iPod nano (6e generatie en hoger): VoiceOver gebruiken

VoiceOver beschrijft luidop wat op het scherm verschijnt zodat u de iPod nano (6e generatie) kunt gebruiken zonder het scherm te zien.

VoiceOver spreekt in de taal die u opgeeft in de instellingen voor de toegankelijkheid van de iPod. VoiceOver is in vele, maar niet alle, talen beschikbaar.

VoiceOver vertelt u over elk element op het scherm wanneer u het selecteert. Wanneer u een element selecteert, is het gemarkeerd door een zwarte rechthoek en VoiceOver zegt u de naam van het item of beschrijft het. De markerende rechthoek wordt de VoiceOver-aanwijzer genoemd. Als u tekst selecteert, leest VoiceOver deze. Als u een regelaar selecteert (zoals een knop of schakelaar), vertelt VoiceOver u de actie van het item of geeft VoiceOver u instructies (bijvoorbeeld: ‘tik tweemaal om te openen’).

VoiceOver configureren

 1. Tik in het beginscherm op Instellingen > Algemeen.
 2. Tik op Toegankelijkheid > VoiceOver.
 3. Tik op de aan/uit-schakelaar om VoiceOver in te schakelen.
  Met VoiceOver gebruikt u andere gebaren om de iPod te bedienen
 4. Tik op OK in het dialoogvenster dat verschijnt om uw selectie te bevestigen.

Als u niets doet gedurende 15 seconden, verdwijnt het dialoogvenster en wordt VoiceOver uitgeschakeld. U hoort een aankondiging dat VoiceOver is uitgeschakeld.

Wanneer u VoiceOver inschakelt, gebruikt u andere gebaren dan wanneer u de iPod nano bedient. Als u van mening verandert en VoiceOver wilt uitschakelen, tikt u tweemaal met twee vingers om de schakelaar op Uit te zetten. Als u zich niet langer in het scherm Instellingen bevindt, moet u VoiceOver-gebaren gebruiken om terug te gaan naar de instelling en deze uit te schakelen.

VoiceOver op iPod nano uitschakelen met VoiceOver-gebaren

In het beginscherm veegt u naar rechts of links met twee vingers totdat u ‘Pagina 2 van 2’ op de iPod nano (7e generatie) of ‘Instellingen’ op de iPod (6e generatie) ziet of hoort.
Als de symbolen zijn herschikt of als er meer dan vier beginschermen zijn, kunt u iets anders horen.

 1. Veeg met een vinger over het scherm totdat u Instellingen hoort.
 2. Tik tweemaal om Instellingen te openen.
 3. Veeg met uw vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u Algemeen ziet of hoort en tik dan tweemaal.
 4. Veeg met uw vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u Toegankelijkheid ziet of hoort en tik dan tweemaal.
 5. Veeg met uw vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u VoiceOver ziet of hoort en tik dan tweemaal.
 6. Tik tweemaal wanneer u ‘VoiceOver-schuifknop aan’ hoort.
 7. U hoort ‘VoiceOver uit’ om de instelling te bevestigen. Nu kunt u standaardgebaren gebruiken om de iPod nano te bedienen.

Opmerking: u kunt VoiceOver ook uitschakelen door de iPod opnieuw in te stellen.

VoiceOver-gebaren

Wanneer VoiceOver is ingeschakeld, kunt u de volgende gebaren gebruiken om de iPod nano te bedienen.

Wat u wilt doen Handeling
Het scherm vanaf het begin lezen Veeg omhoog met twee vingers.
Het scherm vanaf de huidige selectie lezen Veeg omlaag met twee vingers.
Spraak onderbreken of hervatten Tik op het scherm met één vinger.
Het item in de VoiceOver-aanwijzer selecteren Tik op het scherm met één vinger.
Het item in de VoiceOver-aanwijzer activeren Tik tweemaal met één vinger.
Eén pagina naar links scrollen Veeg rechts met twee vingers.
Eén pagina naar rechts scrollen Veeg links met twee vingers.
Een scherm omhoog scrollen in een lijst of menu Veeg omlaag met één vinger.
Een scherm omlaag scrollen in een lijst of menu Veeg omhoog met één vinger.
De huidige actie starten of onderbreken Tik met twee vingers.
De waarde van een geselecteerde schakelaar verhogen of verlagen Veeg omhoog of omlaag met één vinger.
Naar het beginscherm teruggaan Tik tweemaal met één vinger en houd uw vinger op het scherm.

Meer informatie

Publicatiedatum: