Wat is IPv6?

Lees hier meer over IPv6.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

IPv6 is de afkorting van ‘Internet Protocol Versie 6’. IPv6 is het internetprotocol van de volgende generatie dat is ontworpen om het huidige internetprotocol, IP Versie 4, te vervangen.

Computers en andere apparaten moeten beschikken over adressen voor het versturen en ontvangen van gegevens om via het internet te kunnen communiceren. Deze numerieke adressen zijn gekend als IP-adressen (Internet Protocol). Het internet en de gebruikers ervan vertonen een exponentiële groei waardoor ook de behoefte aan IP-adressen exponentieel toeneemt.

IPv6 is een standaard die is ontworpen door de Internet Engineering Task Force, een onderneming die technologieën voor het internet ontwikkelt. De IETF heeft de behoefte aan meer IP-adressen voorspeld en ontwikkelde IPv6 om tegemoet te komen aan het toenemend aantal gebruikers en apparaten die het internet gebruiken. 

Dankzij IPv6 kunnen meer gebruikers en apparaten via het internet communiceren door langere cijfers te gebruiken om IP-adressen aan te maken. Bij IPv4 is elk adres 32 bits lang, wat een totaal van 4,3 miljard unieke adressen mogelijk maakt. Een voorbeeld van een IPv4-adres:

172.16.254.1

IPv6-adressen zijn 128 bits lang, wat een totaal van ongeveer driehonderdveertig triljoen unieke IP-adressen mogelijk maakt. Een voorbeeld van een IPv6-adres:

2001:db8:ffff:1:201:02ff:fe03:0405

IPv6 biedt andere netwerkvoordelen. In de meeste gevallen detecteren computers en programma’s IPv6-netwerken en -voorzieningen en maken hiervan gebruik zonder dat de gebruiker iets moet ondernemen. IPv6 lost ook problemen met netwerken op die kunnen optreden wegens het beperkt aantal adressen die via IPv4 beschikbaar zijn. IPv6 vermindert bijvoorbeeld de nood aan Network Address Translation, een voorziening waardoor meerdere clients één enkel IP-adres kunnen delen maar niet altijd betrouwbaar is.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: