Consumer Device Cardholder Verification Method

Meer informatie over de 'Consumer Device Cardholder Verification Method' en Apple Pay.

Wat is Consumer Device Cardholder Verification Method?

Consumer Device Cardholder Verification Method is een methode voor de verificatie van de kaarthouder (CVM) die wordt ondersteund door de creditcardnetwerken, waarbij transacties afkomstig van mobiele apparaten worden gecontroleerd. Verificatie wordt gebruikt om te controleren of de persoon die een betaalmiddel voorlegt, de rechtmatige eigenaar van het betaalmiddel is en wordt gebruikt om te bepalen wie aansprakelijk is voor frauduleuze transacties.

Met Apple Pay kan Face ID, Touch ID of de toegangscode van het apparaat worden gebruikt als verificatiemethode op het consumentenapparaat, in plaats van de traditionelere methoden, zoals een pincode, een handtekening voor transacties in winkels of 3D Secure voor transacties in apps.

Bij contactloze EMV-transacties van Apple Pay wordt de CDCVM volledig uitgevoerd en geverifieerd op het iOS-apparaat of de Apple Watch zelf. Er is voor klantverificatie tijdens de transactie geen extra actie van de klant vereist op de betaalterminal of het ontvangstbewijs, zoals het zetten van een handtekening of het invoeren van een pincode.

Waarom zouden winkeliers ondersteuning moeten bieden voor CDCVM?

  • Contactloos betalen mogelijk maken voor elk bedrag: momenteel geldt op sommige markten een transactielimiet voor contactloos betalen. Met CDCVM wordt deze limiet opgeheven.
  • Kosten met betrekking tot terugboekingen beperken: winkeliers profiteren van de verschuiving van aansprakelijkheid. Ze zijn niet aansprakelijk voor fraude als CDCVM is gebruikt voor transacties met Apple Pay. Dit komt de financiële resultaten van winkeliers ten goede, omdat terugboekingen worden beperkt en de administratieve afhandeling van handtekeningen wordt verminderd.
  • Snellere doorloop: door CDCVM-transacties kunnen winkeliers de doorloop bij de kassa versnellen, omdat klanten geen kaart hoeven in te voeren bij transacties boven de transactielimiet en het niet nodig is om een handtekening te zetten of een pincode in te voeren.
  • Klanttevredenheid verhogen: klanten profiteren van een eenvoudigere en soepelere transactie.

Wie zouden ondersteuning moeten bieden voor CDCVM?

CDCVM is van toepassing op alle winkeliers die contactloos betalen en transacties in apps accepteren die afkomstig zijn van iPhone 6 of nieuwer, Apple Watch, iPad Pro, iPad Air 2 of iPad mini 3 of nieuwer. CDCVM is aantrekkelijk voor winkeliers in drukke voetgangersgebieden die snelheid en doorstroming bij de kassa belangrijk vinden, en voor winkeliers die extra authenticatie van de consument willen bij in-app betalingen.

Hoe werkt CDCVM?

CDCVM verifieert de klant die een betalingstransactie uitvoert. Bij elke EMV-transactie moeten de betaalterminal en de ondersteunende toepassingen van het betaalnetwerk op het iOS-apparaat onderling uitmaken welke klantverificatiemethode wordt gebruikt. Die beslissing wordt genomen op basis van een vergelijking van de verificatiemethoden die door de terminal en het iOS-apparaat worden ondersteund. De eerste methode die door beide wordt ondersteund, wordt gebruikt. 

Bij Apple Pay-transacties vervangt CDCVM andere verificatiemethoden wanneer die door de betaalterminal wordt ondersteund.

Tijdens het autorisatieverzoek wordt de klantverificatiemethode verstuurd van de betaalterminal naar de uitgever. De verificatiemethode wordt vervolgens gebruikt om aansprakelijkheid voor fraude te bepalen op basis van het beleid van het betaalnetwerk. Meer informatie over aansprakelijkheid

Welke specificaties voor contactloos betalen ondersteunen CDCVM?

De grote betaalnetwerken ondersteunen CDCVM als onderdeel van hun specificaties voor contactloos en in de app betalen. Elk betaalnetwerk gebruikt een andere specificatie voor contactloos betalen. Installatie en certificering hiervan is nodig om ondersteuning te bieden voor betalingen die gebruikmaken van de nieuwe methode voor verificatie van de kaarthouder (CVM).

  • Visa biedt ondersteuning voor CDCVM met hun 'Visa Card Personalization Specification', versie 2.1 en hoger, of alle versies van EMV Contactless Kernel 3. Visa biedt ondersteuning voor CDCVM voor EMV-transacties met creditcards, bankpassen en prepaidkaarten die via VisaNet worden doorgestuurd.
  • Mastercard biedt ondersteuning voor CDCVM via hun specificatie voor contactloze kaartlezers, versie 3.0 en hoger, bij EMV-transacties met creditcards, bankpassen en prepaidkaarten. Mastercard gebruikt hiervoor de term 'CVM op het apparaat' (On-Device CVM/ODCVM).
  • Discover biedt ondersteuning voor CDCVM met hun specificatie voor contactloze D-PAS-terminaltoepassingen, versie 1.0 en hoger, of alle versies van EMV Contactless Kernel 6.
  • American Express biedt ondersteuning voor CDCVM bij mobiele contactloze transacties met Apple Pay met hun ExpressPay-terminalspecificatie, versie 3.0 en hoger.

Wat moeten winkeliers doen om ondersteuning te bieden voor CDCVM?

Winkeliers moeten verifiëren of de software van hun betaalterminal CDCVM ondersteunt. Bij terminals met de nieuwste specificaties zijn Apple Pay-betalingen mogelijk die de limiet voor contactloze transacties overschrijden. Als klanten een plastic contactloze kaart proberen te gebruiken, krijgen ze een melding om het opnieuw te proberen of om de kaart in het betaalapparaat te steken. Betaalterminals met een eerdere specificatie geven niet de keuze voor contactloos betalen boven de limiet voor contactloze transacties.

  1. De betaalterminals van de winkelier moeten voldoen aan de vereiste specificaties voor contactloos betalen die door de kaartnetwerken zijn geformuleerd.
  2. De betaalterminals van de winkelier moeten zo worden geconfigureerd dat CDCVM als verificatiemethode wordt geaccepteerd. De configuratie verschilt enigszins per betaalnetwerk. In elke specificatie voor contactloze betalingen wordt de exacte vereiste configuratie gespecificeerd.

Bekijk onze checklist om te kijken wat u nog meer moet doen om Apple Pay te accepteren. 

Disclaimer

Dit document wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en kan niet worden gebruikt voor wettelijke doeleinden. Het vormt geen officieel of met de betaalnetwerken overeengekomen standpunt. Alle betaalnetwerken bepalen hun eigen beleid en werkwijze (met inbegrip van maar niet beperkt tot regels met betrekking tot aansprakelijkheid van de winkelier). Winkeliers, kopers, verwerkende banken en anderen die de EMV-technologie voor CDCVM ondersteunen, worden daarom ten zeerste aangeraden contact op te nemen met hun betaalnetwerken over toepasselijk beleid en regels voor terugboekingen.   

Apple doet geen enkele toezegging en biedt geen garanties met betrekking tot het hierin opgenomen onderwerp, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of garanties die anderszins voortvloeien uit het gebruik van of het zich beroepen op dit document. 

Dit is een vertrouwelijk document dat niet mag worden gereproduceerd of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch, voor welk doel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple.

© 2015 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo en Wallet zijn handelsmerken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd in de VS en andere landen en regio's. Apple Pay, Face ID en Touch ID zijn handelsmerken van Apple Inc. IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en regio's en wordt onder licentie gebruikt. Andere in dit document vermelde product- en bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

Publicatiedatum: