Een Ninepoint Systems Ninepoint-leesregel gebruiken met VoiceOver

Wanneer u de Ninepoint Systems Ninepoint-brailleleesregel gebruikt in combinatie met VoiceOver op een iPhone, iPad of iPod touch, kunt u de volgende apparaatspecifieke toetsen gebruiken. 

Om er zeker van te zijn dat uw brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar vorig onderdeel Links
Ga naar volgend onderdeel Rechts
Activeer de knop 'Vorige', indien aanwezig Menu

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar vorig onderdeel met rotorinstelling Omhoog
Ga naar volgend onderdeel met rotorinstelling Omlaag

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel Router
Selecteer onderdeel onder uw vinger Voer

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status Router
Verschuif brailleleesregel naar links Pan Left
Verschuif brailleleesregel naar rechts Pan Right

Meer informatie

Raadpleeg Algemene braillecommando's voor VoiceOver voor de universele lijst met algemene commando's.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: