De menubalk in iTunes voor Windows inschakelen

Lees waar u de menubalk kunt vinden in iTunes voor Windows XP en Vista en hoe u deze inschakelt als deze niet zichtbaar is.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

In iTunes 12.4 en hoger is de menubalk standaard ingeschakeld. Als u Windows 7 of hoger gebruikt, zorgt u dat u de nieuwste versie van iTunes hebt.

Als u een eerdere versie van iTunes hebt, kunt u de menubalk inschakelen aan de hand van de volgende stappen.

iTunes 12.1.3 is de laatste versie van iTunes die nog wordt ondersteund voor Windows XP en Vista..

Menu's inschakelen

  1. Klik op het symbool van het menu in de linkerbovenhoek van iTunes.
  2. Selecteer 'Menubalk weergeven'. 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: