GarageBand voor iOS 1.3: rode statusbalk op beginscherm

Nadat u van GarageBand voor iOS terugkeert naar het beginscherm, kan de statusbalk even rood blijven terwijl GarageBand wordt gestopt. Als de statusbalk continu rood wordt weergegeven, is de optie ‘Voer in achtergrond uit’ ingeschakeld. Volg de onderstaande stappen om deze functie uit te schakelen.

 

De rode statusbalk geeft aan dat GarageBand in de achtergrond wordt uitgevoerd. De rode statusbalk verwijderen: 

  1. Tik in GarageBand op de knop Nummerinstellingen (iPad)  of de knop Instellingen (iPhone/iPod touch)  .
  2. Tik op ‘Voer in achtergrond uit’ om het uitvoeren van GarageBand in de achtergrond in of uit te schakelen.

 

Publicatiedatum: