NetBoot gebruiken in meerdere subnets met macOS Server

Lees hoe u de NetBoot-service kunt gebruiken in meerdere subnets van een netwerk.

Er zijn drie manieren om NetBoot te gebruiken in combinatie met macOS Server.

De serverconfiguratie wijzigen

De minst gecompliceerde oplossing is de installatie van één netwerkkaart (Network Interface Card of NIC) per subnet. Elke netwerkkaart wordt dan geconfigureerd voor het subnet waarmee deze wordt verbonden.

Een bootpd relay gebruiken

U kunt een bootpd relay instellen om verzoeken naar een ander subnet van het netwerk door te sturen zonder de netwerkconfiguratie te wijzigen. Lees de bootpd man page voor meer informatie.

De netwerkconfiguratie wijzigen

Als u NetBoot wilt laten werken in meerdere subnets met maar één netwerkkaart, installeert u een router of een layer 3-switch. De router of layer 3-switch komt tussen de NetBoot-server en de clients, en wordt zo geconfigureerd dat BootP-gegevens worden doorgegeven van het ene subnet naar het andere.

Als u een externe DHCP-server gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de broadcast-gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de DHCP-server en de NetBoot-server.

Apple verleent geen support bij de installatie van netwerkhardware. Raadpleeg de instructies van de hardwarefabrikant voor de configuratie van de router of switch.

Publicatiedatum: