Verbinding maken met internet via PPPoE in Mac OS X v10.6 en hoger

Lees hier hoe u verbinding maakt met het internet via PPPoE in Mac OS X v10.6 en hoger.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

De aanbieders van breedbandinternet vereisen mogelijk dat u verbinding maakt via PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet). In dit artikel wordt uitgelegd hoe u PPPoE instelt in Mac OS X 10.6 of hoger.

Volg deze stappen als u de computer rechtstreeks aansluit op een DSL- of kabelmodem en de ISP u vraagt PPPoE te gebruiken. Als u een AirPort Extreme, Express of Time Capsule hebt, volgt u eerst deze stappen om de computer te configureren zonder dat het basisstation is verbonden met het netwerk. Vervolgens raadpleegt u het onderdeel AirPort op het einde van dit artikel.

Voordat u verdergaat, moet u weten dat talrijke DSL- of kabelmodems ook optreden als router en de nodige PPPoE-instellingen zelf configureren. U moet deze instructies slechts volgen als de ISP u bevestigt dat u PPPoE rechtstreeks op de computer of router moet instellen.

Opmerking: als u PPPoE configureert in Mac OS X v10.5 of lager, raadpleegt u dit artikel.
 

Stappen om verbinding te maken

 1. Vraag deze gegevens aan uw ISP:

  • Gebruikersnaam en wachtwoord
  • DNS-adressen (Domain Name Server) indien nodig

  Opmerking: in veel gevallen worden DNS-servers automatisch toegewezen door de ISP wanneer de PPPoE-verbinding tot stand wordt gebracht en moeten deze niet ervoor worden ingevoerd. 
   
 2. Zorg ervoor dat de DSL- of kabelmodem is ingeschakeld en verbonden met internet (op basis van de statuslampjes) en zorg er ook voor dat de Ethernet-kabel is aangesloten op de computer. Sommige modems hebben afzonderlijke statuslampjes voor elke verbinding.
 3. Kies in het menu 'Apple' () de optie 'Systeemvoorkeuren'.
 4. Kies in het menu 'Weergave' de optie 'Netwerk'.
 5. Ontgrendel het paneel (indien nodig). 
 6. Klik op de plusknop ('+') links onder om een nieuwe interface toe te voegen. 
 7. Kies 'PPPoE' als de interface en zorg ervoor dat 'Ethernet' is geselecteerd in het menu 'Ethernet'. 
 8. Klik op 'Maak aan'. 
 9. Typ uw gebruikersnaam in het veld 'Accountnaam'.
 10. Typ uw wachtwoord in het veld 'Wachtwoord'. Als u wilt dat alle gebruikers van deze computer verbinding maken op dezelfde manier, selecteert u het aankruisvak 'Bewaar wachtwoord'.

  Tip: als u wilt dat de computer automatisch verbinding maakt wanneer u een netwerkprogramma opent (webbrowser, e-mail, enzovoort), klikt u op de knop Geavanceerd, selecteert u het tabblad PPP en selecteert u het aankruisvak 'Verbind automatisch indien noodzakelijk'.
   
 11. Klik op het tabblad 'TCP/IP'.
 12. Kies 'Via PPP' of 'Handmatig' in het venstermenu Configureer IPv4 , zoals gevraagd door de ISP. Kies 'Handmatig' als uw ISP u een statisch IP-adres heeft verschaft. Voer het statische IP-adres in het veld 'IP-adres' in.
 13. Klik op het tabblad 'DNS'. 
 14. Klik onder 'DNS-servers' op de plusknop ('+') en typ de eerste DNS-server die de ISP u heeft verschaft (indien van toepassing). Herhaal dezelfde stappen voor elke extra DNS-server.
 15. Klik op 'Pas nu toe'.
 16. Open een webbrowser of een ander (TCP/IP-) programma om de verbinding te testen.

  Tip:
  als u de optie om indien nodig automatisch verbinding te maken niet hebt ingeschakeld in stap 10, hebt u twee alternatieven. U kunt handmatig klikken op 'Verbind' in het scherm 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren terwijl PPPoE is geselecteerd wanneer u toegang tot het internet wenst of u kunt het aankruisvak 'Toon PPPoE-status in menubalk' aanvinken in hetzelfde scherm en vervolgens het pictogram van het menu PPPoE gebruiken om verbinding te maken wanneer dit nodig is.   

Aanvullende stappen voor AirPort

 1. Sluit het basisstation aan op het netwerk wanneer de computer verbinding heeft gemaakt met internet.
 2. Koppel de stroomkabel van de DSL- of kabelmodem enkele seconden los en sluit deze vervolgens opnieuw aan.
 3. Gebruik het hulpprogramma AirPort (in /Programma's/Hulpprogramma's/) om de instellingen van de computer te kopiëren naar het basisstation.
 4. Als u de optie 'Verbind automatisch indien noodzakelijk' (stap 10 hierboven) hebt geselecteerd, opent u Netwerkvoorkeuren nadat u de AirPort-configuratie-assistent hebt gebruikt en maakt u de selectie van deze instelling ongedaan voor de ingebouwde Ethernet-poort van uw computer. Hierdoor voorkomt u het probleem dat is omschreven in AirPort: kan verbinding maken met basisstation maar niet met internet wanneer PPPoE wordt gebruikt.

 

Publicatiedatum: