Hosts en poorten voor macOS Recovery

Wanneer u macOS Recovery gebruikt, moet de computer mogelijk verbinding maken met een Apple hostserver via een specifieke poort. Lees hier met welke hosts en via welke poorten mogelijk verbinding wordt gezocht.

 Dit artikel is bedoeld voor netwerkbeheerders. Als u denkt dat u een probleem ondervindt dat te maken heeft met hosts en poorten voor macOS Recovery, neemt u contact op met uw netwerkbeheerder.

Als u macOS opnieuw wilt installeren met behulp van macOS Recovery, moet u een internetverbinding hebben. Als de computer van de gebruiker zich achter een externe proxyserver of firewall bevindt, moet u de volgende zaken verifiëren:

  • De hostnaam 'osrecovery.apple.com' moet via DNS kunnen worden omgezet, en de host moet benaderd kunnen worden op poort 80 (HTTP) en poort 443 (HTTPS)
  • De hostnaam 'oscdn.apple.com' moet via DNS kunnen worden omgezet, en de host moet benaderd kunnen worden op poort 80 (HTTP) en poort 443 (HTTPS)

Deze hostnamen worden niet altijd omgezet in hetzelfde IP-adres.

Wanneer macOS Recovery verbinding maakt met de server, verstuurt het gegevens die het hardwaremodel van de computer aanduiden. Deze gegevens worden gebruikt om te bepalen welke versie van het besturingssysteem er moet worden geïnstalleerd. macOS Recovery verstuurt geen persoonlijke informatie.

Publicatiedatum: