S/MIME gebruiken om in iOS versleutelde berichten te versturen in een Exchange-omgeving

iOS biedt ondersteuning voor S/MIME, waardoor u versleutelde e-mailberichten kunt versturen. 

Als u versleutelde berichten wilt versturen, hebt u het certificaat van de ontvanger nodig (publieke sleutel). Mail heeft toegang tot dit certificaat op één of twee manieren, afhankelijk van het feit of de ontvanger zich al dan niet in uw Exchange-omgeving bevindt. In dit artikel worden beide manieren uitgelegd.

Encryptie van berichten

Wanneer u S/MIME voor uw account configureert, kunt u 'Versleutel standaard' kiezen voor nieuwe berichten die u opstelt.

Wanneer u in iOS 13.4 en hoger een bericht beantwoordt of doorstuurt, komt de encryptiestatus van uw bericht overeen met de status van het inkomende bericht, en niet met wat u in de systeeminstellingen als standaard hebt ingesteld. U kunt de encryptiestatus van een uitgaand bericht ook wijzigen met het blauwe hangslotsymbool:

 

 

Versleutelde berichten naar personen in uw Exchange-omgeving versturen

Als de ontvanger een gebruiker in dezelfde Exchange-omgeving is, kan iOS het juiste certificaat opzoeken om het bericht te versleutelen.

Volg deze stappen om versleutelde berichten naar contacten in uw Exchange-omgeving te versturen:

  1. Maak een nieuw bericht aan in Mail. Let op het ontgrendelde hangslotsymbool, waarmee wordt aangegeven dat het versleutelen van berichten voor uw Exchange-account is ingeschakeld.
  2. Richt het bericht tot een ontvanger uit uw Exchange-omgeving.
  3. Mail raadpleegt de globale adreslijst om het S/MIME-certificaat van de ontvanger te kennen.
  4. Wanneer Mail een certificaat vindt, verschijnt een hangslot rechts van de contactnaam van de ontvanger en wordt het adres in het blauw gemarkeerd. Let op het grotere blauwe hangslotsymbool. Dit kan worden gebruikt om versleuteling van het bericht in of uit te schakelen, waardoor u eenvoudig zowel versleutelde als niet-versleutelde berichten kunt opstellen.
  5. Als u een ontvanger toevoegt en Mail het certificaat niet vindt, wordt het adres in het rood gemarkeerd en verschijnt een ontgrendeld hangslot rechts van het adres van de ontvanger. Het bericht geeft nu een ontgrendeld hangslot en de mededeling 'Versleutelen niet mogelijk' weer.

Een versleuteld bericht versturen naar iemand die zich niet in uw Exchange-omgeving bevindt

Als de ontvanger zich niet in de Exchange-omgeving van de zender bevindt of als de zender geen Exchange-account gebruikt, moet het certificaat van de ontvanger op het apparaat geïnstalleerd zijn. Voer deze stappen uit.

  1. Tik in een ondertekend bericht van de ontvanger op het adres van de zender. Ongeldige handtekeningen hebben een rood vraagteken   rechts van het adres van de zender. Mail geeft geldige handtekeningen aan met een blauwe aanwijzing   rechts van het adres van de zender.
  2. Als het certificaat van de afzender is afgegeven door een onbekende certificaatautoriteit, kunt u het certificaat voor dit e-mailadres handmatig installeren. Tik op 'Bekijk certificaat'.

  3. Tik op Installeer om het certificaat van de handtekening van de zender te installeren en te vertrouwen.
  4. De knop Installeer wordt rood en geeft Verwijder weer. Tik rechtsboven op Gereed om de installatie van het certificaat te voltooien.
  5. iOS koppelt dit digitale certificaat aan het e-mailadres van de ontvanger, waardoor versleutelde berichten mogelijk zijn.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: