De Java-webplugin in Safari uitschakelen

Lees hier hoe u de Java-webplugin in Safari uitschakelt.

Belangrijk: gebruik Software-update en installeer alle updates totdat ‘De software is up-to-date’ wordt gemeld in Software-update.

Selecteer hieronder de versie van Safari die u gebruikt om de bijbehorende instructies te zien.

Safari 6.1 en hoger

In Safari 6.1 en hoger kunt u in het paneel Beveiliging van Systeemvoorkeuren de Java-plugin voor individuele websites in- of uitschakelen. Wanneer de plugin is geïnstalleerd maar uitgeschakeld voor een website, verschijnt in Safari dat de plugin is uitgeschakeld en niet het Java-materiaal:

Als u een indicator van een ontbrekende plugin ziet in plaats van een indicator dat de plugin is uitgeschakeld, is de Java-internetplugin niet geïnstalleerd.

Safari 6 en lager

Volg deze stappen om de Java-webplugin in Safari 6 of lager uit te schakelen:

  1. Kies in Safari het menu Safari > Voorkeuren of druk op Command-komma (⌘-,).
  2. Klik op ‘Beveiliging’.
  3. Schakel ‘Sta Java toe’ uit (maak de selectie ervan ongedaan).
  4. Sluit het venster met Safari-voorkeuren.

Als u Java opnieuw wilt inschakelen in Safari, schakelt u ‘Sta Java toe’ in.

Meer informatie

  • Raadpleeg dit artikel voor informatie over hoe u de Java-webplugin bijwerkt.
  • Klik op deze koppeling voor informatie over hoe u de Java-webplugin in Chrome uitschakelt.
  • Klik op deze koppeling voor informatie over hoe u de Java-webplugin in Firefox uitschakelt.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: