De brailleleesregel Papenmeier Braillex Trio met VoiceOver gebruiken

Wanneer u de brailleleesregel Papenmeier Braillex Trio met VoiceOver gebruikt op een iPhone, iPad of iPod touch, kunt u deze toetsen van het apparaat gebruiken.

Om er zeker van te zijn dat een brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar vorig onderdeel 1 Step Left of 2 Steps Left
Ga naar volgend onderdeel 1 Step Right of 2 Steps Right

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar vorig onderdeel met rotorinstelling 1 Step Up of 2 Steps Up
Ga naar volgend onderdeel met rotorinstelling 1 Step Down of 2 Steps Down

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel Router

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status router
Verschuif brailleleesregel naar links Left Thumb, Left Front of Left Rear
Verschuif brailleleesregel naar rechts Right Thumb, Right Front of Right Rear

Meer informatie

Raadpleeg Algemene Braille-commando's voor navigatie met VoiceOver voor de universele lijst met commando's.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: