Uw Gmail-berichten in het programma Mail archiveren

Met iOS kan Mail Gmail-berichten op een iPhone, iPad en iPod touch archiveren. Door berichten te archiveren, kunt u berichten bewaren waarmee u klaar bent, maar die u niet wilt verwijderen. 

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Wanneer u een Gmail-bericht archiveert, wordt het verplaatst naar de map Alle berichten. Mail verwijdert het bericht niet uit uw Gmail-account.

Wanneer u de instelling 'Archiveer' gebruikt, worden alle verwijderopties vervangen, inclusief tikken op het symbool Prullenmand bij het bekijken van een bericht en het selecteren van 'Wijzig' om meerdere berichten te beheren.

 

Om Archiveer uit te schakelen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Mail' > 'Accounts' > en tikt u op uw Gmail-account. Tik vervolgens op uw Gmail-account > 'Geavanceerd' en tik op 'Verwijderd' onder 'Zet verwijderde berichten in'.

 

Lees meer over de archiveringsfunctie van Gmail in Gmail Help.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: