Versienotities voor Logic Remote

Ontdek wat er nieuw is in Logic Remote.

Nieuw in Logic Remote 1.5.3

Prestaties

 • De scrolprestaties in de mixer zijn verbeterd.

Toegankelijkheid

 • VoiceOver kondigt nu alle toonsoortaanduidingen correct aan.
 • VoiceOver kondigt nu de tracknaam op het LCD-scherm correct aan.
 • VoiceOver kondigt nu de positie van de afspeelkop op het LCD-scherm correct aan.
 • VoiceOver kondigt nu de knop 'Lus' correct aan.
 • Lost een probleem op waarbij VoiceOver soms een knop 'Arpeggio' op het LCD-scherm aankondigt die helemaal niet bestaat.

Mixer

 • Het is nu mogelijk om plug-ins te verplaatsen tussen invoegingen in 'Kanalengebieden inspecteren'.
 • De eerste plug-insleuf op kanaalstippen met inactieve plug-ins is nu zichtbaar in Logic Remote.
 • Het is nu mogelijk om instellingen van plug-ins te kopiëren/plakken tussen de weergave 'Mixer' en de weergave 'Pluginregelaars'.
 • Panknoppen voor sends op faders zijn nu zichtbaar in de Logic Remote-mixer in de modus voor onafhankelijk pannen.
 • Pre-fader sends worden nu met een andere kleur aangegeven in de mixer.

Live Loops

 • Het is nu mogelijk om een track te verwijderen uit het Live Loops-raster in Logic Remote.
 • Cellen in de wachtrij in het Live Loops-raster knipperen nu synchroon met elkaar nadat ze een voor een zijn geselecteerd.
 • Het is nu mogelijk om een Live Loops-track te verwijderen in Logic Control.
 • Logic Remote geeft nu een golfvormoverzicht weer voor audio die is opgenomen in Live Loops-cellen nadat de opname is gestopt met de algemene stopknop op de transportbalk.

Geluiden­bibliotheek

 • Het is nu mogelijk om geluiden uit de geluidenbibliotheek in MainStage te selecteren met Logic Remote.

Smart Controls

 • Smart Controls in MainStage-gitaarconcerten zijn nu zonder problemen beschikbaar in Logic Remote

Toetsenbordcommando's

 • De opdracht 'Speel af vanaf laatste zoekpositie' werkt nu zoals verwacht.

Slimme hulp

 • Er wordt niet langer een onnodige waarschuwing weergegeven dat inhoud van Slimme Help niet kan worden gedownload bij het opnieuw openen van Logic Pro in gevallen waarin het materiaal al is gedownload.


Vorige versies

  

Logic Remote 1.5.2

Wat is er nieuw?

 • Ondersteuning voor uitgebreide Step Sequencer-tools die live stapopnamen, melodieuze drumpatroonbewerking en meer mogelijk maken.
 • Biedt stabiliteitsverbeteringen en probleemoplossingen.

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Er is nu een vermelding voor 'Save As' (Bewaar als) in het menu 'Settings' (Instellingen).
 • De Step Sequencer-weergave biedt nu de mogelijkheid om live in rijen op te nemen.
 • De Step Sequencer-weergave biedt nu een Mono-modus om het bewerken van monofone patronen zoals baslijnen te vereenvoudigen.
 • De Step Sequencer-weergave op iPad bevat nu de mogelijkheid om de opnamemodus voor stapinvoer te regelen.

Stabiliteit en betrouwbaarheid

 • Lost een probleem op waarbij Logic Remote onverwacht werd gestopt bij het overschakelen van de weergave van toetsenbordcommando's naar de slimme Help terwijl de Help-inhoud werd gedownload.

Prestaties

 • De scrolprestaties in Logic Remote zijn verbeterd bij het navigeren door de Mixer met de pijlen naar links en rechts in Logic Pro.

Toegankelijkheid

 • VoiceOver kondigt nu correct de kiezerknop 'Patch' aan wanneer Logic Remote met MainStage wordt gebruikt.
 • Het raster 'Live Loops' in Logic Remote is nu toegankelijk met VoiceOver.
 • De regelaars voor 'Remix FX' in Logic Remote zijn nu toegankelijk met VoiceOver.

Live Loops

 • Aanpassingen aan de parameters van Alchemy Smart Controls worden nu correct vanuit Logic Remote naar Live Loops opgenomen.
 • Wijzigingen die in het menu 'Settings' (Instellingen) in Live Loops worden aangebracht, worden nu zoals verwacht weergegeven.
 • Het is nu mogelijk om in Logic Remote meerdere lege Live Loops-cellen te selecteren.
 • Drummer- en patrooncellen in Live Loops kunnen nu in een sporenstapel tussen alle sporen worden verplaatst in Logic Remote.
 • Het is nu mogelijk om meerdere cellen in de weergave 'Live Loops' te selecteren in de bovenste balk in de toetsenbordweergave.
 • Lost een probleem op waarbij de Live Loops-weergave bovenaan het venster 'Smart Controls & fretboard' onverwachts verdween bij het in- en uitschakelen van de weergave 'Hide Tracks' (Verberg sporen) in Logic Pro.
 • Door van de ene Live Loops-kolomtrigger naar de andere te vegen in Logic Remote, worden cellen nu zoals verwacht in de wachtrij geplaatst in Logic Pro.
 • Er bevindt zich nu een versterkingsregeling in het submenu 'Playback' (Afspelen) voor Live Loops-cellen.

Step Sequencer

 • Step Sequencer-patroonsegmenten blijven nu afspelen als de Step Sequencer-weergave gedurende het afspelen wordt verborgen en er op een Live Loops-cel wordt getikt om een stap toe te voegen.
 • Het patrooninfovenster biedt nu de mogelijkheid om instellingen voor legato, de automatiseringsmodus en MIDI-kanalen te regelen.

Mixer

 • Wanneer een uitvoer in MainStage is ingesteld op mono, wordt in Logic Remote geen panregelaar meer weergegeven in het kanalengebied.
 • Als u in Logic Remote een Mixer-kanaal selecteert, worden nu meerdere overige geselecteerde sporen gedeselecteerd.
 • Het menu-item 'Sends on Faders' (Sends op faders) is nu constant beschikbaar.
 • De selectie van invoegingen op kanaalgebieden voor software-instrumenten blijft nu werken na het verwijderen van een plugin voor software-instrumenten en het vervolgens invoegen van een andere.
 • Als u dubbel tikt op een fader, wordt deze nu zoals verwacht opnieuw ingesteld op 0 dB.
 • Volumefaders blijven nu verstelbaar nadat ze naar hun minimumposities zijn verplaatst.
 • Kanaalmeters in de mixer worden continu weergegeven als u door de weergave in Logic Remote bladert.
 • Send-pop-ups worden nu direct geopend als erop wordt getikt.
 • De weergave van de Alchemy-plugin schakelt niet meer terug naar pagina 1 als de kanaalweergave wordt in- of uitgeschakeld.
 • De weergave van Space Designer-plugin schakelt niet meer terug naar pagina 1 als een waarde op pagina 2 wordt bewerkt.
 • Lost een probleem op waarbij Logic Remote onverwacht faders weergaf voor kanalen waarin de geselecteerde send niet was opgenomen in de modus 'Sends on Faders' (Sends op faders).
 • Lost een probleem op waarbij Logic Remote onverwacht mixerregelaars weergaf als een mapspoor werd geselecteerd.
 • De mixerweergave in Logic Remote wordt nu betrouwbaarder bijgewerkt in overeenstemming met Logic Pro.
 • Door met twee vingers op Magic Trackpad 2 te vegen, worden de volumefaders nu zoals verwacht aangepast.

Plugins

 • Het in- of uitschakelen van de aan/uit-knop voor EQ in ChromaVerb zorgt er niet langer voor dat het pluginvenster naar pagina 1 springt.

Remix FX

 • Wijzigingen die worden aangebracht in de filtergebieden voor Remix FX wanneer de FX-vergrendeling is ingeschakeld, worden nu weergegeven als de volledige Remix FX-weergave wordt getoond.
 • Het is nu mogelijk om items onderaan de Remix FX-weergave in Logic Remote te bereiken.

Smart Controls

 • De weergave Smart Controls in Logic Remote wordt nu betrouwbaarder bijgewerkt in overeenstemming met Logic Pro.

Automatisering

 • Faders in Logic Remote worden nu als verwacht bijgewerkt bij gebruik van de automatiseringsmodi 'Touch Trim' (Inkorten met aanraken) of 'Touch Relative' (Relatief met aanraken).

Toetsenbordcommando's

 • Nieuwe markeringen die in Logic Remote zijn aangemaakt met een toetsenbordcommando, zijn nu direct zichtbaar in Logic Remote.
 • Door op de 1-toets op een Smart Keyboard te drukken om de weergave 'Smart Controls and Keyboard' (Smart Controls en keyboard) te openen, wordt de loopbrowser niet langer geopend als de loopbrowser in de vorige weergave werd weergegeven.
 • De weergave met toetsenbordcommando's wordt nu direct geopend op de laatst bekeken pagina als u terugkeert vanuit een andere weergave.
 • Er is nu een toetsenbordcommando 'Save Project' (Bewaar project) beschikbaar voor Magic Keyboard.
 • Lost verschillende problemen op bij het uitvoeren van toetsenbordcommando's met een Bluetooth-toetsenbord dat op iPhone is aangesloten.
 • Het menu 'Edit Key Commands' (Wijzig toetsenbordcommando's) wordt nu zoals verwacht weergegeven nadat de bibliotheekweergave naar de onderkant van het scherm is verplaatst.
 • De editor voor toetsenbordcommando's wordt nu zoals verwacht weergegeven na het selecteren van 'Edit Key Commands' (Wijzig toetsenbordcommando's) terwijl de tijdlijn wordt weergegeven.

Algemeen

 • Als u samples toevoegt aan Drum Machine Designer, wordt er in Logic Remote niet langer een onverwachte waarschuwing weergegeven.
 • De tijdweergave blijft nu zichtbaar wanneer de oriëntatie van het apparaat op iPhone van liggend naar staand wordt gewijzigd.
 • Noten houden nu zoals verwacht aan bij het opnemen van MIDI met 'Sustain' ingeschakeld in het Smart Keyboard.
 • Lost een probleem op waarbij het overschakelen van Remix FX naar kanaal-EQ kon resulteren in een wazig of leeg scherm.
 • De plaatsing en grootte van de bibliotheek bij het wisselen van weergave is verbeterd.

Logic Remote 1.5.1

Stabiliteit/betrouwbaarheid

 • Logic Remote stopt niet meer onverwachts bij het spelen van noten op een aangesloten MIDI-keyboard.

Mixer

 • De mixerweergave in Logic Remote wordt nu betrouwbaarder bijgewerkt in overeenstemming met Logic Pro.
 • Wanneer u op een iPad een volumeregelaar verplaatst na het scrollen, lijkt het nu niet meer alsof andere faders ook worden verplaatst.

Live Loops

 • De knop 'Grid Stop' (Rasterstop) werkt nu zoals verwacht nadat u op 'Edit' (Wijzig) hebt getikt in de Live Loops-weergave. 

Touch-instrumenten

 • Drum Pads en Smart Controls worden nu betrouwbaar weergegeven bij het laden van patches voor elektronische drumkits.

Logic Remote 1.5

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Mogelijkheid toegevoegd om Step Sequencer aan te sturen met uw iPad of iPhone om beats, baslijnen en melodieuze partijen te creëren.
 • Ondersteuning voor toetsenbordcommando's bij gebruik van een Smart Keyboard of Bluetooth-toetsenbord.

Stabiliteit en betrouwbaarheid

 • Logic Remote loopt niet meer af en toe vast:
  • bij het openen van de bibliotheek na het bekijken van de mixer wanneer u bent verbonden met MainStage.
  • Bij gebruik van Live Loops en Remix FX op een iPhone.

Toegankelijkheid

 • VoiceOver kondigt nu de weergaveselectieknoppen op de bovenste balk aan.
 • Het gebruik van VoiceOver om 'Sustain' uit te schakelen voor akkoordstroken, werkt nu correct.

Live Loops

 • Namen van scènes en triggerknoppen blijven nu zichtbaar tijdens het verslepen van Live Loops-cellen.
 • Live Loops werkt nu betrouwbaarder bij het selecteren en triggeren van scènes.
 • Het venster 'Scene Setting' (Scèneconfiguratie) wordt nu betrouwbaar weergegeven na het toevoegen van sporen in Logic Pro. 
 • Wanneer u over cellen veegt om ze te triggeren, worden ze nu betrouwbaar in de afspeelwachtrij geplaatst.
 • De weergave in Logic Remote wordt nu betrouwbaar bijgewerkt om in Logic geselecteerde Live Loops-cellen weer te geven.
 • Scrollen in Logic Remote werkt nu betrouwbaar na het aanpassen van de grootte van het Live Loops-raster.
 • Vastgehouden noten worden niet meer onverwachts afgebroken bij de start van een celopname.
 • De celkleuren van Live Loops worden nu correct weergegeven als de optie 'Region Color' (Segmentkleur) is ingesteld op 'As Track Color' (Gelijk aan spoorkleur) in Logic Pro.

Mixer

 • Tweevingerbewegingen op een extern trackpad kunnen nu worden gebruikt om panners, knoppen en faders te bedienen.
 • De mixerweergave in Logic Remote wordt nu betrouwbaarder bijgewerkt in overeenstemming met Logic Pro.
 • De bedieningsknoppen voor paginaweergave in pluginvensters reageren nu op één keer tikken.
 • De Drum Kit Designer-plugin wordt nu betrouwbaar weergegeven in het kanalengebied voor Drummer-tracks.

Smart Controls

 • De Smart Controls-weergave in Logic Pro wordt nu bijgewerkt met de wijzigingen die zijn aangebracht in Logic Remote.

Touch-instrumenten

 • Touch-instrumenten reageren nu betrouwbaar op MIDI-invoer van externe controllers die zijn aangesloten met behulp van de camera-adapterset.
 • De fretboardweergave op een iPhone blijft nu zichtbaar na overschakeling naar de weergave 'Perform Using' (Speel met) en terug zonder de selectie te wijzigen.

Inhoud 

 • Het bibliotheekvenster blijft nu open nadat u op een voorinstelling hebt getikt, zodat u gemakkelijk door geluiden kunt bladeren.

Algemeen

 • Op de iPhone werkt de opdracht 'Cut' (Knip) nu zoals verwacht nadat u Live Loops-cellen selecteert in liggende weergave en vervolgens overschakelt naar staande weergave voordat de opdracht 'Cut' (Knip) wordt uitgevoerd.
 • Logic Remote geeft nu het juiste spoor weer nadat de weergave is overgeschakeld van Smart Controls naar Live Loops.
 • Logic Remote toont nu een dialoogvenster wanneer het venster 'New Track' (Nieuw spoor) is geopend is in een nieuw leeg project in Logic Pro.

Logic Remote 1.4

Nieuwe functies/verbeteringen

 • Beheer Live Loops vanaf uw iPad of iPhone door cellen te triggeren of tussen scènes te schakelen.
 • Gebruik Multi-Touch voor het uitvoeren van Remix FX op individuele sporen of de volledige mix van een nummer.
 • Blader door Apple Loops en voeg deze toe aan uw Live Loops-projecten vanaf uw iPad.
 • Logic Remote ondersteunt nu de donkere modus.

Toegankelijkheid

 • Het fretboard op iPhone is nu toegankelijk via VoiceOver.
 • Instellingen voor I/O, sends en de hoofdfader zijn nu toegankelijk via VoiceOver.
 • De knop voor het vorige spoor wordt nu correct aangekondigd met VoiceOver.

Stabiliteit/betrouwbaarheid

 • Logic Remote stopt niet meer af en toe onverwachts op iPad Pro met 12,9-inch scherm bij het afspelen van akkoordstroken direct nadat het apparaat uit de sluimerstand is gehaald.
 • Logic Remote stopt niet meer af en toe onverwachts wanneer patches snel worden gewisseld in MainStage.

Mixer

 • De menu-items 'Pan' en 'Binaural pan' (Binaurale pan) worden niet meer onverwachts weergegeven voor monosporen, en worden op de juiste manier weergegeven voor stereosporen.
 • Bij het verplaatsen van een fader naar +6 dB in Logic Remote springt de corresponderende regelaar in Logic niet meer naar -∞.
 • Bij spoorstacks wordt geen overbodige panregelaar meer weergegeven.
 • Bij het aanpassen van een panregelaar toont de overlay nu de absolute panwaarde in plaats van de relatieve waarde ten opzichte van de voorgaande instelling.
 • Faders worden in Logic Remote voortaan goudkleurig weergegeven wanneer Logic in de modus 'Sends on Faders' (Sends voor faders) staat.
 • In projecten met meer kanalen dan in één keer kunnen worden weergegeven, is het nu mogelijk om de weergave rechtstreeks naar het masterkanalengebied in de mixer te vegen.
 • In Logic Remote wordt een tweede plugin die aan een kanalengebied is toegevoegd, nu betrouwbaar weergegeven.
 • In pop-upvensters voor invoer-, uitvoer-, stereo- en pan-toewijzingen voor kanalengebieden worden nu vinkjes naast de momenteel toegewezen instellingen weergegeven.
 • In Logic Remote worden geen onjuiste soloknoppen meer weergegeven voor de kanalengebieden 'Stereo Out' (Stereo uit) en 'Master'.
 • Bus-sends worden niet meer af en toe onverwachts gepasseerd nadat een andere bus wordt gepasseerd, de thuisknop van het apparaat wordt ingedrukt, en Logic Remote vervolgens weer naar de voorgrond wordt gehaald.
 • De knoppen voor het openen van plugins werken nu betrouwbaar.
 • De instrumentsleuf in het kanalengebied van een software-instrument schakelt niet meer over naar 'No Input' (Geen invoer) in plaats van 'Instrument' wanneer een Drum Kit Designer-plugin uit de sleuf wordt verwijderd met Logic Control.
 • Pop-upvensters van plugins werken nu naar behoren na het wijzigen van de volgorde van plugins in het kanalengebied.
 • Het eerste kanaal krijgt nu de juiste naam 'Audio 1' in projecten met een groot aantal sporen.
 • De eerste sporen in de Logic Remote-mixer reageren nu op aanraking in projecten die meer sporen bevatten dan in één keer op het iPad-scherm passen.
 • De faders in Logic Remote worden nu zichtbaar bijgewerkt zoals verwacht na het schrijven van een automatisering.
 • Faders van Logic Remote tonen nu decimale stappen voor faderwaarden.
 • Bij monokanalen wordt niet meer ten onrechte een volledig naar links geschoven panregelaar weergegeven.

Plugins

 • Bij het overschakelen van een plugin met meerdere pagina's naar een plugin met één pagina, wordt de weergave niet meer leeg.
 • De lineaire-fase-EQ heeft nu hetzelfde ontwerp als in Logic Pro X en MainStage.
 • De versterkingsregelaars voor parametrische banden in de kanaal-EQ werken nu voor de juiste banden.
 • De schaalregelaars voor de versterkingsscaler en -analyse van de kanaal-EQ kunnen nu rechtstreeks vanaf het aanraakscherm worden aangepast.
 • In Logic Remote wordt nu betrouwbaar het gearceerde bandbreedtegebied weergegeven voor een EQ-band in de kanaal-EQ terwijl de frequentie wordt aangepast.

Smart Controls

 • De onderdeelnamen van de Drum Machine Designer-kit worden nu naar behoren weergegeven in de drumpadweergave.

Algemeen

 • Smart Controls worden niet meer als inactief weergegeven nadat het verwijderen van een patch ongedaan is gemaakt.
 • De Sustain-schakelaar wordt nu betrouwbaar geactiveerd bij gebruik van Logic Remote met MainStage wanneer u overschakelt van 'Smart Controls and Keyboard' (Smart Controls en keyboard) naar 'Chord Strips' (Akkoordstroken) en weer terug naar 'Smart Controls and Keyboard' (Smart Controls en keyboard).
 • Het scherm met toetsenbordcommando's blijft nu op de huidige pagina bij het overschakelen naar een andere weergave en terug.
 • De knop 'Tempo' in het venster 'Tempo and Time Signature' (Tempo en maataanduiding) geeft nu een visuele indicatie wanneer erop wordt getikt.
 • Bij het wijzigen van het scherm met toetsenbordcommando's op een iPhone in liggende weergave wordt het juiste paginanummer betrouwbaar aangegeven.
 • De afspeelkop verandert niet meer onverwachts van positie bij het veranderen van staande naar liggende weergave op een iPhone X.

Logic Remote 1.3.5

• Bevat stabiliteitsverbeteringen en probleemoplossingen.

Logic Remote 1.3.4

• Bevat stabiliteitsverbeteringen en probleemoplossingen.

Logic Remote 1.3.3

 Nieuwe functies en verbeteringen

 • iPhone biedt nu meer Touch-instrumentregelaars, inclusief gitaar, basgitaar, drums, Smart Strings en akkoordstroken.

Mixer

 • De naam voor het masteruitvoerkanaal op de mixer blijft nu zichtbaar na het toevoegen van sporen.
 • Als u op iPhone een leeg kanalengebied voor een software-instrument selecteert, worden de invoerregelaars voor de audio-interface niet langer onjuist weergegeven.
 • De EQ wordt weer correct weergegeven op het iOS-apparaat. 
 • Externe instrumentkanalengroepen die zijn toegevoegd aan MainStage, geven nu soloknoppen weer in Logic Remote.
 • Het Stereo-uitvoerkanaal wordt niet meer af en toe weergegeven als een knop 'Neem op' op de iPhone. 
 • De pop-over voor de plugin-instelling blijft nu open totdat u ergens erbuiten tikt. Zo kunt u eenvoudiger verschillende instellingen testen.

Stabiliteit en betrouwbaarheid

 • Logic Remote wordt niet langer onverwacht afgesloten op de iPhone als het apparaat wordt gedraaid terwijl het dialoogvenster 'Open een Logic-project om te beginnen' wordt weergegeven. 

Algemeen

 • Als MainStage opnieuw wordt gestart terwijl Logic Remote het dialoogvenster 'Open een MainStage-concert om te beginnen' weergeeft, wordt het dialoogvenster nu zoals verwacht gesloten na het openen van een concert. 
 • Logic Remote geeft nu het dialoogvenster 'Open een Logic-project om te beginnen' weer in plaats van de mixer uit het vorige project als een bestand wordt gesloten op de host. 
 • Met Logic Remote kunt u nu tot zes Drummer-sporen aanmaken met GarageBand.
 • Gedempte noten die worden afgespeeld op het fretboard van een akkoordstrook, worden nu goed opgenomen in GarageBand. 
 • Sustain wordt nu automatisch uitgeschakeld als de arpeggiator wordt ingeschakeld.
 • De aanslaggevoeligheid is nu beter bij het spelen op Touch-instrumenten.

Plugins

 • Logic Remote bedient nu zoals verwacht de puck in Alchemy. 

Logic Remote 1.3.2

Mixer

 • Als u door de mixer scrolt, worden de piekmeters niet meer leeg.
 • Aangebrachte wijzigingen aan spoornamen en -kleuren op de host worden nu direct zichtbaar in de Inspector van Logic Remote.
 • Als u op een lege send tikt in Logic Remote, worden geen ongebruikelijke commando's zoals Bypass meer weergegeven.
 • Het Sends-menu wordt niet langer onverwacht weergegeven als u op een Externe MIDI of een extern uitvoerkanaal tikt.
 • Wijzigingen aan de panningmodus van een kanaal in het hosttoepassingsgebied worden nu direct weergegeven in Logic Remote.
 • Stereopanregelaars kunnen nu direct worden omgekeerd vanuit Logic Remote.
 • De knop 'Neem op' wordt nu weergegeven als de knop 'Toon/verberg knop 'Activeer opname'' wordt gekozen in GarageBand tijdens het gebruik van Logic Remote op iPhone.
 • U kunt nu extra sends toevoegen met behulp van Logic Remote als de eerste pagina sends vol is, en er nog geen sends op de tweede pagina staan.

Algemeen

 • Op de iPhone zijn nu alle maat- en telpositiewaarden zichtbaar als de afspeelkoppositie eerder is dan de eerste maat van het nummer.
 • De tijdbalk blijft nu zichtbaar nadat het apparaat is gedraaid naar de liggende modus en vervolgens terug naar de staande modus.
 • Helptags blijven nu zichtbaar op de iPhone.

Logic Remote 1.3.1

Touch-instrumenten

 • U kunt nu het drumstel instellen als de Touch-instrumentinvoer voor een software-instrumentpatch.
 • De Touch-instrumentinvoermethode van Logic Remote wordt nu bijgewerkt als de patch wordt gewijzigd.
 • Het Touch-instrumentenkeyboard stuurt niet langer een onverwacht hoog aantal berichten 'Sustain uit' in sommige gevallen.

Mixer

 • Niveaumeters in het programma registreren nu pieken op een consistente manier.
 • Niveaumeters geven nu waardemetingen weer.
 • Als u dubbeltikt op een leeg EQ-overzicht, wordt nu het EQ-plugintype toegevoegd dat is opgegeven door het hostprogramma.
 • Als u dubbeltikt op de compressorsleuf, wordt nu een Compressor-plugin ingevoegd.
 • Als u dubbeltikt op een volumefader, wordt nu de gain ingesteld op 0 dB.
 • Mixerkanalen geven nu een clipindicator weer op iPhone.
 • U kunt nu alle niveaumeters opnieuw instellen door op de piekniveauweergave op één meter te tikken.
 • U kunt nu afzonderlijke sends negeren in de Logic Remote-mixerweergave.
 • U kunt nu nieuwe sends toewijzen in de Logic Remote-mixerweergave.
 • Genegeerde sends worden nu gedimd in de Logic Remote-mixerweergave.
 • Plugins die zijn toegewezen aan kanalengebieden, kunnen nu worden geopend door te dubbeltikken.
 • Als u op iPhone de laatste send van de 'Send 5-8'-bank verwijdert, wordt de weergave nu zoals verwacht naar de 'Sends 1-4'-bank geschakeld.
 • Op iPhone wordt de schaal op de mastermeter niet meer weergegeven als lineair wanneer exponentieel is gekozen in de voorkeuren van Logic.
 • In EXS24 zijn de knoppen Vorige/Volgende nu juist gelabeld.

Toetsenbordcommando's

 • Toetsenbordcommandoknoppen op Logic Remote lichten nu op om de status aan te geven.

Algemeen

 • Logic Remote ondersteunt nu de automatiseringsmodi 'Kort in' en 'Relatief'.
 • Logic Remote geeft nu het juiste pad naar geselecteerde patches weer.
 • Logic Remote stuurt geen onverwachte berichten 'Sustain uit' meer bij de start van een MIDI-opname.
 • De spatiebalk op het Smart Keyboard van een iPad Pro kan nu worden gebruikt voor stop/start.

Logic Remote 1.3

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Support voor iPad Pro en iPhone.
  (iPhone-versie is alleen compatibel met Logic Pro X en beperkt tot transportbesturing, dubbele kanalengebiedfaders, geautomatiseerde opname en toegang tot toetsenbordcommando's)
 • U kunt nu meerdere apparaten met Logic Remote tegelijkertijd verbinden met hetzelfde hostprogramma.
 • U kunt nu toetsenbordcommandoknoppen naar nieuwe posities slepen in de weergave 'Toetsenbordcommando's'.
 • De knop 'Herstel stel' beheert nu de knop 'Wis/Herstel solo' in Logic Pro X.

iPad Pro-verbeteringen

 • Dankzij de hogere resolutie van de iPad Pro kan er meer worden weergegeven:
  • Het aantal zichtbare kanalengebieden in de mixer wordt verhoogd van 9 naar 12.
  • Het maximale aantal momenteel te gebruiken pianotoetsen wordt verhoogd van 31 naar 41.
  • Het aantal zichtbare toetsenbordcommandoknoppen wordt verhoogd van 24 naar 35.
  • Het aantal momenteel te gebruiken akkoordstroken wordt verhoogd van 8 naar 12.
 • Logic Remote op de iPad Pro bevat een gecombineerde weergave met een rij met toetsenbordcommando's naast de weergaven voor Smart Controls en Touch-instrumenten, en de akkoordstrokenweergave.
 • Op de iPad Pro wordt het element Kanalengebied gecombineerd met de plugin-interface. Hiermee kunt u de pluginreeks gebruiken zonder terug te hoeven gaan naar de Mixer-weergave.

Betrouwbaarheid

 • Logic Remote 1.3 bevat verschillende foutoplossingen en verbeteringen om de connectiviteit te verbeteren.

Toetsenbordcommando's 

 • Het venster 'Toetsenbordcommando's' wordt nu zoals verwacht vernieuwd als er opnieuw verbinding wordt gemaakt met een host.
 • Als u op een niet-toegewezen toetsenbordcommandocel in Logic Remote tikt, leidt dit niet meer tot het knipperen van het scherm in Logic Remote X.

Plugins

 • U hoeft geen kanaal-EQ-pluginvenster meer te openen op de host om de EQ-curve weer te geven in Logic Remote.
 • Als u de ES2 Digiwaves-schuifregelaar van Logic Remote aanpast, bladert ES2 niet meer onverwacht door waves.

Touch-instrumenten

 • Het keyboard op het scherm activeert nu geluid zoals verwacht nadat van het keyboard wordt geschakeld naar akkoordstroken en vervolgens terug naar het keyboard.

Logic Remote 1.2.3

 • De EQ-grafiek op de kanaal-EQ wordt nu juist getekend.
 • Versterkingswaarden op de kanaal-EQ worden nu op de juiste positie op het scherm gerenderd.
 • Als Logic Remote wordt gebruikt met GarageBand, worden de knoppen 'Nootherhaling' en 'Wis noten (Spot Erase)' niet meer weergegeven in de weergave 'Drumpads'.

Logic Remote 1.2.2

Nieuwe functies

 • Logic Remote bevat nu een Transform-pad met tabbladen en Smart Controls voor X/Y-pad voor Alchemy-instrumenten.
 • U kunt nu meerdere Drummer-sporen aanmaken in Logic Pro X of GarageBand met behulp van Logic Remote.
 • Als u dubbeltikt op een instrumentsleuf, wordt nu de instrumentplugin geopend.

Aanvullende updates

 • Bevat algemene stabiliteitsverbeteringen.
 • Logic Remote geeft hetzelfde waarschuwingsvenster weer als Logic Pro X als de modus 'Automatisch schrijven' is geselecteerd.
 • Als u een invoer of uitvoer selecteert in Logic Remote, wordt het huidige kanaal aangegeven met een vinkje.

Logic Remote 1.2.1

Nieuwe functies

 • Logic Remote geeft geen onnodige knop 'Solo' meer weer op Externe MIDI-kanalengebieden.
 • Het wijzigen van grafieken in de Graphic EQ reageert beter.
 • U kunt pop-upmenu's verwijderen die door een kanalengebied worden geactiveerd, door ergens op hetzelfde kanalengebied te tikken.

Logic Remote 1.2

Nieuwe functies

 • U kunt de Logic Pro X-kanaal-EQ rechtstreek vanaf een iPad aanpassen.
 • Een nieuwe pluginweergave biedt toegang tot parameters voor de Logic- of Audio-unit-plugin met Logic Pro X.
 • U kunt plugins op afstand toevoegen of opnieuw indelen met Logic Pro X.
 • De microfoon en andere invoerinstellingen voor compatibele audio-interfaces beheren
 • U kunt bladeren door sporen in het LCD-venstermenu.
 • Als u de schakelknoppen voor het transportkanaal ingedrukt houdt, bladert u door sporen of kanalen.
 • Als u één keer op het midden van een knop tikt, heeft dit geen effect meer op de waarde.
 • Het Touch-instrument 'Basfretboard' is beschikbaar met alle patches.
 • Logic Remote bevat een optie om de systeeminstellingen voor slaapstand op een iPad te negeren.
 • De staat van de knop 'Metronoom' geeft de staat van de metronoom in Logic Pro X of GarageBand weer.
 • De mixer wordt geopend in de laatst geselecteerde weergave.

Stabiliteit

 • Logic Remote wordt niet langer onverwacht afgesloten als u schakelt naar de Smart Controls-weergave vanuit de weergave 'Drumpad' of 'Akkoordstrook' terwijl een drumcomputerpatch is geselecteerd.

Algemeen

 • Als u Logic Pro X opnieuw opent, geeft Logic Remote geen onnodig bericht 'Open een Logic-project' meer weer terwijl opnieuw verbinding wordt gemaakt.
 • Logic Remote negeert de tremoloknoppositie van MainStage niet meer.
 • De patchknoppen Volgende en Vorige zijn beschikbaar in MainStage als u de eerste of laatste patch in de patchlijst selecteert.

Logic Remote 1.1.1

 • Support voor iOS 8 is toegevoegd

Logic Remote 1.1

 • Nieuw gestroomlijnd ontwerp
 • Meer schaalkeuzes voor Touch-instrumenten

Logic Remote 1.0.4

Probleem opgelost waarbij schaalmodi en akkoordstroken niet werden bijgewerkt naar de huidige projectsleutel.

Logic Remote 1.0.3

 • Support voor MainStage 3.
 • Bevat een schuifregelaar om de aanslaggevoeligheid van Touch-instrumenten aan te passen.
 • Logic Remote bevat geen menu-item 'Nieuw Drummer-spoor' meer als het huidige Logic-project al een drummerspoor heeft.
 • Het scherm voor het invoegen van een plugin is niet meer leeg nadat een nieuw project is aangemaakt in de weergave voor Smart Controls/Touch-instrumenten.
 • Het menu-item 'Verwijder toetsenbordcommando' wordt niet meer weergegeven als u op een lege tegel tikt in het venster 'Toetsenbordcommando's'.
 • Zeldzaam probleem opgelost waarbij de tijdbalken van Logic Remote en GarageBand niet meer synchroon lopen. 
 • Logic Remote voorkomt niet meer dat de iPad naar de slaapstand schakelt.
 • Als een nieuwe patch wordt aangemaakt via het actiemenu, schakelt Logic Remote nu naar de weergave 'Bibliotheek'.
 • Bevat verschillende toegankelijkheidsverbeteringen.

Logic Remote 1.0.2

 • Compatibiliteit met GarageBand voor Mac (v10.0) toegevoegd.
 • Aanslagbereik is aanpasbaar voor Touch-instrumenten.
 • Bibliotheekbrowser en Smart Controls kunnen samen op het scherm worden weergegeven.
 • Bevat verschillende verbeteringen om de prestaties en stabiliteit te verbeteren.

Logic Remote 1.0.1

 • Bevat verschillende verbeteringen om problemen op te lossen met betrekking tot verbinding maken tussen Logic Remote en de computer met Logic Pro X.
 • Probleem opgelost waarbij Logic Remote mogelijk onverwacht wordt afgesloten als wordt gewisseld van bank in de mixer terwijl een fader wordt verplaatst.
 • Probleem opgelost waarbij noten blijven hangen tijdens het schakelen tussen articulatie-instellingen.
 • Probleem opgelost waarbij het Akkoordstroken-venster zwart wordt als een leeg software-instrumentspoor is aangemaakt terwijl dit venster openstond.
 • Probleem opgelost waarbij soms op het scherm van Logic Remote 'Niet verbonden' werd weergegeven nadat het verbinding had gemaakt met Logic Pro X.
 • Het aanslagbereik tijdens het spelen op software-instrumenten via Logic Remote is verhoogd.
 • Probleem opgelost waarbij noten vastliepen in Logic Pro X als het apparaat uit Logic Remote schakelde terwijl er noten op het keyboard ingedrukt werden gehouden.
 • Bevat verschillende verbeteringen om de kans te verminderen dat noten blijven hangen bij gebruik van een USB-keyboard met iPad.
 • iPad schakelt niet meer naar de slaapstand als Logic Remote MIDI verzendt, of als Logic Pro X wordt afgespeeld.
Publicatiedatum: