Over de OS X Mountain Lion v10.8.4-update

Lees hier meer over de OS X Mountain Lion v10.8.4-update.

De OS X Mountain Lion v10.8.4-update wordt aanbevolen voor alle gebruikers van OS X Mountain Lion en bevat nieuwe functies en verbeteringen.

Het systeem bijwerken

 1. Maak een reservekopie van het systeem alvorens de update te installeren. Hiervoor kunt u Time Machine gebruiken.
 2. Onderbreek het installatieproces niet nadat u dit hebt gestart om het systeem bij te werken.
 3. Als u softwaremodificaties van derden hebt geïnstalleerd of als u het besturingssysteem op andere wijze hebt aangepast, kan dit leiden tot onverwachte resultaten.
 4. Klik op het menu Apple () en kies Software-update om de nieuwste Apple-software via de Mac App Store te zoeken, inclusief deze update.
 5. Mogelijk verschijnen er ook andere software-updates voor de computer die u moet installeren. De grootte van een update die wordt geïnstalleerd via Software-update kan per computer verschillen. Ook moeten bepaalde updates vóór andere updates worden geïnstalleerd.

U kunt het ook het installatieprogramma voor handmatige update downloaden. Deze optie is handig wanneer u meerdere computers moet bijwerken, maar de update slechts één keer wilt downloaden. Deze versies van standalone installatieprogramma’s zijn beschikbaar via Apple Support Downloads

Over de update

De OS X Mountain Lion v10.8.4-update wordt aanbevolen voor alle gebruikers van OS X Mountain Lion en bevat functies en verbeteringen voor de stabiliteit, compatibiliteit en beveiliging van het besturingssysteem van een Mac, waaronder de volgende:

 • Verbeteringen aan de compatibiliteit bij verbinding met bepaalde Wi-Fi-netwerken van bedrijven
 • Verbeteringen aan de compatibiliteit met Microsoft Exchange in Agenda
 • Een oplossing voor een probleem waarbij FaceTime-oproepen naar telefoonnummers buiten de VS niet mogelijk waren
 • Een oplossing voor een probleem waarbij de geplande sluimerstand na het gebruik van Boot Camp niet wordt ingeschakeld
 • Verbeterde compatibiliteit van VoiceOver met tekst in PDF-documenten
 • Bevat Safari 6.0.5 die de stabiliteit van sommige websites met chatfuncties en games verbetert
 • Een oplossing voor een probleem waarbij iMessages niet in volgorde worden weergegeven in Berichten
 • Een oplossing voor een probleem waarbij verjaardagskalenders in bepaalde tijdzones onjuist worden weergegeven
 • Een oplossing voor een probleem waarbij de bureaubladachtergrond niet wordt behouden na het opnieuw opstarten van het systeem
 • Een oplossing voor een probleem waarbij documenten niet worden bewaard op een server via SMB
 • Een oplossing voor een probleem waarbij bepaalde bestanden niet worden geopend nadat deze zijn gekopieerd naar een volume met de naam ‘Home’
 • Een oplossing voor een probleem waarbij wijzigingen aan bestanden die zijn aangebracht via NFS niet worden weergegeven
 • Een oplossing voor een probleem bij het bewaren van bestanden op een Xsan-volume vanuit bepaalde programma’s
 • Verbeterde prestaties van inloggen bij een Active Directory, in het bijzonder bij accounts in de cache of bij gebruik van een .local-domein
 • Verbeterde replicatie van OpenDirectory-gegevens
 • Verbeterde 802.1X-compatibiliteit met ActiveDirectory-netwerken
 • Verbeterde compatibiliteit bij het gebruik van mobiele accounts

Meer informatie

Voor gedetailleerde informatie over de beveiligingsinhoud van deze update raadpleegt u Apple-beveiligingsupdates.

FaceTime is niet in alle landen of regio’s beschikbaar.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: