Over de beveiligingsinhoud van Apple TV 5.2.1

Lees hier meer over de beveiligingsinhoud van Apple TV 5.2.1.

Apple TV 5.2.1

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 2e generatie en hoger

  Impact: een lokale gebruiker kan niet-ondertekende code uitvoeren

  Beschrijving: er was een probleem met het statusbeheer bij de verwerking van in Mach-O uitvoerbare bestanden met overlappende segmenten. Het probleem is verholpen door een uitvoerbaar bestand met overlappende segmenten niet te laden.

  CVE-ID

  CVE-2013-0977: evad3rs

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 2e generatie en hoger

  Impact: een lokale gebruiker kan het adres van structuren in de kernel bepalen

  Beschrijving: er was een probleem met de vrijgave van informatie bij de ARM prefetch annulatiehandler. Dit probleem is verholpen door te panikeren als de prefetch annulatiehandler niet wordt aangeroepen vanuit een annulatiecontext.

  CVE-ID

  CVE-2013-0978: evad3rs

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 2e generatie en hoger

  Impact: een lokale gebruiker kan willekeurige code uitvoeren in de kernel

  Beschrijving: het besturingsbestand IOUSBDeviceFamily gebruikte pipeobjectpointers die afkomstig waren van de gebruikersruimte. Dit probleem is verholpen door een extra validatie van pipeobjectpointers.

  CVE-ID

  CVE-2013-0981: evad3rs

Publicatiedatum: