Profielbeheer of de Wiki-voorziening gebruiken met Active Directory of LDAP-voorzieningen van andere fabrikanten gebruiken

In sommige netwerken zijn niet alle clients gekoppeld aan hetzelfde Active Directory-domein als de server. Lees hier hoe u macOS Server configureert om Profielbeheer of de Wiki-voorziening in deze netwerken te gebruiken.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

In macOS Server ondersteunen Profielbeheer en de Wiki-voorziening de MD5 Digest-methode voor identiteitscontrole. De Active Directory-connector ondersteunt deze identiteitscontrole ook. 

In sommige gevallen zijn alle gebruikers en de server aan hetzelfde Active Directory-domein gekoppeld. Als dat het geval is, hoeft u macOS Server niet te configureren om Active Directory-gebruikers te ondersteunen.

Gebruik deze Terminal-commando's om macOS Server te configureren als:

  • U voert de identiteitscontrole met Active Directory uit in een omgeving met meerdere domeinen. De server die het Profielbeheer of de Wiki-voorziening uitvoert, bevindt zich op een ander domein dan de clients.
  • Uw Profielbeheer of Wiki-voorziening voert de identiteitscontrole met een LDAP-server van een andere fabrikant uit.

Deze Terminal-commando's configureren Profielbeheer en de Wiki-voorzieningen om de niet-gecodeerde identiteitscontrole in plaats van de samenvattingsidentiteitscontrole te gebruiken. Om wachtwoorden die over het netwerk worden verstuurd, te beveiligen, schakelt u SSL-codering voor Profielbeheer en Wiki-websites in.  

macOS Server (inclusief OS X Server Mavericks en hoger)

Gebruik deze Terminal-commando's:

sudo serveradmin stop wiki
sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c 'set :Auth:Authenticator plaintext' /Library/Server/Wiki/Config/collabd.plist
sudo serveradmin start wiki

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: