OS X Lion: Automatisch bewaren en Versies

Lees hier meer over Automatisch bewaren en Versies in OS X Lion.

Automatisch bewaren: de functie Automatisch bewaren in OS X Lion bewaart uw werk tijdens een pauze. Als u doorlopend werkt, wordt uw werk elke 5 minuten bewaard. Het bewaren gebeurt op de achtergrond. U wordt dus niet afgeleid wanneer dit gebeurt en u wordt ook niet onderbroken door voortgangsbalken.

Versies: Versies houdt automatisch de geschiedenis van een document bij wanneer u dit aanmaakt en er wijzigingen aan brengt. OS X Lion maakt automatisch een nieuwe versie van elk document aan telkens als u het opent en elk uur als u het bewerkt. U kunt ook snapshots van een document maken wanneer u dat wenst. De interface van Versies is vergelijkbaar met die van Time Machine. U ziet het huidige document naast eerdere versies die trapsgewijs worden weergegeven. Zo kunt u het document dat u bewerkt, vergelijken met oudere versies door deze naast elkaar te leggen. U kunt volledige oudere versies herstellen of onderdelen van oudere versies, zoals een afbeelding of tekst, verplaatsen naar het document dat u bewerkt.

Automatisch bewaren

Apps met de functie Automatisch bewaren, zoals Voorvertoning, iWork en Teksteditor, bewaren automatisch de wijzigingen aan een document terwijl u eraan werkt. Aangezien Automatisch bewaren alle wijzigingen op de achtergrond bewaart, kunt u werken zonder afgeleid te worden door pauzes of voortgangsbalken. Automatisch bewaren in OS X Lion voegt de wijzigingen direct aan het bestand toe zodat er maar één exemplaar van het document op de Mac wordt bewaard.

Deze functie in OS X Lion bewaart uw werk tijdens een pauze. Als u doorlopend werkt, wordt uw werk elke 5 minuten bewaard.

Als u op de titelbalk klikt, geeft u het menu ervan weer.

Vergrendel: u kunt een document op elk gewenst moment vergrendelen om onbedoelde wijzigingen te voorkomen. Twee weken na de laatste bewerking wordt het document automatisch vergrendeld in OS X Lion. Tip: u kunt instellen wanneer een document automatisch wordt vergrendeld in OS X Lion. Klik hiervoor op de knop ‘Opties...’ in de systeemvoorkeuren voor Time Machine en kies vervolgens een interval in het venstermenu ‘Vergrendel documenten’.

Als u een vergrendeld document probeert te wijzigen, wordt u in OS X Lion gevraagd of u het bestand wilt ontgrendelen of dupliceren.

Als een document is vergrendeld, ziet u ‘- Vergrendeld’ in het grijs rechts van de venstertitel. Er verschijnt een hangslot links onder op het symbool van de proxy en ook op het symbool van het document in de Finder.

Klik op ‘- Vergrendeld’ in de titelbalk en selecteer ‘Ontgrendel’ om het document te ontgrendelen.

Dupliceer: met de functie Dupliceer wordt een kopie van het document gemaakt en naast het origineel geplaatst. Zo kunt u verder werken aan een nieuwe versie en het origineel als sjabloon gebruiken.

Herstel laatst geopende versie: u kunt recente wijzigingen gemakkelijk ongedaan maken. Als u niet tevreden bent over de wijzigingen die u hebt aangebracht, kiest u ‘Herstel laatst geopende versie’ en klikt u om uw keuze te bevestigen. Het document keert terug naar de toestand waarin het zich bevond wanneer u het voor het laatst hebt bewaard of geopend. U kunt probleemloos experimenteren omdat u weet dat u altijd vanaf het begin kunt herstarten.

Blader door alle versies: wanneer deze functie wordt geselecteerd, gaat het document in de versiebrowser.  Raadpleeg hieronder het onderdeel ‘Versies’ voor meer informatie.

Versies

Telkens als u een document opent, wordt de huidige versie automatie bewaard in OS X Lion. Ook wordt elk uur een nieuwe versie bewaard terwijl u aan het werk bent, zodat er gaandeweg een geschiedenis van het document wordt opgebouwd.

U kunt op elk gewenst moment handmatig een versie van het bewaarde document maken door Archief > Bewaar een versie te kiezen of te drukken op Command-S (⌘-S).

OS X Lion bewaart alleen de informatie die is gewijzigd sinds de laatste versie zodat de ruimte op de harde schijf efficiënt wordt gebruikt. OS X Lion beheert de versiegeschiedenis van een document, met versies per uur voor een dag, versies per dag voor een maand en versies per week voor alle eerdere maanden.

Als u een document deelt via bijvoorbeeld e-mail, iChat of AirDrop, wordt alleen de huidige versie verstuurd. Alle andere versies blijven bewaard op de Mac.

Onderdelen van de versiebrowser

  1. Huidige versie: de huidige versie van het document.
  2. Geschiedenis: oudere versies van het document die trapsgewijs worden weergegeven. Tip: u kunt onderdelen van oudere versies, zoals grafieken en tekst, kopiëren en plakken in de huidige versie.
  3. Herstelknop: klik erop om te herstellen. Hierdoor wordt het huidige document vervangen door de versie vooraan in de geschiedenis (onderdeel 2).
  4. Tijdbalk: de tijdbalk met oudere versies van het document. Klik op een datum om te zien hoe het document er op een gegeven datum heeft uitgezien.
Laatst gewijzigd op: