S/MIME gebruiken om versleutelde berichten te versturen en ontvangen in de Mail-app in iOS

iOS ondersteunt S/MIME zodat u versleutelde e-mailberichten kunt versturen. 

Installeer een S/MIME-certificaat voor uw e-mailaccount om versleutelde berichten te versturen. U kunt S/MIME-certificaten verkrijgen van een certificaatautoriteit (CA) of, als u een Exchange-account gebruikt, van uw organisatie. U hebt ook het certificaat van de ontvanger (de publieke sleutel) nodig.


Berichtencryptie inschakelen

Wanneer u S/MIME voor uw account configureert, kunt u 'Versleutel standaard' kiezen voor wanneer u nieuwe berichten opstelt:

  1. Open de Instellingen-app.
  2. Kies 'Mail' > 'Accounts'.
  3. Selecteer de account waarvan u de berichten standaard wilt versleutelen.
  4. Kies 'Account' > 'Geavanceerd' > 'Versleutel standaard' en schakel 'Versleutel standaard' vervolgens in.

Wanneer u een bericht beantwoordt of doorstuurt, komt de encryptiestatus van uw bericht overeen met de status van het inkomende bericht, en niet met wat u in de systeeminstellingen als standaard hebt ingesteld. U kunt ook de blauwe vergrendelknop  in het adresveld gebruiken om de encryptiestatus van een uitgaand bericht te wijzigen.


Versleutelde berichten versturen

Als de ontvanger een gebruiker in dezelfde Exchange-omgeving is, kan iOS het juiste certificaat opzoeken om het bericht te versleutelen. iOS haalt certificaten op uit de GAL. U ziet de vergrendelknop  in het adresveld wanneer u een bericht opstelt en uw ontvanger het bericht kan ontsleutelen. Als u geen Exchange-account gebruikt of als uw ontvanger niet in dezelfde organisatie zit, moet u ondertekende e-mails uitwisselen voordat u een versleuteld bericht verstuurt.


De handtekening van een ontvanger handmatig vertrouwen

Als de handtekening van de beoogde ontvanger niet vertrouwd is, gebruikt u de volgende stappen om het certificaat van de ontvanger op het apparaat te installeren:

  1. Tik in een ondertekend bericht van de beoogde ontvanger op het adres van de afzender. Niet-vertrouwde handtekeningen hebben een rood vraagteken   rechts naast het adres van de afzender. Mail geeft geldige handtekeningen aan met een blauw vinkje   rechts naast het adres van de afzender.
  2. Als het certificaat van de afzender is afgegeven door een onbekende certificaatautoriteit, kunt u het certificaat voor dit e-mailadres handmatig installeren. Tik op 'Bekijk certificaat'.
  3. Tik op 'Installeer' om het ondertekeningscertificaat van de afzender te installeren en te vertrouwen.
  4. De kleur van de knop 'Installeer' verandert in rood en het opschrift verandert in 'Verwijder'. Tik op 'Gereed' in de rechterbovenhoek om het installatieproces van het certificaat te voltooien.
  5. iOS koppelt dit digitale certificaat aan het e-mailadres van de ontvanger, waardoor versleutelde berichten mogelijk zijn.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: