Over de OS X Mountain Lion v10.8.1-update

Lees hier meer over de OS X Mountain Lion v10.8.1-update.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

De OS X Mountain Lion v10.8.1-update wordt aanbevolen voor alle gebruikers van OS X Mountain Lion en bevat algemene verbeteringen voor de stabiliteit, compatibiliteit en beveiliging van het besturingssysteem van een Mac.

Het systeem bijwerken

Maak vóór de installatie een reservekopie van het systeem. Hiervoor kunt u Time Machine gebruiken.

Onderbreek het installatieproces niet zodra u de update van het systeem hebt gestart.

Als u softwaremodificaties van derden hebt geïnstalleerd of als u het besturingssysteem op andere wijze hebt aangepast, kan dit leiden tot onverwachte resultaten.

Kies het menu Apple () > Software-update... om de nieuwste Apple-software via de Mac App Store te zoeken, inclusief deze update.

Mogelijk verschijnen er ook andere software-updates voor de computer die u moet installeren. De grootte van een update die wordt geïnstalleerd via Software-update kan variëren volgens computer. Bepaalde updates moeten ook vóór andere updates worden geïnstalleerd.

U kunt ook het installatieprogramma voor de update handmatig downloaden. Deze optie is handig wanneer u meerdere computers moet bijwerken maar de update slechts één keer wilt downloaden. Deze versies van standalone installatieprogramma’s zijn beschikbaar via Apple Support Downloads.

Meer informatie

Wat wordt meegeleverd?

Deze update bevat algemene verbeteringen voor de stabiliteit en compatibiliteit van het besturingssysteem van een Mac, inclusief de volgende verbeteringen:

  • Lost een probleem op waarbij de Migratie-assistent onverwacht stopt.
  • Verbetert de compatibiliteit wanneer verbinding wordt gemaakt met een Microsoft Exchange-server in Mail.
  • Verhelpt een probleem bij het afspelen van audio via een Thunderbolt-beeldscherm.
  • Lost een probleem op waarbij iMessages mogelijk niet worden verstuurd.
  • Verhelpt een probleem waardoor het systeem mogelijk niet reageert bij gebruik van een Pinyin-invoer.
  • Lost een probleem op bij het verbinden met SMB-servers met lange namen.
  • Verhelpt een probleem waarbij Safari mogelijk niet wordt gestart bij gebruik van een PAC-bestand (Proxy Automatic Configuration).
  • Verbetert de 802.1X-identiteitscontrole met Active Directory-inloggegevens.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: