iOS 6: een goed begrip van Locatievoorzieningen

Lees hier meer over de verschillende locatievoorzieningen die een apparaat met iOS 6 of hoger (iPhone, iPad en iPod touch) kan gebruiken om een locatie te bepalen.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Met Locatievoorzieningen kunnen op locatie gebaseerde apps en websites (zoals Kaarten, Camera, Safari en andere apps van Apple en derden) gegevens van het mobiele netwerk, Wi-Fi1 en GPS (Global Positioning System)2 gebruiken om een locatie bij benadering aan te geven.

Een app kan bijvoorbeeld uw locatie en locatiezoekopdrachten gebruiken om cafés of theaters in de buurt te vinden, of een apparaat kan de tijdzone automatisch instellen op basis van uw huidige locatie. U moet Locatievoorzieningen op een apparaat inschakelen en toestemming verlenen aan elke app of website voordat deze uw locatiegegevens kan gebruiken.

Opmerking: de locatiegegevens van uw iPhone kunnen voor uw veiligheid worden gebruikt bij noodoproepen voor snellere reacties, ongeacht het feit of u Locatievoorzieningen inschakelt.

Precisie of nauwkeurigheid van de locatie

Afhankelijk van het apparaat en de beschikbare services gebruikt Locatievoorzieningen een combinatie van mobiele netwerken, Wi-Fi-netwerken en GPS om uw locatie aan te geven. Wanneer u zich niet binnen het directe bereik van GPS-satellieten bevindt, bepaalt het apparaat uw locatie met behulp van crowd-sourced Wi-Fi3 en de locaties van zendmasten.

Apps die uw locatie op het scherm tonen, inclusief Kaarten, geven uw huidige locatie (bij benadering) aan met een blauwe markering. Als uw locatie niet precies kan worden bepaald, verschijnt ook een blauwe cirkel rond de markering. De grootte van de cirkel toont de precisie waarmee een locatie kan worden bepaald: hoe kleiner de cirkel, hoe groter de precisie.

Een kleine cirkel die de locatie bepaalt

Opmerking: wanneer Locatievoorzieningen actief is, verschijnt een paarse of witte pijl in de statusbalk.

Kaarten, routebeschrijvingen of op locatie gebaseerde apps zijn afhankelijk van datavoorzieningen. Deze datavoorzieningen zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn mogelijk niet beschikbaar in alle geografische gebieden, zodat kaarten, routebeschrijvingen of op locatie gebaseerde gegevens mogelijk niet beschikbaar, onnauwkeurig of onvolledig zijn. Vergelijk de informatie die op het apparaat wordt weergegeven met de omgeving en controleer de weergegeven aanwijzingen om verschillen op te lossen.

Meer informatie

Locatievoorzieningen in- of uitschakelen

U kunt Locatievoorzieningen in- of uitschakelen via Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen. U kunt Locatievoorzieningen inschakelen tijdens de Configuratie-assistent of later via de instelling van Locatievoorzieningen. U kunt de functie uitschakelen als u deze niet meer wenst te gebruiken of als u de gebruiksduur van de batterij wilt verlengen. U kunt afzonderlijk bepalen welke apps en systeemvoorzieningen toegang hebben tot de gegevens van Locatievoorzieningen.

Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen

Locatievoorzieningen is ingeschakeld

Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > Systeem

het scherm Systeem in Locatievoorzieningen

Locatiewaarschuwingen opnieuw instellen

Locatiewaarschuwingen zijn verzoeken van apps (zoals Camera, Kompas, Kaarten en op locatie gebaseerde apps van andere fabrikanten) om Locatievoorzieningen met die apps te gebruiken. Een app geeft een locatiewaarschuwing de eerste keer dat deze toegang moet hebben tot gegevens van Locatievoorzieningen. Als u op OK tikt, geeft u die app toestemming om Locatievoorzieningen te gebruiken. Als u op Sta niet toe tikt, heeft een app vanaf dat ogenblik geen toegang tot gegevens van Locatievoorzieningen.

Kaarten wil uw huidige locatie gebruiken. Kies of u dit wilt toestaan of niet.

U kunt ervoor kiezen om Locatievoorzieningen op elk ogenblik uit te schakelen.

 • Hiervoor tikt u op Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen en schakelt u alle locatievoorzieningen uit met de schuifknop voor Locatievoorzieningen of gebruikt u de afzonderlijke schuifknoppen voor elke app of elk item op het apparaat dat de locatie nodig heeft.
 • Als u Locatievoorzieningen voor alle websites wilt uitschakelen, schakelt u Locatievoorzieningen voor Safari uit.
 • U kunt ook op locatie gebaseerde systeemvoorzieningen op een apparaat uitschakelen door op Systeem te tikken en de schakelaar voor elke op locatie gebaseerde systeemvoorziening op het apparaat uit te zetten.

Als u Locatievoorzieningen uitschakelt, wordt u gevraagd de functie opnieuw in te schakelen de volgende keer dat een app deze functie probeert te gebruiken.

Nauwkeurigheid van de GPS verbeteren2,3

De nauwkeurigheid van de GPS hangt af van het aantal zichtbare GPS-satellieten. Alle zichtbare satellieten vinden, kan meerdere minuten duren waarbij de nauwkeurigheid telkens verhoogt. Tips om de nauwkeurigheid van de GPS te verbeteren:

 • Zorg ervoor dat de datum, tijd en tijdzone juist zijn ingesteld op het apparaat in Instellingen > Algemeen > Datum en tijd. Indien mogelijk kiest u Stel automatisch in.
  Belangrijk: onjuiste instellingen op een computer kunnen met een apparaat worden gesynchroniseerd. Controleer de datum, tijd en tijdzone van elke computer waarmee u het apparaat synchroniseert.
 • Start het apparaat opnieuw op.
 • Controleer of u een mobiele of Wi-Fi-netwerkverbinding hebt. Hiermee kan de Assisted GPS (A-GPS) op het apparaat sneller zichtbare GPS-satellieten vinden en bovendien geeft het de eerste locatiegegevens met behulp van de mobiele of Wi-Fi-netwerken.
  Opmerking: microcellen (soms femtocellen genoemd) worden niet ondersteund met Locatievoorzieningen.
 • Behoud een vrije baan naar de horizon in verschillende richtingen. Vergeet niet dat muren, autodaken, grote gebouwen, bergen en andere obstakels de zichtlijn van de GPS-satellieten kunnen blokkeren. Wanneer dit gebeurt, gebruikt het apparaat automatisch Wi-Fi- of mobiele netwerken om de positie te bepalen totdat de GPS-satellieten opnieuw zichtbaar worden.

Crowd-sourced Wi-Fi en mobiele Locatievoorzieningen

Als Locatievoorzieningen is ingeschakeld, verstuurt het apparaat periodiek de geografische locaties van Wi-Fi-hotspots en zendmasten in de buurt op een anonieme en gecodeerde vorm naar Apple om de crowd-sourced database met locaties van Wi-Fi-hotspots en zendmasten van Apple uit te breiden. Als u bovendien reist (bijvoorbeeld met de wagen) en Locatievoorzieningen is ingeschakeld, verstuurt een iOS-apparaat waarbij GPS is ingeschakeld ook periodiek informatie over GPS-locaties en reissnelheden op een anonieme en gecodeerde vorm naar Apple om de Apple-database met crowd-sourced verkeer uit te breiden. U kunt niet persoonlijk worden geïdentificeerd met de crowd-sourced locatiegegevens die door Apple worden verzameld.

Privacy

Als u toestaat dat apps van andere fabrikanten of websites uw huidige locatie gebruiken, bent u onderhevig aan hun algemene voorwaarden, privacybeleid en gebruik. U moet de voorwaarden, het privacybeleid en het gebruik van de apps en websites controleren om te begrijpen hoe ze uw locatie en andere gegevens gebruiken. Door Apple verzamelde informatie wordt behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van Apple.

Opmerkingen

 1. iOS-apparaten zonder een mobiele verbinding gebruiken alleen Wi-Fi voor Locatievoorzieningen (als een Wi-Fi-netwerk beschikbaar is). Sommige apps van andere fabrikanten vertrouwen op een Wi-Fi-verbinding voor de controle van de regio. Als een apparaat is vergrendeld met een toegangscode, is deze functie mogelijk beperkt of onnauwkeurig.
 2. GPS is beschikbaar op iPhone- en iPad Wi-Fi + 3G-modellen.
 3. iPad (Wi-Fi + Cellular-modellen): controleer of Mobiele data is ingeschakeld in Instellingen > Mobiele data, zelfs als u geen mobieledata-abonnement hebt. Hierdoor kan een apparaat nauwkeuriger worden gekalibreerd met behulp van de netwerktijd en locatiegegevens. In sommige gevallen moet de simpincode mogelijk worden uitgeschakeld.
 4. iOS-apparaten die in China zijn verkocht, gebruiken mogelijk de term Wireless LAN (WLAN) in plaats van Wi-Fi. Niet alle Chinese iPhone-modellen bieden ondersteuning voor WLAN.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: