Als u wordt gevraagd uw Apple ID te bevestigen wanneer u contact opneemt met Apple

Wanneer u contact opneemt met Apple voor support, wordt u om veiligheidsredenen mogelijk gevraagd om uw Apple ID te bevestigen.

Als u contact opneemt met Apple, wordt u mogelijk gevraagd om uw Apple ID te bevestigen met een van deze opties:

  • U ontvangt en bevestigt een Apple ID-melding die rechtstreeks naar uw apparaat wordt verzonden.
  • U genereert een tijdelijke support-pin op uw apparaat.

Doordat u uw Apple ID bevestigt, krijgt Apple toegang tot serienummers op uw apparaat en beperkte accountgegevens die aan uw Apple ID zijn gekoppeld, zodat we u sneller kunnen helpen.

Apple zal nooit om uw Apple ID-wachtwoord, verificatiecodes, herstelsleutel of accountbeveiligingsgegevens vragen.


Een Apple ID-melding ontvangen

Apple kan een melding sturen naar uw apparaat dat aan die Apple ID is gekoppeld:

  • U hoeft alleen maar op 'Bevestig' te tikken om uw Apple ID op uw apparaat te bevestigen. 
  • Als uw apparaat niet is beveiligd met een toegangscode, moet u mogelijk ook uw Apple ID-wachtwoord invoeren.
  • Er wordt ook een bericht verzonden naar het e-mailadres van uw Apple ID, ongeacht of uw Apple ID met succes is bevestigd.

Als u een melding ontvangt om uw Apple ID te bevestigen, maar momenteel geen support van Apple aanvraagt, tikt u op 'Bevestig niet'.

Tik op de melding om uw Apple ID te bevestigen

 


Een tijdelijke support-pin genereren

U kunt ook een tijdelijke support-pin-genereren om uw Apple ID te bevestigen.

  1. Log in bij appleid.apple.com.
  2. Als daarom wordt gevraagd, voert u de verificatiecode in die u op uw vertrouwde apparaat hebt ontvangen.
  3. Scrol helemaal naar beneden en tik op 'Support-pin'. Tik vervolgens op 'Genereer pin'.
  4. Geef het viercijferige nummer op wanneer Apple om uw support-pin vraagt.

Uw pin wordt onmiddellijk aangemaakt en weergegeven in een pop-upvenster. Hierin wordt ook vermeld wanneer de pin verloopt. U kunt de gegenereerde pin maar één keer gebruiken.

Afhankelijk van hoe u uw Apple ID hebt aangemaakt, kunt u mogelijk een support-pin genereren zonder dat u een verificatiecode hoeft in te voeren (bijvoorbeeld door beveiligingsvragen te beantwoorden).

Tik op 'Support-pin' om een support-pin te genereren

Publicatiedatum: