'Knippen' nu zoals het hoort nadat u Live Loops-cellen selecteert in liggende weergave en vervolgens overschakelt naar staande weergave voordat de opdracht 'Knippen' wordt uitgevoerd.
 • Logic Remote geeft nu het juiste spoor weer nadat de weergave is overgeschakeld van Smart Controls naar Live Loops.
 • Logic Remote toont nu een dialoogvenster wanneer het venster 'Nieuw spoor' is geopend is in een nieuw leeg project in Logic Pro.

Logic Remote 1.4

Nieuwe functies/verbeteringen

 • Beheer Live Loops vanaf uw iPad of iPhone door cellen te activeren of tussen scènes te schakelen.
 • Gebruik Multi-Touch voor het uitvoeren van Remix FX op individuele sporen of de volledige songmix.
 • Blader door Apple Loops en voeg deze toe aan uw Live Loops-projecten vanaf uw iPad.
 • Logic Remote ondersteunt nu de donkere modus.

Toegankelijkheid

 • Het fretboard op de iPhone is nu toegankelijk via VoiceOver.
 • Instellingen voor I/O, Sends en de hoofdfader zijn nu toegankelijk via VoiceOver.
 • De knop voor het vorige spoor wordt nu correct aangekondigd door VoiceOver.

Stabiliteit/betrouwbaarheid

 • Logic Remote stopt niet meer af en toe onverwachts op de iPad Pro met 12,9-inch scherm bij het afspelen van akkoordstroken direct na het ontwaken van het apparaat.
 • Logic Remote stopt niet meer af en toe onverwachts wanneer patches snel worden gewisseld in MainStage.

Mixer

 • De menu-items 'Pannen' en 'Binauraal pannen' worden niet meer onverwachts weergegeven op monosporen, en worden op de juiste manier weergegeven op stereosporen.
 • Bij het verplaatsen van een fader naar +6 dB in Logic Remote springt de corresponderende regelaar in Logic niet meer naar -∞.
 • Bij spoorstacks wordt geen overbodige panregelaar meer weergegeven.
 • Bij het aanpassen van een panregelaar toont de overlay nu de absolute panwaarde in plaats van de relatieve waarde ten opzichte van de voorgaande instelling.
 • Faders worden in Logic Remote voortaan goudkleurig weergegeven wanneer Logic in de modus 'Sends on Faders' staat.
 • In projecten met meer kanalen dan in één keer kunnen worden weergegeven, is het nu mogelijk om de weergave rechtstreeks naar het hoofdkanalengebied in de mixer te vegen.
 • Logic Remote geeft een tweede plugin die aan een kanalengebied is toegevoegd nu goed weer.
 • In pop-upvensters voor invoer, uitvoer, stereo- en pan-toewijzingen voor kanalengebieden worden nu vinkjes naast de momenteel toegewezen instellingen weergegeven.
 • Logic Remote geeft geen onjuiste soloknoppen meer weer op de kanalengebieden 'Stereo Uit' en 'Master'.
 • Bus-sends worden niet meer af en toe onverwachts gepasseerd nadat een andere bus wordt gepasseerd, de Home-knop van het apparaat wordt ingedrukt, en Logic Remote vervolgens weer naar de voorgrond wordt gehaald.
 • De knoppen voor het openen van plugins werken nu betrouwbaar.
 • De instrumentsleuf in het kanalengebied van een software-instrument schakelt niet meer over naar 'Geen invoer’ in plaats van 'Instrument' wanneer een Drum Kit Designer-plugin uit de sleuf wordt verwijderd met Logic Control.
 • Pop-upvensters van plugins werken nu naar behoren na het wijzigen van de volgorde van plugins in het kanalengebied.
 • Het eerste kanaal krijgt nu de juiste naam 'Audio 1' in projecten met een groot aantal sporen.
 • De eerste sporen in de Logic Remote-mixer reageren nu op aanraking in projecten die meer sporen bevatten dan in één keer op het iPad-scherm passen.
 • De faders in Logic Remote worden nu zichtbaar bijgewerkt zoals het hoort na automatisch schrijven.
 • Faders van Logic Remote tonen nu decimale stappen voor volumewaarden.
 • Bij monokanalen wordt niet meer ten onrechte een volledig naar links geschoven panregelaar weergegeven.

Plugins

 • Bij het overschakelen van een plugin met meerdere pagina's naar een plugin met één pagina, wordt de weergave niet meer leeg.
 • De 'Linear Phase EQ' heeft nu hetzelfde ontwerp als in Logic Pro X en MainStage.
 • De versterkingsregelaars voor parametrische banden in de kanaal-EQ werken nu voor de juiste banden.
 • De schaalregelaars van de kanaal-EQ Gain Scaler en Analyzer kunnen nu rechtstreeks vanaf het aanraakscherm worden aangepast.
 • Logic Remote toont nu het juiste gearceerde bandbreedtegebied voor een EQ-band in de kanaal-EQ terwijl de frequentie wordt aangepast.

Smart Controls

 • De onderdeelnamen van de Drum Machine Designer-kit worden nu naar behoren weergegeven in de Drum Pads-weergave.

Algemeen

 • Smart Controls worden niet meer als inactief weergegeven nadat het verwijderen van een patch ongedaan is gemaakt.
 • De Sustain-schakelaar wordt nu naar behoren geactiveerd bij gebruik van Logic Remote met MainStage wanneer u overschakelt van 'Smart Controls en keyboard' naar 'Akkoordstroken' en weer terug naar 'Smart Controls en keyboard'.
 • Het scherm met toetsenbordcommando's blijft nu op de huidige pagina bij het overschakelen naar een andere weergave en terug.
 • De knop 'Tempo' in het venster 'Tempo en maataanduiding' geeft nu een visuele indicatie wanneer erop wordt getikt.
 • Bij het bewerken van het scherm met toetsenbordcommando's op een iPhone in liggende weergave wordt het juiste paginanummer naar behoren aangegeven.
 • De afspeelkop verandert niet meer onverwachts van positie bij het veranderen van staande naar liggende weergave op de iPhone X.

Logic Remote 1.3.5

• Bevat stabiliteitsverbeteringen en probleemoplossingen.

Logic Remote 1.3.4

• Bevat stabiliteitsverbeteringen en probleemoplossingen.

Logic Remote 1.3.3

 Nieuwe functies en verbeteringen

 • iPhone biedt nu meer Touch-instrumentregelaars, inclusief gitaar, basgitaar, drums, Smart Strings en akkoordstroken.

Mixer

 • De naam voor het masteruitvoerkanaal op de mixer blijft nu zichtbaar na het toevoegen van sporen.
 • Als u op iPhone een leeg kanalengebied voor een software-instrument selecteert, worden de invoerregelaars voor de audio-interface niet langer onjuist weergegeven.
 • De EQ wordt weer correct weergegeven op het iOS-apparaat. 
 • Externe instrumentkanalengroepen die zijn toegevoegd aan MainStage, geven nu soloknoppen weer in Logic Remote.
 • Het Stereo-uitvoerkanaal wordt niet meer af en toe weergegeven als een knop 'Neem op' op de iPhone. 
 • De pop-over voor de plugin-instelling blijft nu open totdat u ergens erbuiten tikt. Zo kunt u eenvoudiger verschillende instellingen testen.

Stabiliteit en betrouwbaarheid

 • Logic Remote wordt niet langer onverwacht afgesloten op de iPhone als het apparaat wordt gedraaid terwijl het dialoogvenster 'Open een Logic-project om te beginnen' wordt weergegeven. 

Algemeen

 • Als MainStage opnieuw wordt gestart terwijl Logic Remote het dialoogvenster 'Open een MainStage-concert om te beginnen' weergeeft, wordt het dialoogvenster nu zoals verwacht gesloten na het openen van een concert. 
 • Logic Remote geeft nu het dialoogvenster 'Open een Logic-project om te beginnen' weer in plaats van de mixer uit het vorige project als een bestand wordt gesloten op de host. 
 • Met Logic Remote kunt u nu tot zes Drummer-sporen aanmaken met GarageBand.
 • Gedempte noten die worden afgespeeld op het fretboard van een akkoordstrook, worden nu goed opgenomen in GarageBand. 
 • Sustain wordt nu automatisch uitgeschakeld als de arpeggiator wordt ingeschakeld.
 • De aanslaggevoeligheid is nu beter bij het spelen op Touch-instrumenten.

Plugins

 • Logic Remote bedient nu zoals verwacht de puck in Alchemy. 

Logic Remote 1.3.2

Mixer

 • Als u door de mixer scrolt, worden de piekmeters niet meer leeg.
 • Aangebrachte wijzigingen aan spoornamen en -kleuren op de host worden nu direct zichtbaar in de Inspector van Logic Remote.
 • Als u op een lege send tikt in Logic Remote, worden geen ongebruikelijke commando's zoals Bypass meer weergegeven.
 • Het Sends-menu wordt niet langer onverwacht weergegeven als u op een Externe MIDI of een extern uitvoerkanaal tikt.
 • Wijzigingen aan de panningmodus van een kanaal in het hosttoepassingsgebied worden nu direct weergegeven in Logic Remote.
 • Stereopanregelaars kunnen nu direct worden omgekeerd vanuit Logic Remote.
 • De knop 'Neem op' wordt nu weergegeven als de knop 'Toon/verberg knop 'Activeer opname'' wordt gekozen in GarageBand tijdens het gebruik van Logic Remote op iPhone.
 • U kunt nu extra sends toevoegen met behulp van Logic Remote als de eerste pagina sends vol is, en er nog geen sends op de tweede pagina staan.

Algemeen

 • Op de iPhone zijn nu alle maat- en telpositiewaarden zichtbaar als de afspeelkoppositie eerder is dan de eerste maat van het nummer.
 • De tijdbalk blijft nu zichtbaar nadat het apparaat is gedraaid naar de liggende modus en vervolgens terug naar de staande modus.
 • Helptags blijven nu zichtbaar op de iPhone.

Logic Remote 1.3.1

Touch-instrumenten

 • U kunt nu het drumstel instellen als de Touch-instrumentinvoer voor een software-instrumentpatch.
 • De Touch-instrumentinvoermethode van Logic Remote wordt nu bijgewerkt als de patch wordt gewijzigd.
 • Het Touch-instrumentenkeyboard stuurt niet langer een onverwacht hoog aantal berichten 'Sustain uit' in sommige gevallen.

Mixer

 • Niveaumeters in het programma registreren nu pieken op een consistente manier.
 • Niveaumeters geven nu waardemetingen weer.
 • Als u dubbeltikt op een leeg EQ-overzicht, wordt nu het EQ-plugintype toegevoegd dat is opgegeven door het hostprogramma.
 • Als u dubbeltikt op de compressorsleuf, wordt nu een Compressor-plugin ingevoegd.
 • Als u dubbeltikt op een volumefader, wordt nu de gain ingesteld op 0 dB.
 • Mixerkanalen geven nu een clipindicator weer op iPhone.
 • U kunt nu alle niveaumeters opnieuw instellen door op de piekniveauweergave op één meter te tikken.
 • U kunt nu afzonderlijke sends negeren in de Logic Remote-mixerweergave.
 • U kunt nu nieuwe sends toewijzen in de Logic Remote-mixerweergave.
 • Genegeerde sends worden nu gedimd in de Logic Remote-mixerweergave.
 • Plugins die zijn toegewezen aan kanalengebieden, kunnen nu worden geopend door te dubbeltikken.
 • Als u op iPhone de laatste send van de 'Send 5-8'-bank verwijdert, wordt de weergave nu zoals verwacht naar de 'Sends 1-4'-bank geschakeld.
 • Op iPhone wordt de schaal op de mastermeter niet meer weergegeven als lineair wanneer exponentieel is gekozen in de voorkeuren van Logic.
 • In EXS24 zijn de knoppen Vorige/Volgende nu juist gelabeld.

Toetsenbordcommando's

 • Toetsenbordcommandoknoppen op Logic Remote lichten nu op om de status aan te geven.

Algemeen

 • Logic Remote ondersteunt nu de automatiseringsmodi 'Kort in' en 'Relatief'.
 • Logic Remote geeft nu het juiste pad naar geselecteerde patches weer.
 • Logic Remote stuurt geen onverwachte berichten 'Sustain uit' meer bij de start van een MIDI-opname.
 • De spatiebalk op het Smart Keyboard van een iPad Pro kan nu worden gebruikt voor stop/start.

Logic Remote 1.3

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Support voor iPad Pro en iPhone.
  (iPhone-versie is alleen compatibel met Logic Pro X en beperkt tot transportbesturing, dubbele kanalengebiedfaders, geautomatiseerde opname en toegang tot toetsenbordcommando's)
 • U kunt nu meerdere apparaten met Logic Remote tegelijkertijd verbinden met hetzelfde hostprogramma.
 • U kunt nu toetsenbordcommandoknoppen naar nieuwe posities slepen in de weergave 'Toetsenbordcommando's'.
 • De knop 'Herstel stel' beheert nu de knop 'Wis/Herstel solo' in Logic Pro X.

iPad Pro-verbeteringen

 • Dankzij de hogere resolutie van de iPad Pro kan er meer worden weergegeven:
  • Het aantal zichtbare kanalengebieden in de mixer wordt verhoogd van 9 naar 12.
  • Het maximale aantal momenteel te gebruiken pianotoetsen wordt verhoogd van 31 naar 41.
  • Het aantal zichtbare toetsenbordcommandoknoppen wordt verhoogd van 24 naar 35.
  • Het aantal momenteel te gebruiken akkoordstroken wordt verhoogd van 8 naar 12.
 • Logic Remote op de iPad Pro bevat een gecombineerde weergave met een rij met toetsenbordcommando's naast de weergaven voor Smart Controls en Touch-instrumenten, en de akkoordstrokenweergave.
 • Op de iPad Pro wordt het element Kanalengebied gecombineerd met de plugin-interface. Hiermee kunt u de pluginreeks gebruiken zonder terug te hoeven gaan naar de Mixer-weergave.

Betrouwbaarheid

 • Logic Remote 1.3 bevat verschillende foutoplossingen en verbeteringen om de connectiviteit te verbeteren.

Toetsenbordcommando's 

 • Het venster 'Toetsenbordcommando's' wordt nu zoals verwacht vernieuwd als er opnieuw verbinding wordt gemaakt met een host.
 • Als u op een niet-toegewezen toetsenbordcommandocel in Logic Remote tikt, leidt dit niet meer tot het knipperen van het scherm in Logic Remote X.

Plugins

 • U hoeft geen kanaal-EQ-pluginvenster meer te openen op de host om de EQ-curve weer te geven in Logic Remote.
 • Als u de ES2 Digiwaves-schuifregelaar van Logic Remote aanpast, bladert ES2 niet meer onverwacht door waves.

Touch-instrumenten

 • Het keyboard op het scherm activeert nu geluid zoals verwacht nadat van het keyboard wordt geschakeld naar akkoordstroken en vervolgens terug naar het keyboard.

Logic Remote 1.2.3

 • De EQ-grafiek op de kanaal-EQ wordt nu juist getekend.
 • Versterkingswaarden op de kanaal-EQ worden nu op de juiste positie op het scherm gerenderd.
 • Als Logic Remote wordt gebruikt met GarageBand, worden de knoppen 'Nootherhaling' en 'Wis noten (Spot Erase)' niet meer weergegeven in de weergave 'Drumpads'.

Logic Remote 1.2.2

Nieuwe functies

 • Logic Remote bevat nu een Transform-pad met tabbladen en Smart Controls voor X/Y-pad voor Alchemy-instrumenten.
 • U kunt nu meerdere Drummer-sporen aanmaken in Logic Pro X of GarageBand met behulp van Logic Remote.
 • Als u dubbeltikt op een instrumentsleuf, wordt nu de instrumentplugin geopend.

Aanvullende updates

 • Bevat algemene stabiliteitsverbeteringen.
 • Logic Remote geeft hetzelfde waarschuwingsvenster weer als Logic Pro X als de modus 'Automatisch schrijven' is geselecteerd.
 • Als u een invoer of uitvoer selecteert in Logic Remote, wordt het huidige kanaal aangegeven met een vinkje.

Logic Remote 1.2.1

Nieuwe functies

 • Logic Remote geeft geen onnodige knop 'Solo' meer weer op Externe MIDI-kanalengebieden.
 • Het wijzigen van grafieken in de Graphic EQ reageert beter.
 • U kunt pop-upmenu's verwijderen die door een kanalengebied worden geactiveerd, door ergens op hetzelfde kanalengebied te tikken.

Logic Remote 1.2

Nieuwe functies

 • U kunt de Logic Pro X-kanaal-EQ rechtstreek vanaf een iPad aanpassen.
 • Een nieuwe pluginweergave biedt toegang tot parameters voor de Logic- of Audio-unit-plugin met Logic Pro X.
 • U kunt plugins op afstand toevoegen of opnieuw indelen met Logic Pro X.
 • De microfoon en andere invoerinstellingen voor compatibele audio-interfaces beheren
 • U kunt bladeren door sporen in het LCD-venstermenu.
 • Als u de schakelknoppen voor het transportkanaal ingedrukt houdt, bladert u door sporen of kanalen.
 • Als u één keer op het midden van een knop tikt, heeft dit geen effect meer op de waarde.
 • Het Touch-instrument 'Basfretboard' is beschikbaar met alle patches.
 • Logic Remote bevat een optie om de systeeminstellingen voor slaapstand op een iPad te negeren.
 • De staat van de knop 'Metronoom' geeft de staat van de metronoom in Logic Pro X of GarageBand weer.
 • De mixer wordt geopend in de laatst geselecteerde weergave.

Stabiliteit

 • Logic Remote wordt niet langer onverwacht afgesloten als u schakelt naar de Smart Controls-weergave vanuit de weergave 'Drumpad' of 'Akkoordstrook' terwijl een drumcomputerpatch is geselecteerd.

Algemeen

 • Als u Logic Pro X opnieuw opent, geeft Logic Remote geen onnodig bericht 'Open een Logic-project' meer weer terwijl opnieuw verbinding wordt gemaakt.
 • Logic Remote negeert de tremoloknoppositie van MainStage niet meer.
 • De patchknoppen Volgende en Vorige zijn beschikbaar in MainStage als u de eerste of laatste patch in de patchlijst selecteert.

Logic Remote 1.1.1

 • Support voor iOS 8 is toegevoegd

Logic Remote 1.1

 • Nieuw gestroomlijnd ontwerp
 • Meer schaalkeuzes voor Touch-instrumenten

Logic Remote 1.0.4

Probleem opgelost waarbij schaalmodi en akkoordstroken niet werden bijgewerkt naar de huidige projectsleutel.

Logic Remote 1.0.3

 • Support voor MainStage 3.
 • Bevat een schuifregelaar om de aanslaggevoeligheid van Touch-instrumenten aan te passen.
 • Logic Remote bevat geen menu-item 'Nieuw Drummer-spoor' meer als het huidige Logic-project al een drummerspoor heeft.
 • Het scherm voor het invoegen van een plugin is niet meer leeg nadat een nieuw project is aangemaakt in de weergave voor Smart Controls/Touch-instrumenten.
 • Het menu-item 'Verwijder toetsenbordcommando' wordt niet meer weergegeven als u op een lege tegel tikt in het venster 'Toetsenbordcommando's'.
 • Zeldzaam probleem opgelost waarbij de tijdbalken van Logic Remote en GarageBand niet meer synchroon lopen. 
 • Logic Remote voorkomt niet meer dat de iPad naar de slaapstand schakelt.
 • Als een nieuwe patch wordt aangemaakt via het actiemenu, schakelt Logic Remote nu naar de weergave 'Bibliotheek'.
 • Bevat verschillende toegankelijkheidsverbeteringen.

Logic Remote 1.0.2

 • Compatibiliteit met GarageBand voor Mac (v10.0) toegevoegd.
 • Aanslagbereik is aanpasbaar voor Touch-instrumenten.
 • Bibliotheekbrowser en Smart Controls kunnen samen op het scherm worden weergegeven.
 • Bevat verschillende verbeteringen om de prestaties en stabiliteit te verbeteren.

Logic Remote 1.0.1

 • Bevat verschillende verbeteringen om problemen op te lossen met betrekking tot verbinding maken tussen Logic Remote en de computer met Logic Pro X.
 • Probleem opgelost waarbij Logic Remote mogelijk onverwacht wordt afgesloten als wordt gewisseld van bank in de mixer terwijl een fader wordt verplaatst.
 • Probleem opgelost waarbij noten blijven hangen tijdens het schakelen tussen articulatie-instellingen.
 • Probleem opgelost waarbij het Akkoordstroken-venster zwart wordt als een leeg software-instrumentspoor is aangemaakt terwijl dit venster openstond.
 • Probleem opgelost waarbij soms op het scherm van Logic Remote 'Niet verbonden' werd weergegeven nadat het verbinding had gemaakt met Logic Pro X.
 • Het aanslagbereik tijdens het spelen op software-instrumenten via Logic Remote is verhoogd.
 • Probleem opgelost waarbij noten vastliepen in Logic Pro X als het apparaat uit Logic Remote schakelde terwijl er noten op het keyboard ingedrukt werden gehouden.
 • Bevat verschillende verbeteringen om de kans te verminderen dat noten blijven hangen bij gebruik van een USB-keyboard met iPad.
 • iPad schakelt niet meer naar de slaapstand als Logic Remote MIDI verzendt, of als Logic Pro X wordt afgespeeld.
Publicatiedatum: