Functies in Pages, Numbers en Keynote op iCloud.com

iWork is beschikbaar op de Mac, iPhone, iPad en op iCloud.com. Lees hier meer over functies die anders werken op iCloud.com.

Bestandsbeperkingen voor Pages, Numbers en Keynote op iCloud.com

 • U kunt Pages-, Numbers- en Keynote-bestanden openen van maximaal 2 GB.
 • U kunt GIF-, JPEG- en PNG-afbeeldingen van elk maximaal 10 MB toevoegen. Als u grotere afbeeldingen wilt toevoegen, moet u Pages, Numbers en Keynote op uw Mac, iPhone of iPad gebruiken. Vervolgens kunt u de afbeeldingen bekijken in uw documenten op iCloud.com.
 • U kunt per keer ongeveer 2 miljoen tekens in een document plakken.
 • U kunt zoveel werkbladen in een Numbers-spreadsheet aanmaken als u zelf wenst. Elke tabel kan maximaal 255 kolommen, 65.535 rijen en ongeveer 130.000 cellen met gegevens bevatten. Spreadsheets met tabellen die meer rijen en kolommen bevatten, kunt u wel bekijken maar niet wijzigen.
 • U kunt maximaal 100.000 cellen gelijktijdig wijzigen. 
 • Maximaal 100 mensen kunnen op hetzelfde moment gedeelde documenten bekijken en wijzigen.
 • U kunt documenten met verticale tekst weergeven, maar niet wijzigen.

Verschillen tussen functies in Pages op iCloud.com

De volgende functies in Pages op iCloud.com verschillen van functies in Pages op uw Mac, iPhone of iPad:

 • Als u wijzigingen bijhoudt in een Pages-document, kunt u het document op iCloud.com met Pages openen, maar u kunt het niet wijzigen. Als u de eigenaar van het document bent, kunt u 'Houd wijzigingen bij' uitschakelen wanneer u het document in Pages voor Mac, iPhone of iPad opent. Meer informatie over het bijhouden van wijzigingen.
 • U kunt geen bladwijzers toevoegen of wijzigen, maar bladwijzerkoppelingen die zijn toegevoegd met Pages voor Mac, iPhone of iPad werken wel wanneer erop wordt geklikt.
 • 3D-diagrammen worden weergegeven als 2D-diagrammen. 
 • U kunt geen films of audiobestanden toevoegen of bewerken.
 • U kunt vergelijkingen, diagramtoelichtingslijnen en voorwaardelijke markeringsregels bekijken, maar u kunt deze niet wijzigen. 
 • Tekstvullingen met verlooptinten en tekstvullingen met afbeeldingen worden weergegeven als effen kleuren.
 • Niet-effen tekstcontouren worden weergegeven als effen contouren.
 • Gebogen schaduwen en contactschaduwen worden weergegeven als slagschaduwen.
 • U kunt pagina's of secties niet kopiëren en plakken.
 • Het is niet mogelijk om basispagina's te wijzigen, een nieuwe basispagina voor een pagina te kiezen of een basispagina opnieuw op een pagina toe te passen.
 • U kunt geen ingesloten webvideo's toevoegen of afspelen.

Verschillen tussen functies in Keynote op iCloud.com

De volgende functies in Keynote op iCloud.com verschillen van functies in Keynote op uw Mac, iPhone of iPad:

 • U kunt taakanimaties niet bekijken of wijzigen, maar deze blijven wel behouden in de presentatie en kunnen worden weergegeven en gewijzigd op een Mac, iPhone of iPad.
 • Overgangen en animaties die niet worden ondersteund in Keynote op iCloud.com, worden weergegeven als 'Overvloeien'. De originele overgangen blijven behouden in het document en kunnen worden weergegeven en gewijzigd in Keynote voor Mac, iPhone of iPad.
 • De soundtrack (audio die tijdens de diavoorstelling wordt afgespeeld) wordt niet afgespeeld op iCloud.com. De soundtrack blijft behouden in het document en wordt wel afgespeeld in Keynote voor Mac, iPhone of iPad.
 • Opgenomen audio (gesproken tekst in voice-over) wordt niet afgespeeld op iCloud.com. Deze audio blijft behouden in het document en wordt wel afgespeeld in Keynote voor Mac, iPhone of iPad. Wanneer u een document wijzigt in Keynote op iCloud.com, kan het voorkomen dat de opname niet meer is gesynchroniseerd met de diavoorstelling.
 • De instellingen voor het automatisch afspelen van een diavoorstelling wanneer deze is geopend en voor het herstarten van een inactieve diavoorstelling worden genegeerd.
 • 3D-diagrammen worden weergegeven als 2D-diagrammen. 
 • U kunt geen films of audiobestanden toevoegen of bewerken. Als uw Keynote-presentatie al films of audiobestanden bevat, worden deze afgespeeld wanneer de presentatie wordt afgespeeld, mits de browser de film- of audiostructuur ondersteunt.
 • U kunt vergelijkingen, diagramtoelichtingslijnen en voorwaardelijke markeringsregels bekijken, maar u kunt deze niet wijzigen. 
 • Tekstvullingen met verlooptinten en tekstvullingen met afbeeldingen worden weergegeven als effen kleuren.
 • Niet-effen tekstcontouren worden weergegeven als effen contouren.
 • Gebogen schaduwen en contactschaduwen worden weergegeven als slagschaduwen.
 • Het is niet mogelijk om basisdia's te wijzigen, een nieuwe basisdia voor een dia te kiezen of een basisdia opnieuw op een dia toe te passen.
 • Films en audio worden niet afgespeeld tijdens de overgang van de ene dia naar de andere.
 • De overzichtsweergave wordt niet ondersteund.

Verschillen tussen functies in Numbers op iCloud.com

De volgende functies in Numbers op iCloud.com verschillen van functies in Numbers op uw Mac, iPhone of iPad:

 • Formulieren in een spreadsheet van Numbers voor iPhone of iPad worden verborgen wanneer u de spreadsheet opent in Numbers op iCloud.com.
 • Als u in Numbers op iCloud.com een tabel wijzigt die is gekoppeld aan een formulier, verschijnen die wijzigingen in het formulier wanneer u de spreadsheet opent in Numbers voor iPhone of iPad.
 • Als u een tabel verwijdert die is gekoppeld aan een formulier in Numbers op iCloud.com, wordt het formulier gewist. Als u cellen samenvoegt in een tabel die is gekoppeld aan een formulier, kan het formulier worden gewist.
 • 3D-diagrammen worden weergegeven als 2D-diagrammen. 
 • U kunt geen films of audiobestanden toevoegen of bewerken.
 • U kunt vergelijkingen, diagramtoelichtingslijnen en voorwaardelijke markeringsregels bekijken, maar u kunt deze niet wijzigen. 
 • Tekstvullingen met verlooptinten en tekstvullingen met afbeeldingen worden weergegeven als effen kleuren.
 • Niet-effen tekstcontouren worden weergegeven als effen contouren.
 • Gebogen schaduwen en contactschaduwen worden weergegeven als slagschaduwen.
 • U kunt geen ingesloten webvideo's toevoegen of afspelen.

Publicatiedatum: