Gegevenspakketten vastleggen met Terminal op de Mac

Als u gegevenspakketten kunt interpreteren, kunt u aan de hand daarvan problemen met een netwerkverbinding proberen op te lossen.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Nagaan wat de BSD-apparaatnaam van de netwerkinterface is

 1. Log in bij de Mac met een beheerdersaccount.
 2. Houd de Option-toets ingedrukt en kies het Apple-menu () > 'Systeeminformatie' (of 'Systeemprofiel').
 3. Selecteer in de lijst links in het venster 'Systeeminformatie' de optie 'Netwerk'. 
 4. Selecteer de netwerkinterface (bijvoorbeeld 'Wifi' of 'Ethernet') in de lijst met actieve services rechts in het venster.
 5. Zoek 'BSD-apparaatnaam' in het gedeelte met details onder in het venster. In het afgebeelde voorbeeld is 'en0' de BSD-apparaatnaam van 'Wifi'.

Venster 'Systeeminformatie'

Gegevenspakketten vastleggen

 1. Open Terminal in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'.
 2. Typ het volgende commando maar vervang BSDnaam door de BSD-apparaatnaam (zoals en0, en1 of ppp0) uit Systeeminformatie:

  sudo tcpdump -i BSDnaam -s 0 -B 524288 -w ~/Desktop/DumpFile01.pcap

 3. Druk op Return en voer het beheerderswachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd.
 4. In Terminal verschijnt nu tcpdump: listening on... om aan te geven dat het luistert naar activiteit van die netwerkinterface.
 5. Laat Terminal open en voer de netwerkfunctie uit die u wilt testen.
 6. Ga terug naar Terminal wanneer de netwerkfunctie is voltooid en druk op Control-C om de gegevenspakketten vast te leggen. Terminal bewaart deze op het bureaublad in het bestand 'DumpFile01.pcap'. 
 7. Gebruik dit commando in Terminal om de inhoud van het bestand te zien:

  tcpdump -s 0 -n -e -x -vvv -r ~/Desktop/DumpFile01.pcap

 8. Als u nog meer gegevenspakketten wilt vastleggen, wijzigt u het Terminal-commando door het nummer van het bewaarde bestand te verhogen (bijvoorbeeld 'DumpFile02.pcap' en 'DumpFile03.pcap').

Meer informatie

Op de Apple Developer-website vindt u meer informatie over het vastleggen van gegevenspakketten. Bij het oplossen van problemen met een netwerkverbinding moet u het model van de computer, de macOS-versie, het IP-adres (en het doel-IP-adres) en het MAC-adres (Media Access Control) kennen. U moet ook weten welke rol de computer speelt in de netwerkactiviteit, en u moet het tijdstip weten van elke netwerkgebeurtenis die met het probleem te maken heeft.

Bij het oplossen van een probleem met de verbinding tussen een AirPort-basisstation en een breedbandmodem start u het basisstation opnieuw op en legt u de interactie tussen het basisstation en de internetaanbieder tijdens het opstarten vast. U kunt het basisstation opnieuw opstarten via AirPort-configuratieprogramma of door de stekker ervan even uit het stopcontact te halen. Tijdens het testen kunt u het basisstation, de modem en de meeluisterende computer het beste aansluiten op een Ethernet-hub en niet op een switch. U moet ook het IP-adres van de meeluisterende computer handmatig toewijzen, zodat deze niet de DHCP-lease pakt die het basisstation nodig heeft (een adres uit de reeks 169.254.x.x moet volstaan).

De gegevenspakketten kunnen erop wijzen dat het TCP-controlegetal van pakketten die door de Mac zijn verzonden, onjuist is. Dit komt doordat de gegevenspakketten worden afgeluisterd op de linklaag van de netwerk stack, dus net vóór de fysieke netwerkadapter, waar de controlegetallen worden aangemaakt. Dit kan zonder probleem worden genegeerd.

Publicatiedatum: