De echtheid van handmatig gedownloade software-updates van Apple controleren

Als u een updatepakket voor een Mac handmatig downloadt, kunt u de handtekening controleren om te bevestigen dat het pakket echt en volledig is.

Om de echtheid van software-updates te waarborgen, ondertekent Apple alle updates digitaal en biedt deze uitsluitend aan via de Mac App Store of de site Downloads van Apple Support. Download software-updates van Apple altijd via een van deze bronnen en controleer altijd deze bronnen om te zorgen dat u de nieuwste softwareversie gebruikt.

Sommige software-updates worden automatisch gecontroleerd

Als u de Mac App Store gebruikt (of 'Software-update' in eerdere versies van OS X) om een software-update van Apple te downloaden en te installeren, wordt de digitale handtekening van Apple automatisch gecontroleerd vóór installatie.

Handmatig gedownloade software-updates kunnen handmatig worden gecontroleerd

Als u een software-update van Apple handmatig downloadt, kunt u vóór de installatie de digitale handtekening controleren om er zeker van te zijn dat de update echt en volledig is.

  1. Dubbelklik op het bestand van het software-updatepakket (.pkg) om het installatieprogramma te openen.
  2. Klik rechts boven in het venster van het installatieprogramma op het symbool van een hangslot  of certificaat  voor informatie over het certificaat. Als u geen van beide symbolen ziet, is het pakket niet ondertekend en mag u het niet installeren.
  3. Selecteer 'Apple Software Update Certificate Authority', zoals hieronder weergegeven. Als u een andere certificaatautoriteit ziet of het certificaat geen groen vinkje heeft om de geldigheid ervan aan te geven, mag u het pakket niet installeren.
  4. Klik op het driehoekje naast het woord 'Details' voor meer informatie over het certificaat.
  5. Scrol naar de onderkant van het onderdeel 'Details' om de SHA1-vingerafdruk te zien. 

  6. Overtuig u ervan dat de SHA1-vingerafdruk in het installatieprogramma overeenstemt met een van de volgende vingerafdrukken in het huidige of vorige certificaat van Apple. Als deze overeenstemmen, is de handtekening gecontroleerd: klik op 'OK' en laat het installatieprogramma zijn gang gaan. 

    SHA1 FA 02 79 0F CE 9D 93 00 89 C8 C2 51 0B BC 50 B4 85 8E 6F BF
    SHA1 9C 86 47 71 48 B3 D7 04 24 7A 3C 3F 56 EA 2D E5 94 4B 01 C2

Het installatieprogramma controleert automatisch de bestanden in het pakket. Als een van de bestanden een probleem heeft, wordt de installatie gestopt zonder het systeem te wijzigen en ziet u een bericht dat er een probleem is opgetreden.

Publicatiedatum: