De echtheid van handmatig gedownloade software-updates van Apple controleren

Als u een updatepakket voor een Mac handmatig downloadt, kunt u de handtekening controleren om te bevestigen dat het pakket echt en volledig is.

Om de echtheid van software-updates te waarborgen, ondertekent Apple alle updates digitaal en biedt deze uitsluitend aan via de App Store of de site Downloads van Apple Support. Download software-updates van Apple altijd via een van deze bronnen en controleer altijd deze bronnen om te zorgen dat u de nieuwste softwareversie gebruikt.

Sommige software-updates worden automatisch gecontroleerd

Wanneer u een update downloadt van Apple en installeert, wordt automatisch de digitale handtekening van Apple gecontroleerd voordat de installatie plaatsvindt.


Handmatig gedownloade software-updates kunnen handmatig worden gecontroleerd

Als u een software-update van Apple handmatig downloadt, kunt u vóór de installatie de digitale handtekening controleren om er zeker van te zijn dat de update echt en volledig is.

  1. Dubbelklik op het bestand van het software-updatepakket (.pkg) om het installatieprogramma te openen.
  2. Klik op het hangslot  of het certificaatsymbool  linksboven in het venster van het installatieprogramma als u informatie over het certificaat wilt zien. Als u geen van beide symbolen ziet, is het pakket niet ondertekend en mag u het niet installeren.
  3. Selecteer 'Apple Software Update Certificate Authority', zoals hieronder weergegeven. Als u een andere certificaatautoriteit ziet of het certificaat geen groen vinkje heeft om de geldigheid ervan aan te geven, mag u het pakket niet installeren.

  4. Klik op het driehoekje naast het woord 'Details' voor meer informatie over het certificaat.
  5. Scrol helemaal naar beneden in het onderdeel 'Details' om de SHA-256-vingerafdruk te zien.

  6. Overtuig u ervan dat de SHA-256-vingerafdruk in het installatieprogramma overeenstemt met een van de volgende vingerafdrukken in het huidige of vorige certificaat van Apple. Als deze overeenstemmen, is de handtekening gecontroleerd: klik op 'OK' en laat het installatieprogramma zijn gang gaan.

    SHA-256 12 99 E9 BF E7 76 A2 9F F4 52 F8 C4 F5 E5 5F 3B 4D FD 29 34 34 9D D1 85 0B 82 74 F3 5C 71 74 5C

Het installatieprogramma controleert automatisch de bestanden in het pakket. Als er probleem is met een van de bestanden, wordt de installatie gestopt zonder wijzigingen aan het systeem en ziet u een bericht waarin wordt gemeld dat er een probleem is opgetreden.


Publicatiedatum: