iOS: extra servers voor uitgaande post configureren

Wanneer u een e-mailaccount configureert op een iPhone, iPad of iPod touch, wilt u mogelijk extra servers voor uitgaande post toevoegen.  Afhankelijk van de internetaanbieder kunt u de standaard SMTP-server voor uitgaande post niet gebruiken wanneer u bepaalde Wi-Fi-netwerken of mobiele netwerken gebruikt. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een extra SMTP-server voor uitgaande post configureert.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Als u een e-mailaccount wilt toevoegen aan het iOS-apparaat, raadpleegt u hoe u een e-mailaccount toevoegt.

Servers voor uitgaande post toevoegen aan een bestaande e-mailaccount:

  1. Tik op Instellingen > Mail, Contacten, Agenda.
  2. Tik op de Mail-account waarvoor u de instellingen wilt wijzigen. Als u de account hebt geconfigureerd met een van de ingebouwde voorinstellingen, IMAP of Exchange, moet u wellicht op het volgende scherm tikken op Accountinfo.
  3. Zoek de ‘Server uitgaande post’ op het scherm Accountinfo en tik op de bestaande SMTP-server. Er verschijnt een lijst van SMTP-servers met de Hoofdserver en Andere SMTP-servers.
  4. Tik op Voeg server toe… onder Andere SMTP-servers.
    SMTP-instellingen
  5. Voer de gegevens van de extra SMTP-server in en tik vervolgens op Bewaar.

Opmerking: de hostnaam is vereist. De hostnaam is doorgaans de naam van de uitgaande server. Als u de hostnaam of andere gegevens niet zeker weet, neemt u contact op met de e-mailaanbieder die u probeert toe te voegen.

U kunt dezelfde stappen als hierboven gebruiken om een bestaande SMTP-server in of uit te schakelen of te verwijderen. Tik hiervoor op de SMTP-server die u wilt aanpassen in plaats van op ‘Voeg server toe...’.

Meer informatie

  • Niet alle e-mailaanbieders bieden ondersteuning voor extra servers voor uitgaande post op iOS-apparaten.
  • Als een SMTP-server wordt gebruikt als primaire SMTP-server door een account, kunt u deze niet verwijderen zonder de account te verwijderen. In dit geval moet u de server uitschakelen.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op: