Een AirPort Time Capsule-schijf controleren, herstellen of wissen

Als u er zeker van wilt zijn dat de ingebouwde schijf van een AirPort Time Capsule naar behoren werkt, kunt u deze controleren met AirPort-configuratieprogramma. Als u een AirPort Time Capsule verkoopt of weggeeft, kunt u de ingebouwde schijf wissen en het apparaat herstellen naar de fabrieksinstellingen.

Gebruik AirPort-configuratieprogramma

Gebruik altijd AirPort-configuratieprogramma om de schijf van een AirPort Time Capsule te controleren of te wissen en niet Schijfhulpprogramma of andere apps. Hier vindt u AirPort-configuratieprogramma:

Op een iPhone, iPad of iPod touch

Download AirPort-configuratieprogramma voor iOS vanaf de App Store. Als u AirPort-configuratieprogramma al hebt geïnstalleerd, controleert u in het paneel Updates van de App Store of u de nieuwste versie hebt.

Op een Mac

U vindt AirPort-configuratieprogramma in de map Hulpprogramma’s van de Mac. Als u zich ervan wilt verzekeren dat u de nieuwste versie hebt, gebruikt u het paneel Updates van de Mac App Store om te controleren op software-updates voor de Mac. Open vervolgens AirPort-configuratieprogramma via de Finder of Spotlight.

Een AirPort Time Capsule-schijf controleren

AirPort Time Capsule controleert automatisch het bestandssysteem op de interne schijf tijdens het opstarten. Als u de schijf wilt controleren, gebruikt u AirPort-configuratieprogramma om de AirPort Time Capsule opnieuw op te starten. 

Op een Mac

 1. Open AirPort-configuratieprogramma.
 2. Selecteer het apparaat. 
 3. Klik indien nodig op Voer wachtwoord in en voer het wachtwoord van het apparaat in.
 4. Kies Basisstation > Herstart.

Op een iPhone, iPad of iPod touch

 1. Open AirPort-configuratieprogramma
 2. Selecteer het apparaat. 
 3. Tik indien nodig op Voer wachtwoord in en voer het wachtwoord van het apparaat in.
 4. Tik op Wijzig > Geavanceerd > Herstart basisstation.

Als de AirPort Time Capsule een probleem vindt dat deze zelf kan oplossen, repareert het programma het bestandssysteem van de schijf. Als het programma een probleem vindt dat het niet kan oplossen, knippert de oranje LED van de AirPort Time Capsule. Selecteer de AirPort Time Capsule in AirPort-configuratieprogramma voor meer informatie. 

Een AirPort Time Capsule-schijf wissen

Als u de schijf van een AirPort Time Capsule wilt wissen, gebruikt u AirPort-configuratieprogramma. Voordat u deze wist, kunt u een externe USB-schijf op de USB-poort van de AirPort Time Capsule aansluiten om een kopie van de reservekopiegegevens te maken. U kunt ook extra reservekopieën van de Mac op een andere schijf maken met behulp van Time Machine.

Deze stappen wissen alle gegevens op de schijf in de AirPort Time Capsule. Voer deze stappen niet uit tenzij u zeker weet dat u deze gegevens niet langer nodig hebt.

Op een Mac

 1. Maak verbinding met het Wi-Fi-netwerk waarmee de Time Capsule is verbonden of verbind de Mac en de AirPort Time Capsule met een Ethernet-kabel.
 2. Open AirPort-configuratieprogramma.
 3. Selecteer de AirPort Time Capsule in het venster AirPort-configuratieprogramma.
 4. Klik op de knop Wijzig die verschijnt.
 5. Klik in het venster Wijzig op het tabblad Schijven.
 6. Selecteer de AirPort Time Capsule-schijf die u wilt wissen.
 7. Klik op de knop Wis schijf.

Op een iPhone, iPad of iPod touch

 1. Maak verbinding met het Wi-Fi-netwerk waarmee de Time Capsule is verbonden.
 2. Open AirPort-configuratieprogramma.
 3. Selecteer de AirPort Time Capsule.
 4. Tik op Wijzig.
 5. Tik op Geavanceerd.
 6. Tik op Bestandsdeling en schijven.
 7. Zorg ervoor dat bij Schijfnaam de juiste schijf is geselecteerd en tik vervolgens op Wis schijf.
 8. Kies de optie die u wilt gebruiken om de schijf te wissen.

Als u een AirPort Time Capsule verkoopt of weggeeft

Selecteer de optie Wis snel om de gegevens op de AirPort Time Capsule-schijf snel als onnodig te markeren. Als de gegevens op de schijf vertrouwelijk zijn of als u de AirPort Time Capsule verkoopt of weggeeft, selecteert u een van de veiligere opties om de schijf te wissen.

Als u de AirPort Time Capsule naar de fabrieksinstellingen wilt herstellen, kiest u AirPort-configuratieprogramma > Zet standaardinstellingen terug en volgt u de instructies op het scherm. Hierdoor worden eventuele netwerkwachtwoorden of andere configuratiegegevens op de AirPort Time Capsule gewist. 

Publicatiedatum: