Een Eurobraille Esys 12- of Esys 24--leesregel gebruiken met VoiceOver

Wanneer u de Eurobraille Esys 12 or Esys 24-leesregel gebruikt in combinatie met VoiceOver op uw iPhone, iPad of iPod touch, kunt u deze apparaatspecifieke toetsen gebruiken.

Om er zeker van te zijn dat een brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar het vorige onderdeel Right Joystick Left
Ga naar het volgende onderdeel Right Joystick Right
Scrol één pagina naar links Left Joystick Up
Scrol één pagina naar rechts Right Joystick Down

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar het vorige onderdeel met rotorinstelling Right Joystick Up
Ga naar het volgende onderdeel met rotorinstelling Right Joystick Down

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel Router
Selecteer het onderdeel onder uw vinger Right Joystick Press

Lezen

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Onderbreek of hervat spraak Left Wheel Press of Right Wheel Press

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status Router
Loop door de beschikbare modi voor braille-uitvoer Left Joystick Right
Verschuif braille naar links Wheel Left
Verschuif braille naar rechts Wheel Right

Meer informatie

Raadpleeg Algemene braillecommando's voor VoiceOver voor een universele lijst met commando's.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: