Ongewenste reclame identificeren en filteren in iCloud

Lees hier hoe iCloud ongewenste berichten, ook bekend als ongewenste reclame of spam, filtert.

Automatisch filter voor ongewenste reclame in iCloud

iCloud gebruikt trendanalyses, dynamische lijsten en andere technologieën voor het automatisch detecteren en blokkeren van ongewenste reclame, nog voordat die uw postbus Inkomend kan bereiken. Het is helaas niet mogelijk om alle ongewenste reclame te weren uit uw postvak Inkomend, maar hier volgen enkele tips waarmee u de hoeveelheid ongewenste reclame kunt beperken.

Open een bericht niet als u denkt dat het ongewenste reclame is

Wanneer u een e-mail opent die eruit ziet als ongewenste reclame, kunnen spammers daaruit afleiden dat het bericht is ontvangen en geopend in een actieve e-mailaccount. Dat kan dan weer leiden tot nog meer ongewenste reclame. Verwijder alle berichten die eruit zien als ongewenste reclame zonder ze eerst te openen. Zo voorkomt u dat spammers u nog meer ongewenste reclame sturen.

Spammers gebruiken de functie voor het laden van afbeeldingen in e-mails om te bepalen of uw e-mailaccount actief is. Ga als volgt te werk om te zorgen dat afbeeldingen niet automatisch worden geladen:

  • In OS X Mail op de Mac selecteert u Mail > Voorkeuren. Hef op het tabblad Weergave de selectie van ‘Laad extern materiaal in berichten’ op.
  • In iCloud Mail klikt u in de zijbalk op het symbool van het actiemenu en selecteert u Voorkeuren. Hef op het tabblad Algemeen de selectie van ‘Laad afbeeldingen in HTML-berichten’ op.

Gebruik eventueel een iCloud-e-mailalias

U kunt een iCloud-e-mailalias gebruiken om te voorkomen dat ongewenste reclame wordt verstuurd naar uw primaire e-mailadres van iCloud. U kunt bijvoorbeeld uw primaire iCloud-e-mailadres gebruiken om e-mails uit te wisselen met vrienden en familie, en een e-mailalias gebruiken voor online registraties, de aankoop van producten en abonnementen op mailinglijsten. Zo kunt u eenvoudiger controleren van welke bron ongewenste berichten afkomstig zijn.

Ongewenste reclame melden

Ongewenste reclame filteren op de server is maar een deel van de oplossing. U kunt berichten in de app Mail aanmerken als ongewenste reclame en zo een bijdrage leveren aan het filteren van ongewenste reclame in iCloud. Berichten van dezelfde afzender worden dan voortaan gemarkeerd als ongewenste reclame.

Een bericht markeren als ongewenste reclame:

  • Op uw iPhone, iPad of iPod touch met iOS 7 of hoger opent u het bericht, tikt u op de vlag onderaan en vervolgens op ‘Verplaats naar reclame’.
  • Op uw Mac selecteert u het bericht en kikt u in de knoppenbalk op de knop met de duim naar beneden om het bericht te markeren als ongewenste reclame. U kunt het bericht ook gewoon verslepen naar de map ‘Ongewenste reclame’ in de navigatiekolom.
  • In iCloud.com selecteert u het bericht, klikt u vervolgens op de vlag en kiest u ‘Verplaats naar reclame’. U kunt het bericht ook gewoon verslepen naar de map ‘Ongewenste reclame’ in de navigatiekolom.

Fout-positieven corrigeren

Wanneer ongewenste reclame wordt gefilterd, kan het gebeuren dat een gewone, echte e-mail niet in uw postbus Inkomend terechtkomt. Dit wordt ‘fout-positief’ genoemd.

Als u van mening bent dat een normaal e-mailbericht per ongeluk is gefilterd, kunt u het markeren als ‘Geen reclame’, zodat toekomstige berichten van dezelfde afzender gewoon in uw postbus Inkomend terechtkomen:

  • Op uw iPhone, iPad of iPod touch met iOS 7 of hoger opent u het bericht in de map Reclame, tikt u onderaan op het mapsymbool en vervolgens op Inkomend om het bericht te verplaatsen.
  • Op de Mac selecteert u het bericht en klikt u op de knop ‘Geen reclame’ boven het bericht. U kunt het bericht ook gewoon verslepen naar de postbus Inkomend in de navigatiekolom.
  • In iCloud.com selecteert u het bericht, klikt u vervolgens op ‘Geen reclame’ boven in het berichtvenster. U kunt het bericht ook gewoon verslepen naar de postbus Inkomend in de navigatiekolom.

Als u merkt dat meerdere e-mailberichten met vertraging worden ontvangen, worden teruggestuurd of niet worden afgeleverd, neemt u rechtstreeks contact op met iCloud Support. Controleer uw postbus ‘Ongewenste reclame’ om te zien of er berichten in staan die ten onrechte als ongewenste reclame zijn gemarkeerd. Als u de map voor ongewenste reclame op iCloud.com wilt controleren, kiest u het programma Mail en klikt u op de map Ongewenste reclame in de navigatiekolom. E-mailberichten in de map Ongewenste reclame worden na 30 dagen automatisch verwijderd.

Meer informatie

Publicatiedatum: