Een brailleleesregel Baum SuperVario gebruiken op de iPhone, iPad of iPod touch

Wanneer u een brailleleesregel Baum SuperVario gebruikt met VoiceOver op de iPhone, iPad of iPod touch, kunt u de volgende toetscommando's gebruiken.

De volgende toetscommando's van het apparaat kunnen worden gebruikt op deze leesregels:

  • SuperVario 32
  • SuperVario 40
  • SuperVario 64
  • SuperVario 80
  • SuperVario2

Om er zeker van te zijn dat een brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar vorig onderdeel Joystick Left of D1
Ga naar volgend onderdeel Joystick Right of D4
Scrol één pagina naar links D2 + D4 + D6
Scrol één pagina naar rechts D1 + D3 + D5
Scrol één pagina omhoog D3 + D4 + D5 + D6
Scrol één pagina omlaag D1 + D4 + D5 + D6
Activeer de thuisknop D1 + D2 + D5
Ga naar de statusbalk D2 + D3 + D4
Ga naar Berichtencentrum  D4 + D6 
Ga naar Bedieningspaneel D2 + D5
Activeer de knop 'Vorige', indien aanwezig D1 + D2
Ga naar het eerste element D1 + D2 + D3
Ga naar het laatste element D4 + D5 + D6
Spreek paginanummer of aantal zichtbare rijen uit Spreek paginanummer of aantal zichtbare rijen uit

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar vorig onderdeel met rotorinstelling Joystick Up of D3
Ga naar volgend onderdeel met rotorinstelling Joystick Down of D6
Selecteer vorige rotorinstelling D2 + D3
Selecteer volgende rotorinstelling D5 + D6

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel Router
Selecteer onderdeel onder uw vinger Joystick Press of D3 + D6
Activeer de volume-omhoogknop D3 + D4 + D5
Activeer de volume-omlaagknop D1 + D2 + D6
Activeer de verwijdertoets D1 + D4 + D6
Activeer de Delete-toets D1 + D4 + D5
Activeer de Return-toets D1 + D5
Activeer de Tab-toets D2 + D3 + D4 + D5
Activeer de Shift- en Tab-toetsen D1 + D2 + D5 + D6
Knip D1 + D3 + D4 + D6
Kopieer D1 + D4
Plak D1 + D2 + D3 + D6
Herstel D1 + D3 + D5 + D6
Opnieuw D2 + D3 + D4 + D6
Selecteer tekst D2 + D5 + D6
Selecteer alles  D2 + D3 + D5 + D6
Hef selectie van tekst op D2 + D3 + D5
Schakel schermgordijn in en uit D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Stel aangepast label in D1 + D2 + D3 + D4 + D6
Start VoiceOver Help D1 + D3

Lezen

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Onderbreek of hervat spraak D1 + D2 + D3 + D4
Lees de pagina die is gestart bij geselecteerd onderdeel D1 + D2 + D3 + D5
Lees pagina vanaf begin D2 + D4 + D5 + D6
Schakel spraak in en uit D1 + D3 + D4

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status router
Verschuif brailleleesregel naar links D2
Verschuif brailleleesregel naar rechts D5
Schakel aankondigingengeschiedenis in of uit D1 + D3 + D5 + D5
Blader door de beschikbare braille D1 + D2 + D4 + D5
Blader door de beschikbare braille-invoermethoden D2 + D3 + D6

Meer informatie

Raadpleeg Algemene Braille-commando's voor navigatie met VoiceOver voor de universele lijst met commando's.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: