Mac OS X Snow Leopard en malwaredetectie

Lees hier meer over hoe Mac OS X Snow Leopard malware detecteert.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

‘Malware’ is de afkorting van ‘malicious software’ (kwaadaardige software). Onder malware verstaan we virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere soorten software die de software op een systeem kunnen beschadigen of iemands privacy kunnen schenden. Malware kan op een computer worden geïnstalleerd bij de download van materiaal of programma's vanaf het internet, via e-mail, tekstberichten of websites. Mac OS X v10.6 Snow Leopard controleert op bekende malware en waarschuwt u zodat u deze niet onbedoeld installeert op het systeem.

De bestanden die worden gedownload via programma's zoals Safari, iChat en Mail worden bij het openen ervan gecontroleerd op hun veiligheid. Als wordt vastgesteld dat een bestand bekende malware bevat, verschijnt een dialoogvenster op het systeem om u te verwittigen dat u het bestand naar de prullenmand moet verplaatsen. U moet de prullenmand leegmaken om het verwijderen van het bestand te voltooien.


Apple houdt een lijst met bekende kwaadaardige software bij die wordt gebruikt tijdens de controle op veilige downloads om te bepalen of een bestand kwaadaardige software bevat. De lijst wordt lokaal bewaard en wordt dagelijks bijgewerkt met Beveiligingsupdate 2011-003 door een achtergrondproces.

Als u deze updates niet wilt ontvangen, kunt u de dagelijkse updates uitschakelen door ‘Werk lijst voor veilige downloads automatisch bij’ uit te schakelen in het paneel Beveiliging van Systeemvoorkeuren. Deze optie verschijnt na de installatie van Beveiligingsupdate 2011-003 in Systeemvoorkeuren.


 

Beveiligingsupdate 2011-003 biedt extra bescherming door te controleren op MacDefender-malware en de bekende varianten. Als MacDefender-malware wordt gedetecteerd, stopt het systeem deze malware, verwijdert het alle hardnekkige bestanden en corrigeert het alle wijzigingen die worden aangebracht aan de configuratie of inlogbestanden. Nadat MacDefender is geïdentificeerd en verwijderd, wordt het onderstaande bericht weergegeven de volgende keer dat een beheerder inlogt.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: