macOS Server vanaf een Time Machine-reservekopie terugzetten

Lees hier meer over het terugzetten van macOS Server vanaf een lokale Time Machine-reservekopie.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

In macOS Server kunnen voorzieningengegevens worden bewaard op een ander volume dan het opstartvolume. De stappen die u moet uitvoeren voor het terugzetten vanaf een Time Machine-reservekopie, zijn afhankelijk van het feit of de gegevens zijn bewaard op het opstartvolume of een ander volume.

Gebruik voor het terugzetten een lokale Time Machine-reservekopie. Als u probeert terug te zetten vanaf een Time Machine-reservekopie in het netwerk, worden niet alle instellingen naar behoren teruggezet.

Als de voorzieningengegevens zijn bewaard op het opstartvolume of als alleen het opstartvolume wordt teruggezet

 1. Zorg ervoor dat de Time Machine-reservekopieschijf is aangesloten.
 2. Op uw Intel-Mac of Mac met Apple silicon start u op via macOS-herstel.
 3. Selecteer 'Zet terug van Time Machine-reservekopie' en volg de instructies op het scherm om het volume terug te zetten.

Als u vóór het terugzetten de Mail-voorziening gebruikte, schakelt u de Mail-voorziening in het programma Server uit en weer in. 

Als de voorzieningengegevens niet zijn bewaard op een opstartvolume of zowel het opstartvolume als een ander volume moeten worden teruggezet

Deze stappen zijn van toepassing als een ander volume dan het opstartvolume wordt teruggezet, of als zowel het opstartvolume als een ander volume moeten worden teruggezet in Lion Server v10.7.3 en hoger, inclusief macOS Server.

 1. Zorg ervoor dat de Time Machine-reservekopieschijf is aangesloten.
 2. Op uw Intel-Mac of Mac met Apple silicon start u op via macOS-herstel.
 3. Open Schijfhulpprogramma en klik op 'Ga door'.
 4. Ga naar stap 7 als de Time Machine-schijf niet is versleuteld.
 5. Control-klik of klik met de rechtermuisknop op het Time Machine-volume en selecteer 'Ontsleutel'.
 6. Voer het wachtwoord van het volume in en klik op 'OK'.
 7. Maak een nieuw volume voor voorzieningengegevens of zorg ervoor dat u er al een hebt dat groot genoeg is voor de oudere gegevens en dat dezelfde naam heeft als het vorige volume voor voorzieningengegevens. Als de voorzieningengegevens bijvoorbeeld werden bewaard op een volume van 500 GB met de naam 'DataHD', zorgt u ervoor dat u een nieuw volume van minstens 500 GB met de naam 'DataHD' hebt.
 8. Stop Schijfhulpprogramma.
 9. Kies in het Hulpprogramma's-menu de optie 'Terminal'.
 10. Voer het volgende commando op een enkele regel in. Vervang Time Machine-reservekopieschijf door de naam van de Time Machine-reservekopieschijf, servernaam door de naam van de server en Naam opstartvolume door de naam van het eerdere opstartvolume.
  cd /Volumes/Time Machine Backup Disk/Backups.backupdb/servername/Latest/Startup Volume Name/
  
 11. Voer het volgende commando op een enkele regel in. Vervang Volume voor voorzieningengegevens door de naam van het originele (en toekomstige) volume voor voorzieningengegevens.
  ./usr/bin/tmutil restore -v ../Service Data Volume/* /Volumes/Service Data Volume
  
 12. Stop Terminal.
 13. Als u ook het opstartvolume moet terugzetten, selecteert u 'Zet terug van Time Machine-reservekopie' en volgt u de instructies op het scherm.

Meer informatie

Time Machine is de eigen voorziening van macOS Server voor het maken van reservekopieën. macOS Server heeft ook het proces ServerBackup, dat met Time Machine werkt. ServerBackup maakt dagelijkse reservekopieën van Open Directory (indien ingeschakeld). Deze dagelijkse reservekopieën worden opgenomen in de Time Machine-reservekopie van Server. ServerBackup is ook betrokken bij het terugzetten van servervoorzieningen, wordt uitgevoerd tijdens de eerste opstart na herstel, en zet servervoorzieningen en databases weer op hun plek nadat de server is opgestart.

Publicatiedatum: