Wi-Fi-basisstations: het bereik van een draadloos netwerk uitbreiden door extra Wi-Fi-basisstations toe te voegen

U kunt het bereik van een Wi-Fi-netwerk uitbreiden door AirPort-configuratieprogramma te gebruiken om draadloze verbindingen tussen verschillende Wi-Fi-basisstations te maken of om deze te verbinden via Ethernet en een roamingnetwerk te maken. In dit artikel wordt uitgelegd welke opties beschikbaar zijn en welke optie de beste is voor uw omgeving.

Belangrijke opmerking voor gebruikers van AirPort Express: als u overweegt om een AirPort Express toe te voegen aan het netwerk om muziek te streamen of om draadloos te kunnen afdrukken, vindt u dit artikel wellicht nuttig: Wat is de clientmodus?

Definities

Wi-Fi-basisstation - Elk AirPort Extreme-basisstation, elke AirPort Express of elke Time Capsule.

Een draadloos netwerk uitbreiden - Meerdere Wi-Fi-basisstations draadloos gebruiken om het bereik van een AirPort-netwerk uit te breiden naar een groter gebied wanneer het bereik van één enkel basisstation onvoldoende is.

Netwerk met meerdere Wi-Fi-basisstations - Een netwerk dat meer dan één Wi-Fi-basisstation gebruikt om het bereik van een netwerk uit te breiden of om meer functies te bieden, zoals internettoegang, muziek streamen, afdrukken, gegevens opslaan, enz. De Wi-Fi-basisstations zijn draadloos of via Ethernet met elkaar verbonden.

Wi-Fi-client - Een Wi-Fi-client is een apparaat dat Wi-Fi gebruikt (toegang tot het internet, afdrukken, gegevens opslaan of muziek streamen). Voorbeelden van een client zijn computers, iPads, iPhones, spelconsoles, digitale videorecorders en/of andere Wi-Fi-apparaten.

Primair basisstation - Dit is doorgaans het basisstation dat verbinding maakt met de modem en het gateway-adres naar het internet heeft. Het is veelvoorkomend dat het primaire Wi-Fi-basisstation de DHCP-voorziening voor het Wi-Fi-netwerk biedt.

Wi-Fi-basisstation met uitgebreid bereik - Een Wi-Fi-basisstation dat verbinding maakt met een primair Wi-Fi-basisstation om het bereik van het netwerk uit te breiden. Een Wi-Fi-basisstation met uitgebreid bereik dient, tenzij anders aangegeven, te worden ingesteld om de brugmodus te gebruiken.

Doorvoersnelheid - Het aantal gegevens dat elke seconde wordt verstuurd of ontvangen, gemeten in megabits per seconde (Mbps).

Kiezen tussen één of meerdere Wi-Fi-basisstations

Voordat u extra Wi-Fi-basisstations toevoegt aan het netwerk, moet u overwegen of deze al dan niet nodig zijn.

Als u onnodig Wi-Fi-basisstations toevoegt, vermindert de Wi-Fi-doorvoersnelheid omdat het Wi-Fi-netwerk een groter gegevensbeheer vereist. De configuratie van het netwerk is ook ingewikkelder. Bij een draadloos netwerk met uitgebreid bereik kan de doorvoersnelheid afnemen tot minder dan 60 procent van de doorvoersnelheid van één enkel apparaat. De algemene regel is het Wi-Fi-netwerk zo eenvoudig mogelijk behouden. Dit kunt u verwezenlijken door het minimum aantal Wi-Fi-basisstations te gebruiken die zijn vereist voor het fysieke netwerkgebied en waar mogelijk Ethernet te gebruiken.

Het bereik van het Wi-Fi-netwerk uitbreiden door Wi-Fi-basisstations met elkaar te verbinden via Ethernet is altijd de beste optie en biedt de beste doorvoersnelheid. Ethernet biedt een snelheid van maximaal één gigabit, wat veel sneller is als een draadloze verbinding (de maximale snelheid bij een draadloze verbinding is 450 Mbps op 802.11n @ 5 GHz). Ethernet is ook bestendig tegen storing door radiofrequenties en problemen die u ermee kunt ondervinden, zijn eenvoudiger op te lossen. Bovendien is er vrijwel geen beheer voor de overdracht via Ethernet waardoor meer gegevens worden verplaatst in dezelfde tijd.

In bepaalde omgevingen voldoet één enkel Wi-Fi-basisstation niet aan uw vereisten en kan het gebruik van meerdere Wi-Fi-basisstations niet alleen het bereik van het netwerk verbeteren maar ook de doorvoer in gebieden die verder van het primaire Wi-Fi-basisstation zijn gelegen. Hoe verder u zich bevindt of hoe meer hindernissen zich bevinden tussen de Wi-Fi-client van het apparaat en het Wi-Fi-basisstation (zoals badkamertegels waardoor het signaal moet geraken), hoe zwakker de sterkte van het radiosignaal en hoe trager de doorvoersnelheid.

In de veronderstelling dat één enkel basisstation niet voldoet aan uw vereisten, moet u de verschillende methoden begrijpen die u kunt gebruiken om het bereik van het Wi-Fi-netwerk uit te breiden en te kiezen welke van deze methoden de beste optie is voor u.

Netwerktypen met meerdere Wi-Fi-basisstations

Lees hier meer over de typen netwerken en hoe u er één kiest.

Welke methode moet u gebruiken als u het bereik van een draadloos netwerk moet uitbreiden?

Voor 802.11a/b/g/n Wi-Fi-basisstations:

  • Roamingnetwerk (aanbevolen)
  • Draadloos netwerk met uitgebreid bereik

Voor 802.11g Wi-Fi-basisstations:

  • Roamingnetwerk (aanbevolen)
  • WDS

Deze methoden worden hieronder besproken. Onder in dit artikel vindt u koppelingen naar artikelen waarin wordt uitgelegd hoe u elke methode instelt en configureert. Wi-Fi-basisstations verbinden clientcomputers draadloos of via Ethernet met het internet als de clientcomputers zijn verbonden met het basisstation via Ethernet.

Roamingnetwerk (Wi-Fi-basisstations die via Ethernet zijn verbonden)

Voor 802.11n Wi-Fi-basisstations is het maken van een roamingnetwerk veruit de beste keuze. Hierdoor krijgt u de beste doorvoersnelheid tussen de basisstations en de Wi-Fi-apparaten.

Voor deze configuratie moeten de Wi-Fi-basisstations via Ethernet met elkaar zijn verbonden.

Het primaire basisstation biedt DHCP-voorzieningen terwijl het basisstation met uitgebreid bereik is geconfigureerd om de brugmodus te gebruiken.

Alle Wi-Fi-basisstations binnen het roamingnetwerk moeten hetzelfde wachtwoord, beveiligingstype (Open/WEP/WPA) en dezelfde netwerknaam (SSID) gebruiken.

U kunt meerdere Wi-Fi-basisstations met uitgebreid bereik toevoegen om het roamingnetwerk uit te breiden.

U kunt een netwerkswitch toevoegen als het primaire Wi-Fi-basisstation over onvoldoende LAN-poorten beschikt.

Draadloos netwerk met uitgebreid bereik (802.11n)

Als u het aanbevolen roamingnetwerk niet kunt maken, is een draadloos netwerk met uitgebreid bereik de beste optie.

Als u een draadloos netwerk met uitgebreid bereik wilt maken, moet u het Wi-Fi-basisstation met uitgebreid bereik binnen het bereik van het primaire Wi-Fi-basisstation plaatsen.

Overwegingen bij een uitgebreid netwerkbereik

In het bovenstaande voorbeeld bevindt het primaire Wi-Fi-basisstation ➊ zich buiten het draadloze bereik van het Wi-Fi-basisstation met uitgebreid bereik ➋ waardoor het Wi-Fi-basisstation met uitgebreid bereik geen verbinding kan maken met het draadloze netwerk en het ook niet kan uitbreiden. Het Wi-Fi-basisstation met uitgebreid bereik moet worden verplaatst naar een locatie binnen het Wi-Fi-bereik van het primaire Wi-Fi-basisstation.

Belangrijke opmerking

Als een ander Wi-Fi-basisstation met uitgebreid bereik ➋ wordt geplaatst tussen het primaire Wi-Fi-basisstation ➊ en het Wi-Fi-basisstation met uitgebreid bereik ➌, zal het Wi-Fi-basisstation met uitgebreid bereik ➌ niet toelaten dat clients verbinding maken. Alle Wi-Fi-basisstations met uitgebreid bereik moeten zich binnen het directe bereik van het primaire Wi-Fi-basisstation bevinden

WDS (802.11g)

Een WDS (Wireless Distribution System) is de methode die wordt gebruikt om het bereik van AirPort Extreme 802.11a/b/g en AirPort Express 802.11a/b/g Wi-Fi-basisstations uit te breiden. WDS wordt ondersteund door AirPort-configuratieprogramma 5.5.2 of ouder.

Met WDS kunt u elk Wi-Fi-basisstation configureren op één van de volgende drie manieren:

➊ WDS - primair (Primaire Wi-Fi-basisstation)
➋ WDS - relais
➌ WDS - extern

Een primair WDS-basisstation ➊ is verbonden met het internet en deelt de verbinding met WDS-relaisbasisstations en externe WDS-basisstations.

Een WDS-relaisbasisstation ➋ deelt de internetverbinding van het primaire basisstation en zal de verbinding naar externe WDS-basisstations doorgeven.

Een extern WDS-basisstation ➌ deelt gewoon de internetverbinding van het primaire WDS-basisstation en doet dit ofwel rechtstreeks indien in direct bereik ofwel via een WDS-relais.

De drie configuraties van de basisstations (WDS - primair, WDS - extern en WDS - relais) kunnen de internetverbinding van het WDS primaire Wi-Fi-basisstation delen met clientcomputers. Dit kan niet alleen draadloos gebeuren maar ook via Ethernet als de clientcomputers zijn verbonden met het basisstation via Ethernet.

Als u basisstations in een WDS configureert, moet u de AirPort ID van elk basisstation kennen. De AirPort ID, ook wel gekend als het MAC-adres (Media Access Controller), is afgedrukt op het label aan de onderkant van het AirPort Extreme-basisstation naast het AirPort-symbool en aan de kant van de lichtnetadapter van het AirPort Express-basisstation.

Opmerking: het Wi-Fi-basisstation moet, als een relais, gegevens ontvangen van één Wi-Fi-basisstation, die opnieuw in een pakket omzetten, die versturen naar het andere Wi-Fi-basisstation en omgekeerd. Bij deze methode neemt de doorvoersnelheid af met meer dan de helft. Een 802.11a/b/g Wi-Fi-basisstation mag alleen maar op deze wijze worden gebruikt in gebieden waar er geen andere optie mogelijk is en waar een hogere doorvoersnelheid niet essentieel is.

Stappen om Wi-Fi-basisstations aan een AirPort-netwerk toe te voegen

Voor specifieke instructies om het bereik van het netwerktype van uw voorkeur uit te breiden, selecteert u één van de onderstaande opties:

 

 

Publicatiedatum: